Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK

2 W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA BĘDĄ UJMOWANE WYŁĄCZNIE: DOTACJE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA ZADANIA DLA KTÓRYCH SAMORZĄD JEST BENEFICJENTEM, DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW UNIJNYCH (POMOC TECHNICZNA, WSPÓŁFINANSOWANIE) ŚRODKI EUROPEJSKIE BĘDĄ PRZEKAZYWANE PRZEZ INSTYTUCJĘ PŁATNICZĄ -BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) REZULTATEM ZMIANY BĘDZIE ISTOTNE ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA REZULTATEM ZMIANY BĘDZIE ISTOTNE ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA. NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH – PRZEPŁYWY FINANSOWE ŚRODKÓW UE A BUDŻET WOJEWÓDZTWA

3 SWP BGK SWP UE MF/MRR BGK POZOSTALI BENEFICJENCI SCHEMAT PRZEPŁYWU ŚRODKÓW UE UE MF/MRR SWP BENEFICJENCI OBOWIĄZUJĄCA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJE OD 01.01.2010 R. NOWA USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJE OD 01.01.2010 R.

4 DOCHODY W LATACH 2007-2010 (w mln zł) PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R. * W LATACH 2007- 2008 FAKTYCZNE WYKONANIE **W ROKU 2009 PRZEWIDYWANE WYKONANIE 630 750 1 185 646 - dochody ogółem planowane na rok 2010 wg nowej ustawy o finansach publicznych 660- dodatkowe środki z UE, które uzyskałby SWP wg obowiązującej ustawy o finansach publicznych, od 1.01.2010 będą przekazywane przez BGK 1 306

5 DOCHODY 645,7 MLN WYDATKI 809,0 MLN ROZCHODY 6,7 MLN PRZYCHODY 170,0 MLN DEFICYT 163,3 MLN

6 DOCHODY I WYDATKI OGÓŁEM W LATACH 2009- 2010 (W TYS. ) PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R. 10,6 % 20,9 %

7 DOCHODY 2010

8 STRUKTURA DOCHODÓW W 2010 ROKU PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

9 WYDATKI 2010

10 STRUKTURA WYDATKÓW W 2010 ROKU PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

11 WYDATKI 2010 WYBRANE DZIAŁY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 299,9 MLN 128,2 MLN 81,1 MLN 84,2 MLN 55,6 % 87,2 % 98,6 % 69,6 % PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

12 WYDATKI 2010 WG DZIAŁÓW (w tys.) PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

13 GŁÓWNY PRIORYTET NA ROK 2010: REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE

14 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE ŁĄCZNA WARTOŚĆ w 2010 r. 415,3 MLN W TYM: ŚRODKI WŁASNE SWP - 41,3 % tj. 171,6 MLN DO REALIZACJI ZAPLANOWANO 33 ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU: TRANSPORTU9 ZADAŃ NA KWOTĘ199,4 MLN KULTURY8 ZADAŃ NA KWOTĘ 57,5 MLN OCHRONY ZDROWIA 11 ZADAŃ NA KWOTĘ141,8 MLN INNE5 ZADAŃ NA KWOTĘ 16,6 MLN PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

15 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 1)ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH RPO ŁĄCZNA WARTOŚĆ w 2010 r. 272,3 MLN W TYM M.IN.: ŚRODKI WŁASNE SWP -25,1 % tj. 68,3 MLN ŚRODKI UE 178,8 MLN (BUDŻETU PAŃSTWA +BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH) Z POWYŻSZEGO WYNIKA, ŻE Z KAŻDEJ WYDANEJ PRZEZ SAMORZĄD ZŁOTÓWKI, UZYSKAMY W 2010 ROKU 3 ZŁ ŚRODKÓW Z UE PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

16 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 2)ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH NMF EOG oraz PO IiŚ- 47,7 MLN W TYM M.IN.: ŚRODKI WŁASNE SWP-16,8 % 8,0 MLN ŚRODKI UE 31,9 MLN W TYM M.IN.: BUDOWA SIEDZIBY GDAŃSKIEGO TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO- (ŚRODKI WŁASNE 2,6 MLN) TERMOMODERNIZACJA SIEDMIU SZPITALI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (ŚRODKI WŁASNE 4,1 MLN) DOSTOSOWANIE SOR I LĄDOWISKA W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU DO WYMAGAŃ PRAWA (ŚRODKI WŁASNE 0,6 MLN) PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

