Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola nauczyciela w szkole wychowującej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola nauczyciela w szkole wychowującej"— Zapis prezentacji:

1 Rola nauczyciela w szkole wychowującej
Maja Nowacka

2 Czym jest nauczanie wychowujące?
Podstawą tej koncepcji jest założenie, iż uczniowie w toku procesu nauczania – uczenia się pełnią cały system ról społecznych, dzięki którym równolegle ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, kształtują swoje przekonania, poglądy i system wartości.

3 Nauczanie wiąże się z kształtowaniem tzw
Nauczanie wiąże się z kształtowaniem tzw. sfery instrumentalnej osobowości człowieka, czyli wiadomości, umiejętności, zdolności, inteligencji, sprawności emocjonalno-motywacyjnych, czyli określonych postaw, przekonań, ideałów, wartości. Obie te sfery osobowości człowieka należy widzieć oddzielnie, zaś w praktyce edukacyjnej starać się je ze sobą wiązać.

4 Nauczanie wychowujące traktowane jest jako proces osobotwórczy dla stron uczestniczących w tym edukacyjnym spotkaniu Uczeń przez współpartnerstwo i pełnione role społeczne rozwija swoją osobowość zarówno w zakresie dyspozycji kierunkowych jak i instrumentalnych

5 Nauczyciel wychowujący
Posiada wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka Doskonali swoje umiejętności komunikacyjne Rozumie zachowania dziecka i motywy jego postępowania Tworzy sytuacje dydaktyczne i wychowawcze Cechuje go kreatywność

6 Zadania nauczyciela, podejmującego nauczanie wychowujące, jest:
1.     Przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w funkcjonowaniu lokalnego społeczeństwa (zbiorowości) 2.     Budowanie podmiotowych stosunków interpersonalnych 3.     Ustawiczne wzbogacenie infrastruktury dydaktycznej swego przedmiotu 4.     Aktualizowanie i wzbogacenie swojej wiedzy ogólnej, przedmiotowej i pedagogiczno-psychologicznej 5.     Doprowadzenie do dialogu między nauczycielem i uczniem oraz między nauczycielem a rodzicami 6.     Uświadamianie sobie nadrzędnego celu edukacyjnego szkoły: wizji szkoły oraz misji na dany okres etapu edukacyjnego

7 Zaangażowanie całej osobowości wychowanka w działalność związaną z uczestnictwem w życiu szkoły i klasy, stanowi zatem jeden z istotnych warunków nadających działalności nauczyciela charakter wychowujący.

8 Nauczyciel wychowujący musi być przekonany o tym, że to co czyni w toku każdej lekcji, jest najważniejszym oddziaływaniem wychowawczym w czasie pobytu w szkole

9 Warunki realizacji nauczania wychowującego
Aby nauczanie wychowujące stało się strategią efektywną i rozszerzającą się , muszą zostać spełnione co najmniej cztery podstawowe warunki: 1.     Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela 2.     Wobec uczniów musi dominować podejście podmiotowe 3.     Między nauczycielem a uczniem na lekcji musi występować prawidłowy proces komunikowania się 4.     Proces kształtowania osobowości ucznia musi mieć harmonijny przebieg

10 Każdy nauczyciel pracujący w danej szkole przejmuje rolę wychowawcy.
Wychowanie stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela.


Pobierz ppt "Rola nauczyciela w szkole wychowującej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google