Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Warunki dobrej współpracy między Rodzicami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Warunki dobrej współpracy między Rodzicami."— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Opracowały:dr Olga Jabłonko, Małgorzata Lubańska Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

2 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Rodzice Pierwsi i najważniejsi wychowawcy dziecka. Powinni być wspierani przez całe społeczeństwo. Szczególnie przez osoby zaangażowane w edukację.

3 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Rodzina jako instytucja przekazuje: Dziedzictwo kulturowe. Wartości moralne. Jest dla dziecka stałym miejscem. Zaspakaja potrzeby biologiczne i psychiczne dziecka. Pełni funkcję socjalizacji dziecka. Kształtuje osobowość.

4 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Jan Amos Komeński Wychowanie rozpoczyna się zaraz po urodzeniu. W procesie wychowawczym dziecka dużą rolę odgrywają rodzice. Rodziców w wychowaniu powinna wspierać szkoła.

5 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Jan Henryk Pestalozzi Rodzice są najważniejszymi nauczycielami i opiekunami dziecka. Zasada wychowania domowego. Konieczność istnienia szkoły.

6 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Współcześnie pedagodzy i psycholodzy zwracają uwagę na to, że: Środowisko rodzinne, w którym przebiegają zamierzone i niezamierzone procesy oddziaływań wychowawczych, jest najważniejsze. Wychowanie dzieci rozpoczynać od wczesnego dzieciństwa.

7 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Rodzic jako opiekun spolegliwy życzliwy wobec ludzi, odpowiedzialnie traktuje swoje zobowiązania wobec innych, rzetelny, uczciwy, empatyczny.

8 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Relacje interpersonalne człowiek jest zoon politykon [gr. istota społeczna] model międzyosobowy – relacja Ja-Ty model społeczny – relacja My

9 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Florian Znaniecki Społeczeństwo nie może pozwolić sobie na to, aby jakikolwiek czynnik wychowawczy – zwłaszcza tak potężny jak rodzice – nie był w pełni wykorzystany.

10 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Celem podjętej współpracy Rodziców i Szkoły jest dobro dziecka

11 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Współpraca nie polega na wymianie usług, ale na świadomym działaniu nakierowanym na osiągnięcie celu jakim jest dobro dziecka

12 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Czynny udział Rodziców w Radach Rodziców nie jest stratą czasu, a oznaką miłości wobec naszego dziecka i przejawem rodzicielskiej troski

13 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Współpraca rodziców i szkoły powinna opierać się na trzech podstawowych zasadach: partnerstwa wspólnoty celów systematyczności

14 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Zasada partnerstwa: podkreśla równorzędne prawa i obowiązki rodziców i nauczycieli wobec dziecka. Rodzice i Szkoła ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i za wcielanie je w życie.

15 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Możliwe sposoby realizacji zasady partnerstwa Program Dzieci – Rodzicom Cel: Wprowadzenie Rodzica jako świadomego partnera w proces dydaktyczno – wychowawczy Założenia: raz w semestrze klasa prezentuje przed swoimi Rodzicami osiągnięcia Technika prezentacji – wybrana przez dzieci (wystawy plastyczne, multimedialne, quizy, konkursy itp.)

16 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Możliwe sposoby realizacji zasady partnerstwa Program Rodzice – Dzieciom Cel: Wprowadzenie Rodzica jako świadomego partnera w proces dydaktyczno - wychowawczy Założenia: Rodzice organizują wspólne działania dla swoich dzieci Sposoby realizacji: ognisko w plenerze, rajd turystyczny, wspólne wyjście na lody itp.)

17 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Możliwe sposoby realizacji zasady partnerstwa Efekty działań: Identyfikacja z klasą, ze szkołą – dzieci i Rodziców Informacja zwrotna o tym, jak dzieci i Rodzice widzą siebie w szkole Wzrost pomysłowości i aktywności – dzieci i Rodziców

18 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Możliwe sposoby realizacji zasady partnerstwa Działanie: Portfolio ucznia Cel: Wprowadzenie Rodzica jako świadomego partnera w proces dydaktyczno - wychowawczy Sposoby realizacji: uczeń gromadzi wszelkie informacje na temat swoich postępów edukacyjnych (ankiety, testy, wyniki egzaminów, własna działalność twórcza itp.)