17 3) 3)ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SWP 95,2 MLN W TYM M.IN.: CENTRUM TRAUMATOLOGICZNE W GDAŃSKU SZPITAL WOJEWÓDZKI W BUDOWIE W SŁUPSKU – WYPOSAŻENIE DOKAPITALIZOWANIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 521 I 522 W PRABUTACH WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

18 INFRASTRUKTURA DROGOWO – TRANSPORTOWA

19 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ REGIONALNE KOLEJOWE REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE W TYM ZADANIA DROGOWE UJĘTE W REZERWIE ZADANIA DROGOWE ZADANIA DROGOWE PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R. POZOSTAŁE ZADANIA POZOSTAŁE ZADANIA POMORSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA- KWOTA 2 MLNPOMORSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA- KWOTA 2 MLN KOLEJ METROPOLITARNA ETAP I- KWOTA 0,5 MLNKOLEJ METROPOLITARNA ETAP I- KWOTA 0,5 MLN

20 OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA

21 ZAKOŃCZENIE BUDOWY I WYPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SŁUPSKU BUDOWA CENTRUM TRAUMATOLOGICZNEGO W GDAŃSKU BUDOWA CENTRUM TRAUMATOLOGICZNEGO W GDAŃSKU WIELOLETNIE INWESTYCJE W POMORSKICH SZPITALACH TERMOMODERNIZACJA 7 POMORSKICH SZPITALI TERMOMODERNIZACJA 7 POMORSKICH SZPITALI PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R. ROZBUDOWA, ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA DLA: WOJ. CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU- KWOTA 2,1 MLN GDYŃSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PRZY SZPITALU MORSKIM IM. PCK W GDYNI- KWOTA 0,7 MLN

22 PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMORSKICH SZPITALI – KWOTA 4,4 MLN ROZBUDOWA, ZAKUP SPRZĘTU MEDYCNIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA DLA SOR POMORSKIEGO CENTRUM TRAUMATOLOGII WOJ. SPECJALISTYCZNEGO W GDAŃSKU- KWOTA 0,5 MLN POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU RATOWNICTWA NA POMORZU POPRZEZ DOSTOSOWANIE SOR I LĄDOWISKA W SZPITALU ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU DO WYMAGAŃ PRAWA – KWOTA 0,6 MLN – PILOTAŻOWY POMORSKI PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA PŁUCA WDRAŻANY PRZEZ GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY – KWOTA 0,3 MLN RESTRUKTURYZACJA I PROFILAKTYKA W SŁUŻBIE ZDROWIA PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

23 KULTURA

24 DOTACJE BIEŻĄCE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY DOTACJE INWESTYCYJNE DLA POMORSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY I KONSERWACJI ZABYTKÓW w tym: EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI TEATR SZEKSPIROWSKI PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

25 NAGRODY I STYPENDIA DLA TWÓRCÓW KULTURY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w tym: PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

26 WKŁAD WŁASNY W INWESTYCJE W ZAKRESIE KULTURY ADAPTACJA KINA BAŁTYK NA TEATR KAMERALNY W SOPOCIE BUDOWA SIEDZIBY GDAŃSKIEGO TEATRU SZEKSPIROWSKIEGO REWALORYZACJA I ADAPTACJA KOŚCIOŁA ŚW. JANA BUDOWA PAWILONU WYSTAWIENNICZO- EDUKACYJNEGO PRZY GRODZISKU W SOPOCIE PRACE MODERNIZACYJNE BUDYNKU TEATRU PRZY UL. ŚW. DUCHA W GDAŃSKU PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

27 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

28 DOKAPITALIZOWANIE: DOKAPITALIZOWANIE PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK SP. Z O.O. DOKAPITALIZOWANIE POMORSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W SŁUPSKU ZADANIA STYMULUJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH RPO WP 2007- 2013: OŚ PRIORYTETOWA I - ROZWÓJ I INNOWACJE W MŚP oraz INICJATYWA JESSICA REALIZACJA PROJEKTÓW W RAMACH POKL 2007- 2013: PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2010 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google