Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2007 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2007 ROK."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2007 ROK

2 DOCHODY

3 Wykonanie dochodów w 2007 roku tj. 99,1% planu

4 Struktura wykonanych dochodów w 2007 roku W strukturze dochodów ogółem dochody własne Samorządu Województwa stanowią 74,2%

5 Struktura wpływów z udziałów podatku CIT w 2007 roku od podatników z obszaru województwa pomorskiego wg województw

6 Struktura wpływów z udziałów w podatku CIT w 2007 roku wg powiatów Województwa Pomorskiego

7 Dynamika dochodów w latach 2004 - 2007

8 Dochody per capita w latach 2004 – 2007 285,9

9 Dochody bieżące i majątkowe w latach 2004 - 2007

10 Dochody według ważniejszych źródeł w latach 2004 – 2007

11 Dochody z udziałów w podatkach dochodowych w latach 2004 - 2007 223,2 270,9 151,9 181,0 30,5 35,1 40,4 51,1 0 50 100 150 200 250 300 2004200520062007 CITPIT mln zł

12 w mln zł REGION2004200520062007 Dynamika 2007/2006 POMORSKIE135,9107,5166,6190,114% MAZOWIECKIE35,534,743,261,041% DOLNOŚLĄSKIE1,21,52,74,878% WIELKOPOLSKIE2,21,72,24,6109% MAŁOPOLSKIE1,92,23,14,648% ZACHODNIO – POMORSKIE0,61,32,22,1-5% KUJAWSKO – POMORSKIE1,612 -20% WARMIŃSKO – MAZURSKIE0,90,50,30,567% POZOSTAŁE REGIONY1,11,50,91,678% ŁĄCZNIE UDZIAŁY180,9151,9223,2270,9 21% Wpływy Województwa Pomorskiego z tytułu udziałów w podatku CIT wg województw

13 w mln zł POWIAT2004200520062007 Dynamika 2007/2006 BYTOWSKI 625,4105,3282,8257,1-9% CHOJNICKI 461,7261,7213,3327,253% CZŁUCHOWSKI 196,6135,7207,8246,519% KARTUSKI 574,2664,9882,11 417,961% KOŚCIERSKI 249,4226,7422,4333,4-21% KWIDZYŃSKI 193,8197,7234,8619,6164% LĘBORSKI 398,7361,2443,1426,5-4% MALBORSKI 616,8605,9637,5714,212% NOWODWORSKI SZTUMSKI GDAŃSKI 1 497,01 548,31 830,74 867,5166% PUCKI 436,1372,6910,01 008,311% SŁUPSKI 1 241,81 520,81 540,51 921,125% STAROGARDZKI 670,8635,5733,51 162,258% TCZEWSKI 793,9651,3976,7798,9-18% WEJHEROWSKI 1 299,91 067,81 694,22 040,120% TRÓJMIASTO w tym POMORSKI URZĄD SKARBOWY 93 587,574 276,5114 682,6129 400,513% POMORSKI URZĄD SKARBOWY (POZOSTAŁE POWIATY) 33 102,124 873,740 916,244 577,99% RAZEM POMORSKIE 135 945,7107 505,6166 608,2190 118,914% Wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT wg powiatów Województwa Pomorskiego

14 WYDATKI

15 Wykonanie wydatków w 2007 roku tj. 90,4% planu

16 Struktura wydatków 2007 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe Wydatki bieżące 62,8 % Wydatki majątkowe 37,2 % Utrzymujący się od 2005 r. wysoki poziom wydatków majątkowych na poziomie około 40% wydatków ogółem świadczy o prorozwojowej polityce Województwa

17 Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2007 roku Środki własne 48,1% Środki zewnętrzne 35,9% Prefinansowanie 16,1%

18 Planowane i wykonane wydatki w 2007 roku w układzie działowym

19 Realizacja wydatków w latach 2004 - 2007

20 Wydatki per capita w latach 2004 - 2007 270,9 253,4 201,3 144,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 2004200520062007

