Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola nauczyciela w szkole wychowującej Maja Nowacka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola nauczyciela w szkole wychowującej Maja Nowacka."— Zapis prezentacji:

1 Rola nauczyciela w szkole wychowującej Maja Nowacka

2 Czym jest nauczanie wychowujące? Podstawą tej koncepcji jest założenie, iż uczniowie w toku procesu nauczania – uczenia się pełnią cały system ról społecznych, dzięki którym równolegle ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, kształtują swoje przekonania, poglądy i system wartości.

3 Nauczanie wiąże się z kształtowaniem tzw. sfery instrumentalnej osobowości człowieka, czyli wiadomości, umiejętności, zdolności, inteligencji, sprawności emocjonalno- motywacyjnych, czyli określonych postaw, przekonań, ideałów, wartości. Obie te sfery osobowości człowieka należy widzieć oddzielnie, zaś w praktyce edukacyjnej starać się je ze sobą wiązać.

4 Nauczanie wychowujące traktowane jest jako proces osobotwórczy dla stron uczestniczących w tym edukacyjnym spotkaniu Uczeń przez współpartnerstwo i pełnione role społeczne rozwija swoją osobowość zarówno w zakresie dyspozycji kierunkowych jak i instrumentalnych

5 Nauczyciel wychowujący Posiada wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka Doskonali swoje umiejętności komunikacyjne Rozumie zachowania dziecka i motywy jego postępowania Tworzy sytuacje dydaktyczne i wychowawcze Cechuje go kreatywność

6 Zadania nauczyciela, podejmującego nauczanie wychowujące, jest: 1. Przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w funkcjonowaniu lokalnego społeczeństwa (zbiorowości) 2. Budowanie podmiotowych stosunków interpersonalnych 3. Ustawiczne wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej swego przedmiotu 4. Aktualizowanie i wzbogacenie swojej wiedzy ogólnej, przedmiotowej i pedagogiczno-psychologicznej 5. Doprowadzenie do dialogu między nauczycielem i uczniem oraz między nauczycielem a rodzicami 6. Uświadamianie sobie nadrzędnego celu edukacyjnego szkoły: wizji szkoły oraz misji na dany okres etapu edukacyjnego

7 Zaangażowanie całej osobowości wychowanka w działalność związaną z uczestnictwem w życiu szkoły i klasy, stanowi zatem jeden z istotnych warunków nadających działalności nauczyciela charakter wychowujący.

8 Nauczyciel wychowujący musi być przekonany o tym, że to co czyni w toku każdej lekcji, jest najważniejszym oddziaływaniem wychowawczym w czasie pobytu w szkole

9 Warunki realizacji nauczania wychowującego Aby nauczanie wychowujące stało się strategią efektywną i rozszerzającą się, muszą zostać spełnione co najmniej cztery podstawowe warunki: 1. Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela 2. Wobec uczniów musi dominować podejście podmiotowe 3. Między nauczycielem a uczniem na lekcji musi występować prawidłowy proces komunikowania się 4. Proces kształtowania osobowości ucznia musi mieć harmonijny przebieg

10 Każdy nauczyciel pracujący w danej szkole przejmuje rolę wychowawcy. Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela.


Pobierz ppt "Rola nauczyciela w szkole wychowującej Maja Nowacka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google