Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie inicjatyw lokalnych w powiecie nowomiejskim podjętych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2011 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie inicjatyw lokalnych w powiecie nowomiejskim podjętych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2011 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie inicjatyw lokalnych w powiecie nowomiejskim podjętych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2011 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz Powiatowy Urząd Pracy.

2 W dniach 17 – 19 października 2011r. w powiecie nowomiejskim odbył się szereg spotkań pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

3 Zakres tematów, które zostały ujęte podczas prezentacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ustalono na podstawie propozycji przedstawicieli szkół. Tematy prezentowane w szkołach zostały dostosowane do potrzeb uczniów.

4 Szkoły biorące udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 2011 w powiecie nowomiejskim:

5 1.Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim (uczniowie klas: technikum agrobiznesu, technikum żywienia i gospodarstwa domowego) Tematy: Przedstawienie celów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Omówienie aktualnej sytuacji ludzi młodych na lokalnym rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych Przedstawienie możliwości udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy przez powiatowe urzędy pracy: świadczenie usługi pośrednictwa pracy, udzielanie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizacja szkoleń, finansowanie instrumentów rynku pracy (staże, prace interwencyjne) Udział wzięło łącznie 36 uczniów. Realizacja tematu: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

6 2. Zespół Szkół w Bielicach (uczniowie gimnazjum) Temat: Jak podejmować decyzje? Udział wzięło łącznie 24 uczniów. Realizacja tematu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lub.

7 3. Zespół Szkół im. C.K. Norwida w N owym Mieście Lubawskim (uczniowie liceum ogólnokształcącego profilowanego) Tematy: Przedstawienie celów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Omówienie aktualnej sytuacji ludzi młodych na lokalnym rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych Przedstawienie możliwości udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy przez powiatowe urzędy pracy: świadczenie usługi pośrednictwa pracy, udzielanie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizacja szkoleń, finansowanie instrumentów rynku pracy (staże, prace interwencyjne) Odbyły się 2 spotkania Udział wzięło łącznie 111 uczniów. Realizacja tematu: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

8 4. Zespół Szkół w Bratianie (uczniowie gimnazjum) Temat: Jak skutecznie podejmować decyzje zawodowe? Udział wzięło łącznie 23 uczniów. Realizacja tematu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lub.

9 5. Zespół Szkół w Marzęcicach (uczniowie gimnazjum) Tematy: Przedstawienie celów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Przedstawienie informacji dotyczącej szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nowomiejskim, Iławie i Lubawie. Udział wzięło łącznie 26 uczniów. Realizacja tematu: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

10 6. Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim (uczniowie klas zawodowych – w zawodzie sprzedawca) Tematy: Przedstawienie celów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Omówienie aktualnej sytuacja ludzi młodych na lokalnym rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i nadwyżkowych Przedstawienie możliwości udzielania pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy przez powiatowe urzędy pracy: świadczenie usługi pośrednictwa pracy, udzielanie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizacja szkoleń, finansowanie instrumentów rynku pracy (staże, prace interwencyjne) Udział wzięło łącznie 28 uczniów. Realizacja tematu: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

11 7. Zespół Szkół w Jamielniku (uczniowie gimnazjum) Temat: Wybieram szkołę – musisz poznać siebie. Udział wzięło łącznie 22 uczniów. Realizacja tematu: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lub.

12 8. Zespół Szkół w Mrocznie (uczniowie klas gimnazjalnych) Tematy: Przedstawienie celów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Przedstawienie informacji dotyczącej szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nowomiejskim, Iławie i Lubawie. Udział wzięło łącznie 32 uczniów. Realizacja tematu: Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

13 Łączn ie udział w spotka niach w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2011 w powiecie nowomiejskim wzięło 302 uczniów. Ze szkół gimnazjalnych było to 127 uczniów, natomiast ze szkół ponadgimnazjalnych (liceów profilowanych, techników i zasadniczych szkół zawodowych) 175 uczniów.

14 Przedstawiono prezentacje dotyczące Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, uczniowie otrzymali materiały informacyjne (ulotki dotyczące doradztwa zawodowego, szkoleń, staży, pośrednictwa pracy, klubu pracy).

15 Dziękuję.


Pobierz ppt "Podsumowanie inicjatyw lokalnych w powiecie nowomiejskim podjętych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2011 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google