21 Realizacja wydatków majątkowych na tle wydatków ogółem w latach 2004 - 2007

22 Wydatki majątkowe per capita w latach 2004 - 2007 100,7 99,2 79,3 45,2 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 2004200520062007

23 Dług publiczny w 2007 roku ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM NA ETAPIE PLANU ROCZNE OBCIĄŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA ETAPIE WYKONANIA ROCZNE OBCIĄŻENIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA NA ETAPIE PLANU 1,13 % 4,41 % ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA OGÓŁEM NA ETAPIE WYKONANIA 15,58 % 6,23 %

24 Nadwyżka operacyjna brutto w roku 2007 Wysokość nadwyżki operacyjnej określa rzeczywistą zdolność Województwa do zaciągania nowych zobowiązań niezbędnych do realizacji zadań ujętych w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych Dochody bieżące 547,0 mln zł Wydatki bieżące - 373,2 mln zł Nadwyżka operacyjna brutto 173,8 mln zł Zapewnienie optymalnego wykorzystania funduszy europejskich w okresie programowania 2007 - 2013 wymaga stałego utrzymania nadwyżki operacyjnej w wys. min. 100 mln zł rocznie Wyższa nadwyżka operacyjnaWiększy potencjał inwestycyjny

25 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

26 Wydatki związane z kontynuacją realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich 66,7 mln zł ZPORR 66,7 mln zł 24,3 mln zł Sektorowe Programy Operacyjne 24,3 mln zł 2,0 mln zł Norweski Mechanizm Finansowy 2,0 mln zł 0,9 mln zł Inicjatyw wspólnotowych 0,9 mln zł w tym INTERREG, EQUAL Łączne wydatki w 2007 roku: 93,9 mln zł

27 Nowy okres programowania 2007 – 2013: 1,2 mln zł Regionalny Program Operacyjny 1,2 mln zł 1,6 mln zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1,6 mln zł Łącznie wydatki w 2007 roku: 2,8 mln zł

28 Struktura wydatków zrealizowanych w 2007 roku z udziałem funduszy europejskich ZPORR 69,0% SPO 25,1%

29 Absorpcja funduszy europejskich przez budżet Województwa w latach 2004 – 2007

30 Zadania zrealizowane w ramach ZPORR przez budżet Samorządu Województwa i samorządowe osoby prawne w latach 2004 - 2007 Łączne wydatki: 268,5 mln zł

31 REALIZACJA PRZYJĘTYCH NA 2007 ROK PRIORYTETÓW WOJEWÓDZTWA 1. 1.ROZWÓJ REGIONALNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO 2. 2.WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3. 3.OPIEKA ZDROWOTNA NAD MIESZKAŃCAMI POMORZA 4. 4.MECENAT NAD KULTURĄ 5. 5.ROZWÓJ TURYSTYKI 6. 6.DOSKONALENIE, KSZTAŁCENIE I AKTYWIZACJA KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

32 1. ROZWÓJ REGIONALNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

33 Regionalny transport zbiorowy organizowanie regionalnych przewozów kolejowych dofinansowanie pasażerskich przewozów autobusowych integracja metropolitarnego transportu zbiorowego 61,8 mln zł 34,5 mln zł 1,2 mln zł Łączne wydatki 97,5 mln zł

34 ważniejsze inwestycje drogowe: 14,4 mln zł Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G realizowane w ramach projektów ZPORR Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 13,7 mln zł Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 221 i 224 w miejscowości Nowa Karczma 5,1 mln zł Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 3,6 mln zł realizowane w ramach środków własnych Modernizacja infrastruktury drogowej 125,9 mln zł Zrealizowane wydatki 125,9 mln zł Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 216

35 Rozwój transportu lotniczego Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego Gdańsk – Rębiechowo 2,0 mln zł

36 2. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

37 Aktywizacja przedsiębiorczości na Pomorzu 13,4 mln zł ZPORR 13,4 mln zł 6,0 mln zł - Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 6,0 mln zł Ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania 5,1 mln zł - Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 5,1 mln zł Świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą - Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne 2,3 mln zł i transfer wiedzy 2,3 mln zł Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami

