Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASA OBYWATELSKA Z POSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROK SZKOLNY 2011/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASA OBYWATELSKA Z POSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROK SZKOLNY 2011/2012."— Zapis prezentacji:

1 KLASA OBYWATELSKA Z POSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROK SZKOLNY 2011/2012

2 PRZEWIDYWANE EFEKTY INNOWACJI (dla ucznia po 2 latach od wprowadzenia innowacji) – prezentowanie własnego punktu widzenia, – łatwość nawiązywania kontaktów, – umiejętność zadawania pytań i argumentowania odpowiedzi, – kreatywność, – działanie na rzecz środowiska lokalnego, – zdobycie umiejętności formułowania praktycznych rad, – radzenie sobie w urzędach (wnioski, zeznania np. podatkowe), – przedsiębiorczość, – radzenie sobie w sytuacjach stresowych, – wzmocnienie poczucia patriotyzmu i przynależności do społeczności lokalnej, – pozytywna ocena urzędów, z którymi uczniowie będą współpracować, – efekty medialne (relacje na lokalnych portalach internetowych, w prasie lokalnej).

3 DZIAŁALNOŚĆ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 W obecnym roku szkolnym na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego realizowano następujący zakres innowacji pedagogicznej: Dział Samorząd Lokalny - w ramach, którego uczniowie uczestniczyli w zajęciach w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz spotkali się z p.o Prezydenta Oświęcimia Januszem Chwierutem, Dział Aktywność Obywatelska – w ramach, którego uczniowie uczestniczyli w kampanii profrekwencyjnej przed wyborami parlamentarnymi oraz w akcji Młodzi Głosują, Na zajęciach wiedzy o społeczeństwie realizowali poszerzony program nauczania wos-u o zadania wynikające z innowacji pedagogicznej, W ramach innowacji pedagogicznej zajęcia z języka angielskiego odbywały się dodatkowo jedną godzinę w tygodniu w klasie pierwszej, Na lekcjach języka angielskiego uczniowie mogli wzbogacić słownictwo, doskonalić płynność mówienia i poprawność fonetyczną, a przede wszystkim pokonywać barierę językową.

4 Uczniowie w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu Uczniowie z klasy obywatelskiej z poszerzonym językiem angielskim utworzonej w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu, odwiedzili 23 listopada 2011 roku Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Spotkali się z Sekretarzem Starostwa Jerzym Płaszczycą, który przybliżył młodzieży zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Młodzież miała okazję zobaczyć jak pracują urzędnicy w Starostwie oraz usłyszeć o zasadach obowiązujących urzędników samorządowych. www.oswiecimskie24.pl ; www.mg3-osw.republika.pl, www.oswiecimskie24.pl www.mg3-osw.republika.pl

5 Spotkanie z p.o. Prezydenta Miasta Oświęcimia Januszem Chwierutem Dnia 16 stycznia 2012 roku o godzinie 12.00 uczniowie z klasy obywatelskiej, z nauczycielami Grzegorzem Olszewskim i Renatą Ligenzą, działającej w Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu spotkali się z Prezydentem Januszem Chwierutem. Spotkanie rozpoczął Prezydent Janusz Chwierut, który omówił zasady funkcjonowania Urzędu Miasta, przedstawił zadania, za które odpowiedzialny jest Prezydent miasta. W drugiej części spotkania uczniowie mieli okazje zadać Prezydentowi pytania. Dotyczyły one różnorodnych kwestii, tj. sportu, inwestycji w mieście, komunikacji miejskiej, szkolnictwa, rynku Starego Miasta. Prezydent Janusz Chwierut udzielając uczniom odpowiedzi stwierdził, że rozwój miasta i wzmacnianie jego wizerunku to również zadanie dla wszystkich mieszkańców Oświęcimia. Wspólne działania Prezydenta, Rady Miasta i mieszkańców są gwarancją rozwoju Oświęcimia. www.mg3-osw.republika.pl; www.kasztelania.pl www.mg3-osw.republika.plwww.kasztelania.pl

6 WYNIKI W NAUCE – KLASA OBYWATELSKA (1A) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

7 WYNIKI W NAUCE – KLASA OBYWATELSKA (1A) JĘZYK ANGIELSKI

8 WYNIKI ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW - WNIOSKI 1.Uczniowie za bardzo ciekawe (skala 1-6) uznali wyjścia na zajęcia w terenie (Starostwo Powiatowe, UM). 2.Większość (15 uczniów) wyraża chęć zaangażowania się w dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w ramach innowacji. Wskazują jednak na problemy polegające na braku czasu w związku z zajęciami treningowymi. 3.14 uczniów (67%) chciałaby w klasie II uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych związanych z realizacją innowacji.

9 WYNIKI ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD UCZNIÓW - WNIOSKI 4. Rok szkolny 2011/2012 pokazał że uczniowie zostali zmotywowani do nauki języka angielskiego poprzez ukazanie im jego przydatności w sytuacjach innych niż w szkole. Zajęcia z języka angielskiego młodzież uważa za ciekawe i inspirujące co zachęca ich do dalszej nauki. Dzięki temu młodzież chętniej poszerza swoje umiejętności językowe, korzysta ze stron internetowych specjalnie przygotowanych dla uczących się języka angielskiego, chętniej nawiązuje współprace w grupie. Ponadto uczniowie opanowali szeroki zakres słownictwa, łatwiej rozumieją wypowiedzi w języku angielskim co daje im podstawę do dalszej nauki. Ankiety wśród rodziców zostaną przeprowadzone na koniec klasy II.

10 Opracowali: Grzegorz Olszewski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w klasie obywatelskiej, Edyta Bukowska – nauczyciel języka angielskiego w klasie obywatelskiej.


Pobierz ppt "KLASA OBYWATELSKA Z POSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROK SZKOLNY 2011/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google