19 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Możliwe sposoby realizacji zasady partnerstwa Efekty działań: Portfolio pomaga dokumentować trzyletnią pracę ucznia Wzmacnia rolę samooceny ucznia Daje Rodzicom informację o osiągnięciach dziecka Pozwala Rodzicom efektywnie oceniać pracę wychowawczo-edukacyjną szkoły

20 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Zasada wspólnoty celów: przypomina o konieczności realizowania przez Rodziców i Szkołę wspólnie wypracowanych celów szczegółowych. Rodzice i Szkoła ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i za wcielanie je w życie.

21 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Możliwe sposoby realizacji zasady wspólnoty celów Działanie: Loteria Cel: Rodzice przyjmują odpowiedzialność za część finansów szkoły Założenia: Przynajmniej raz w roku organizowanie loterii współfinansującej inne przedsięwzięcia szkolne Sposoby realizacji: Rodzice i Szkoła wspólnie zbierają środki dzięki wsparciu lokalnych środowisk

22 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Możliwe sposoby realizacji zasady wspólnoty celów Efekty działań: Rozpoznanie przez Rodziców potrzeb finansowych szkoły Integrowanie środowiska lokalnego Tworzenie sprzyjającego klimatu wokół szkoły i jej problemów

23 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Możliwe sposoby realizacji zasady wspólnoty celów Działanie: Rywalizacja we współpracy Cel: Rodzice przyjmują odpowiedzialność za jakość pracy szkoły Założenia: Wspólne opracowanie przez Radę Rodziców i Dyrektora regulaminu projektu Technika: O ogólnej ocenie pracy całej klasy decyduje także m.in. zaangażowanie Rodziców w życie szkoły

24 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Możliwe sposoby realizacji zasady wspólnoty celów Efekty działań: Rodzice aktywizują swoje działania np. czynnie uczestnicząc w imprezach szkolnych, zbiórkach charytatywnych itp. Rodzice i uczniowie tworzą wspólnotę, która tylko dzięki współpracy może odnieść sukces Rodzice, uczniowie oraz szkoła tworzą klimat jedności w działaniu

25 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Zasada systematyczności: uświadamia potrzebę czynnego i stałego zaangażowania się w wykonywanie działań. Budowanie atmosfery sprzyjającej traktowania szkoły jako miejsca ważnego dla całej rodziny.

26 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Możliwe sposoby realizacji zasady systematyczności Rada Rodziców liczy tyle osób ile jest oddziałów Mniejsza ilość Rodziców w Radzie sprzyja częstszym i bardziej cylicznym konktatom Pojedynczy reprezentant Rady Oddziału jest odpowiedzialny za systematyczne przekazywanie informacji

27 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Możliwe sposoby realizacji zasady systematyczności Systematycznie też warto dziękować Rodzicom, którzy angażują się w życie społeczności szkolnej Systematycznie też warto dziękować Rodzicom, którzy angażują się tylko w życie klasy Z systematycznej działalności w małych sprawach robią się duże osiągnięcia

28 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Pytania, które mogą zachęcać, inspirować do dobrej współpracy na rzecz dobra dziecka

29 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Pytania Czy Rada Rodziców stworzyła jasny, prosty system komunikowania się z innymi Rodzicami? Czy Rada Rodziców organizuje spotkania edukacyjne pozwalające pogłębić wiedzę o etapach rozwoju dziecka? Czy Rada Rodziców ma stworzone warunki do współpracy (miejsce spotkań, przechowywanie materiałów itp.)

30 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Pytania Czy Rada Rodziców współpracuje z lokalnymi placówkami (ośrodki doradcze, kulturalno- oświatowe, sportowe itp.)? Czy Rada Rodziców wykorzystuje zasoby regionu (muzea, firmy, parki itp.) w celu wzbogacenia środowiska edukacyjnego szkoły? Czy Rada Rodziców podchodzi do problemów w sposób otwarty z szacunkiem wobec wszystkich zaangażowanych stron?

31 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl PODZIĘKOWANIA Dla Dyrektorów szkół z Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia za udzielone informacje, które posłużyły za przykłady w niniejszej prezentacji

32 Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu http://www.dodn.wroclaw.pl Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Warunki dobrej współpracy między Rodzicami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google