Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

To środowiska, które mają największy wpływ na rozwój dziecka, powinny więc współpracować ze sobą, aby dostarczyć im możliwie najwięcej doświadczeń niezbędnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "To środowiska, które mają największy wpływ na rozwój dziecka, powinny więc współpracować ze sobą, aby dostarczyć im możliwie najwięcej doświadczeń niezbędnych."— Zapis prezentacji:

1

2 To środowiska, które mają największy wpływ na rozwój dziecka, powinny więc współpracować ze sobą, aby dostarczyć im możliwie najwięcej doświadczeń niezbędnych do pełnego rozwoju. Mimo tej oczywistej prawdy, rodzina i szkoła zajmują się dzieckiem równolegle lub nawet konkurują zamiast działać wspólnie.

3 indywidualne środowiskowe

4 inteligencja, uzdolnienia, potencjał edukacyjny dziecka w chwili rozpoczęcia nauki w szkole stan zdrowia czas przeznaczony na pracę domową nieobecności na zajęciach

5 stosunek do przedmiotu, nauczycieli, rodziców zainteresowania aspiracje motywacja do nauki

6 wykształcenie, zawód, aspiracje rodziców sytuacja finansowa rodziców wielkość i prawidłowość funkcjonowania rodziny atmosfera w domu

7 warunki do nauki w domu współpraca rodziców ze szkołą środowisko rówieśnicze dziecka

8 diagnoza uczniów na wejściu i wyjściu organizacja zajęć dodatkowych współpraca nauczycieli w zespołach przedmiotowych promowanie wartości edukacji kształcenie ustawiczne nauczycieli współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, organizacjami

9 dobra znajomość dokumentów szkolnych i respektowanie ustaleń w nich zawartych, stały kontakt z nauczycielami, systematyczna kontrola zeszytów, ćwiczeniówek, prac domowych dzieci, składanie podpisów pod ocenami,

10 pełne uczestnictwo w zebraniach klasowych oraz indywidualnych kontaktach w sytuacjach szczególnych kontrola systematyczności pracy dzieci w domu motywowanie do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych systematyczna kontrola dzienniczków ucznia lub zeszytów kontaktu z rodzicami

11 przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności dzieci w szkole integrowanie się ze środowiskiem szkolnym dziecka poprzez uczestnictwo w imprezach klasowych,szkolnych, spotkaniach itp…

12 Rodzice, którzy zastanawiają się, dokąd zmierza młode pokolenie, powinni przypomnieć sobie, skąd się ono wzięło. (Sam Ening)

13 WYCHOWANIE TO PRZYKŁAD I MIŁOŚĆ. NIC WIĘCEJ. Fryderyk Froebel (1782-1852)

14 Oczekiwania wobec rodziców: Obecność podczas zebrań klasowych i dni otwartych. Angażowanie się w życie szkoły wszystkich rodziców, nie tylko przedstawicieli Rad Oddziałowych. Motywowanie uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych (wsparcie szkoły przy ewentualnych problemach z dowozem). Kontrolowanie prac domowych, podpisywanie ocen w zeszytach. Usprawiedliwianie nieobecności w ustalonym terminie. Wspieranie nauczycieli w kształtowaniu kultury osobistej i wychowaniu dziecka.

15 Konsultacje z rodzicami w czasie dyżurów. Konsultacje z rodzicami po zebraniach klasowych (podczas dni otwartych). Organizowanie uroczystości szkolnych. Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu, rozwijających, wyrównawczych, wolontariatu. Otwartość. Kształtowanie postaw patriotycznych, ekologicznych, kulturalnych. Organizowanie wycieczek, wyjazdów. Prowadzenie Wywiadówki Inaczej ( rodzic- uczeń – nauczyciel). Indywidualizowanie procesu wychowania i nauczania. Przygotowanie imprez środowiskowych i akcji charytatywnych

16 20 września 2013r. 12 grudnia 2013r. 23 stycznia 2014r. – UWAGA! – zmiana na 22 stycznia 2014 r. 15 maja 2014r. Wszystkie z powyższych zebrań będą rozpoczynały się: -o 17.00 – szkoła podstawowa - o 18.00 - gimnazjum

17 W ramach zacieśniania współpracy między szkołą a rodzicami na przełomie stycznia i lutego organizowany jest wyjazd do teatru Roma do Warszawy. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do Pani Izabeli Cieślak.

18 Dziękujemy Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "To środowiska, które mają największy wpływ na rozwój dziecka, powinny więc współpracować ze sobą, aby dostarczyć im możliwie najwięcej doświadczeń niezbędnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google