38 Dokapitalizowanie: POMORSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Kwota pożyczek udzielonych w 2007 roku – 8,1 mln zł POMORSKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Kwota poręczeń udzielonych w 2007 roku – 15,0 mln zł 2 mln zł

39 Tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów Agencja Rozwoju Pomorza Agencja Rozwoju Pomorza Dokapitalizowanie Pełnienie funkcji Regionalnej Instytucji Finansującej Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora oraz Sieci Instytucji Otoczenia Biznesu Ekspertyzy, analizy oraz współpraca z ośrodkami naukowymi 0,2 mln zł 3,9 mln zł 4,1 mln zł Łączne nakłady 4,1 mln zł 1,3 mln zł 2,6 mln zł

40 3. OPIEKA ZDROWOTNA NAD MIESZKAŃCAMI POMORZA

41 Łącznie zrealizowano wydatki 65,3 mln zł na kwotę 65,3 mln zł co stanowi wzrost o 42,3 % w stosunku do roku 2006 Wydatki inwestycyjne na opiekę zdrowotną modernizacja i adaptacja pomieszczeń szpitalnych w celu dostosowanie do obowiązujących wymogów sanitarno - technicznych wyposażenie szpitali w nowe urządzenia i aparaturę medyczną kontynuacja budowy szpitala wojewódzkiego w Słupsku

42 Najwyższe nakładyinwestycyjne 2007 roku Najwyższe nakłady inwestycyjne 2007 roku Szpital Specjalistyczny im Św.Wojciecha-Adalberta Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego Szpital Morski Szpital Specjalistyczny im.F.Ceynowy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 4,2 mln zł 2,8 mln zł GDAŃSK GDYNIA 5,2 mln zł 3,1 mln zł WEJHEROWO 4,2 mln zł SŁUPSK 2,3 mln zł 7,1 mln zł Szpital Wojewódzki w budowie 27,5 mln zł

43 Nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia w latach 2004 - 2007

44 4. MECENAT NAD KULTURĄ

45 Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Zrealizowane wydatki w 2007 r. 65,7 mln zł w tym m.in.: Działalność Wojewódzkich Instytucji Kultury 61,0 mln zł Mecenat Województwa w zakresie kultury 2,1 mln zł Ochrona zabytków 2,0 mln zł

46 ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW DOFINANSNOWANIE PRAC REMONTOWYCH i KONSERWATORSKICH obiektów zabytkowych w 28 parafiach – wydatki bieżące w tym m.in. Parafii: pw. św. Katarzyny w Borętach 252 tys. zł pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kartuzach 200 tys. zł pw. Matki Boskiej Różańcowej w Koźlinach 163 tys. zł Renowacja kościoła filialnego w Palczewie (parafia w Borętach)

47 ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW Wydatki inwestycyjne ODBUDOWA KOŚCIOŁA Św. JANA w Gdańsku w tym 300 tys zł środki Miasta Gdańsk Rekonstrukcja wieży kościoła parafialnego w Giemlicach – dotacja 95 tys zł

48 POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA TEATRY Inwestycje w wojewódzkich samorządowych instytucjach kultury MUZEA POZOSTAŁE INSTYTUCJE

49 5. ROZWÓJ TURYSTYKI Upowszechnianie walorów turystycznych Pomorza 900 tys złPromocja turystyczna Regionu 900 tys zł 330 tys złUpowszechnianie turystyki w Regionie 330 tys zł Rozwój dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego – Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70 540 tys zł 540 tys zł

50 6. DOSKONALENIE, KSZTAŁCENIE I AKTYWIZACJA KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

51 Projekty kontynuowane w ramach ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego 13,8 mln zł Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2,6 mln zł Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 3,2 mln zł Wyrównanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne 10,8 mln zł 30,4 mln zł Łączne wydatki w 2007 roku 30,4 mln zł

52 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Regionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Aktywizacja obszarów wiejskich 1,6 mln zł Łączne wydatki w 2007 roku 1,6 mln zł

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2007 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google