Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzice i nauczyciele; płaszczyzna porozumienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzice i nauczyciele; płaszczyzna porozumienia"— Zapis prezentacji:

1 Rodzice i nauczyciele; płaszczyzna porozumienia

2 Rodzina i szkoła To środowiska, które mają największy wpływ na rozwój dziecka, powinny więc współpracować ze sobą, aby dostarczyć im możliwie najwięcej doświadczeń niezbędnych do pełnego rozwoju. Mimo tej oczywistej prawdy, rodzina i szkoła zajmują się dzieckiem równolegle lub nawet konkurują zamiast działać wspólnie.

3 Czynniki wpływające na osiągnięcia uczniów
indywidualne środowiskowe

4 Czynniki indywidualne
inteligencja, uzdolnienia, potencjał edukacyjny dziecka w chwili rozpoczęcia nauki w szkole stan zdrowia czas przeznaczony na pracę domową nieobecności na zajęciach

5 stosunek do przedmiotu, nauczycieli, rodziców
zainteresowania aspiracje motywacja do nauki

6 Czynniki środowiskowe
wykształcenie, zawód, aspiracje rodziców sytuacja finansowa rodziców wielkość i prawidłowość funkcjonowania rodziny atmosfera w domu

7 Inne czynniki to między innymi:
warunki do nauki w domu współpraca rodziców ze szkołą środowisko rówieśnicze dziecka

8 Działania szkoły służące osiąganiu dobrych wyników przez uczniów
diagnoza uczniów na „wejściu” i „wyjściu” organizacja zajęć dodatkowych współpraca nauczycieli w zespołach przedmiotowych promowanie wartości edukacji kształcenie ustawiczne nauczycieli współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, organizacjami

9 Działania rodziców niezbędne dla osiągania przez ich dzieci dobrych wyników w nauce i zachowaniu
dobra znajomość dokumentów szkolnych i respektowanie ustaleń w nich zawartych, stały kontakt z nauczycielami, systematyczna kontrola zeszytów, ćwiczeniówek, prac domowych dzieci , składanie podpisów pod ocenami,

10 pełne uczestnictwo w zebraniach klasowych oraz indywidualnych kontaktach w sytuacjach szczególnych
kontrola systematyczności pracy dzieci w domu motywowanie do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych systematyczna kontrola dzienniczków ucznia lub zeszytów kontaktu z rodzicami

11 przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności dzieci w szkole
integrowanie się ze środowiskiem szkolnym dziecka poprzez uczestnictwo w imprezach klasowych,szkolnych, spotkaniach itp…

12 Dla Rodziców... Rodzice, którzy zastanawiają się, dokąd zmierza młode pokolenie, powinni przypomnieć sobie, skąd się ono wzięło. (Sam Ening)

13 WYCHOWANIE TO PRZYKŁAD I MIŁOŚĆ. NIC WIĘCEJ.
Fryderyk Froebel ( )

14 Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2013/2014
Oczekiwania wobec rodziców: Obecność podczas zebrań klasowych i dni otwartych. Angażowanie się w życie szkoły wszystkich rodziców, nie tylko przedstawicieli Rad Oddziałowych. Motywowanie uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych (wsparcie szkoły przy ewentualnych problemach z dowozem). Kontrolowanie prac domowych, podpisywanie ocen w zeszytach. Usprawiedliwianie nieobecności w ustalonym terminie. Wspieranie nauczycieli w kształtowaniu kultury osobistej i wychowaniu dziecka.

15 Proponowane formy współpracy ze strony nauczycieli i szkoły:
Konsultacje z rodzicami w czasie dyżurów. Konsultacje z rodzicami po zebraniach klasowych (podczas dni otwartych). Organizowanie uroczystości szkolnych. Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu, rozwijających, wyrównawczych, wolontariatu. Otwartość. Kształtowanie postaw patriotycznych, ekologicznych, kulturalnych. Organizowanie wycieczek, wyjazdów. Prowadzenie „Wywiadówki Inaczej” ( rodzic- uczeń – nauczyciel). Indywidualizowanie procesu wychowania i nauczania. Przygotowanie imprez środowiskowych i akcji charytatywnych

16 Harmonogram Dni Otwartych w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą:
20 września 2013r. 12 grudnia 2013r. 23 stycznia 2014r. – UWAGA! – zmiana na 22 stycznia 2014 r. 15 maja 2014r. Wszystkie z powyższych zebrań będą rozpoczynały się: -o – szkoła podstawowa - o gimnazjum

17 OGŁOSZENIE W ramach zacieśniania współpracy między szkołą a rodzicami na przełomie stycznia i lutego organizowany jest wyjazd do teatru „Roma” do Warszawy. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do Pani Izabeli Cieślak.

18 Dziękujemy Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Rodzice i nauczyciele; płaszczyzna porozumienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google