Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata na temat: Czy samorząd uczniowski jest w szkole potrzebny?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata na temat: Czy samorząd uczniowski jest w szkole potrzebny?"— Zapis prezentacji:

1 Debata na temat: Czy samorząd uczniowski jest w szkole potrzebny?
Po co nam samorząd ? Debata na temat: Czy samorząd uczniowski jest w szkole potrzebny?

2 Po co jest ta debata ? Ta debata jest odbywa się na potrzeby konkursu organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także ma na celu zapoznanie uczniów z działaniem samorządu szkolnego i potrzebą jego istnienia.

3 Co to jest samorządność ?
Samorządność – jest to zasada, według której kształtują się reguły współżycia jednostek w grupie /uczniów, nauczycieli/ polegające na posiadaniu i wykorzystaniu uprawnień do podejmowania decyzji wewnątrz grupowych /wewnątrz klasowych/, nie skrępowanych możliwościami organizowania się, solidarnego występowania w obronie interesów grupowych i względnie autonomicznego działania w obrębie oddolnie stworzonych organów samorządowych bądź nieformalnych wspólnot rówieśniczych

4 Pojęcie i rodzaje samorządu
Pojęcie „samorządu” wywodzi się z niemieckiego: Selbstverwaltung, (samodzielny zarząd, samorząd), używanego dla określenia lokalnej administracji publicznej nie sprawowanej przez państwo. Wyróżniamy dwa rodzaje samorządu: terytorialny – dotyczący wspólnoty osób zamieszkujących dane terytorium, specjalny – dotyczący wspólnoty osób opartej na więzi pracy, wykonywania zawodu lub innej działalności (samorząd adwokacki, samorząd radców prawnych, samorząd sędziowski, samorząd prokuratorski, samorząd notarialny, samorząd lekarski, samorząd rzemieślniczy, samorząd akademicki, samorząd rolniczy itp.).

5 Podstawowe informacje o samorządzie uczniowskim
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

6 Kto należy do samorządu uczniowskiego?
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie!

7 Kto reprezentuje samorząd uczniowski ?
Reprezentanci samorządu szkolnego to uczniowie wybrani w wyborach którzy w imieniu uczniów będą podejmować najważniejsze decyzje. Organami samorządu są najczęściej rada, zarząd na czele z przewodniczącym i komisja rewizyjna. Częścią samorządu uczniowskiego jest samorząd klasowy. Najczęściej składa się on z gospodarza, zastępcy i skarbnika.

8 Plan debaty: - Jakie są zadania samorządu uczniowskiego i czy jego działalność wpływa na polepszenie bytu uczniów ? - O czym może decydować samorząd uczniowski i czy ma wpływ na zmiany zachodzące w szkole? - Jakie są wady i zalety samorządu uczniowskiego ? - Z kim może współpracować samorząd uczniowski? - Jak jest rola przedstawicieli samorządu uczniowskiego i czy nie pełnią oni tylko funkcji reprezentacyjnej?

9 Pytania pomocnicze:

10 Jakie są zadania samorządu uczniowskiego i czy jego działalność wpływa na polepszenie bytu uczniów?

11 O czym może decydować samorząd uczniowski i czy ma wpływ na zmiany zachodzące w szkole?

12 Jakie są wady i zalety samorządu uczniowskiego ?

13 Z kim może współpracować samorząd uczniowski?

14 Jak jest rola przedstawicieli samorządu uczniowskiego i czy nie pełnią oni tylko funkcji reprezentacyjnej?

15 A teraz przeprowadźmy pewne ćwiczenie
Załóżmy że decyzją odgórną wszystkie samorządy uczniowskie w kraju zostają rozwiązane. Proszę o przemyślenie następujących pytań: -Jak zareagują na ten fakt uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, rada rodziców? -Jakie straty odniosą nauczyciele, dyrekcja i uczniowie z likwidacji samorządu uczniowskiego?

16 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Debata na temat: Czy samorząd uczniowski jest w szkole potrzebny?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google