Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2008 ROK PREZENTACJA : WÓJT GMINY JAN KOZON.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2008 ROK PREZENTACJA : WÓJT GMINY JAN KOZON."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2008 ROK PREZENTACJA : WÓJT GMINY JAN KOZON

2 DOCHODY ogółem WYDATKI wykonanie 100% w stosunku do planu 96,71% DEFICYT W WYSOKOŚCI POKRYTY OBLIGACJAMI I NADWYŻKĄ Z 2007 ROKU

3 Zadania zlecone Zadania powierzone Zadania własne w tym:

4 A Zadania zlecone ogółem w tym: Zwrot podatku akcyzowego Utrzymanie administracji publicznej (sprawy USC, dowodów osobistych, ewidencji działalności Gospodarczej) Aktualizacja rejestru wyborców Środki na obronę cywilną Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

5 B Zadania powierzone w tym: letnie utrzymanie dróg dotacja do budowy chodnika __ dofinansowanie drogi w Porządziu __

6 C CDochody z zadań własnych Opłata za korzystanie z wodociągu Opłata za ścieki Najem i sprzedaż majątku Podatki Subwencja Dotacja z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zarządu Województwa Mazowieckiego Dotacja z administracji Rządowej – Wojewoda Dotacja dodatkowa Inne dochody Uwaga poz = = 29,7% = 22,9% poz = = 70,3% = 77,1% = 100%

7 C.4 Podatki od nieruchomości: od osób prawnych od osób indywidualnych rolny od osób prawnych od osób indywidualnych leśny od osób prawnych od osób indywidualnych od posiadania środków transportu od spadków i darowizn od czynności ogólno prawnych z działalności gospodarczej12.018

8 C.4 8.opłata targowa opłata skarbowa odsetki różne opłaty opłata za sprzedaż alkoholu na terenie gminy z CIT – podatek dochodowy od osób prawnych z PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych

9 C.5 Subwencja subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza subwencja równoważąca

10 C.6 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Dotacja na: 1.dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Rząśnik dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Wólce Lubielskiej, Ostrówku, Nowym Lubielu dofinansowanie remontu szkoły w Komorowie dofinansowanie modernizacji boiska w Rząśniku dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rząśnik dofinansowanie do wyposażenia dla OSP Ochudno, Komorowo, Dąbrowa modernizacja drogi w Komorowie z Funduszu FOGR

11 C.7 Dotacja Wojewody na częściowe finansowanie zadań własnych dopłata do zwiększenia ilości nauki języka angielskiego na zwrot za koszty przyuczenia do zawodu na zasiłki celowe i stałe na dożywianie w szkołach utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stypendia dla uczniów zakup podręczników dla uczniów13.450

12 C.8 Dotacje dodatkowe na zakup nowości wydawniczych Program Integracji Społecznej Kapitał Ludzki46.551

13 C.9 Inne dochody dzierżawa terenów łowieckich prowizja od lokat opłaty administracyjne inne opłaty12.152

14 A A.Wydatki bieżące za 2008 rok Utrzymanie wodociągów i kanalizacji Opłata za izby rolnicze, utylizację zwierząt, opłata za zajęcie pasa drogowego Drogi gminne i przystanki autobusowe Gospodarka komunalna Rada Gminy Urząd Gminy Ochotnicza Straż Pożarna Prowizje i koszty rzeczowe dla sołtysów Odsetki od kredytów i pożyczek Obsługa bankowa Oświata ( ) Wydatki wynikające z programu rozwiązywania problemów alkoholowych

15 A 13.Zasiłki celowe i okresowe Opieka Społeczna a) Utrzymanie GOPS ( ) b) Dożywianie (39.000) c) Kapitał Ludzki (program) d) Program Integracji Społecznej Stypendia i zakup podręczników dla uczniów ( ) Gospodarka komunalna a) kanalizacja b) śmieci c) oświetlenie uliczne w tym zużycie energii elektrycznej ( ) Biblioteka

16 10. OŚWIATA – wydatki Szkoły podstawowe w tym Dąbrowa (99.183) Oddziały zerowe w tym: a) Dąbrowa b) dowóz niepełnosprawnych do Wyszkowa Gimnazjum Dowóz uczniów do szkół w tym zlecenie ( ) Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Pozostał w tym: - zwrot za przyuczenie do zawodu stypendia dla nauczycieli odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów Centrum Kształcenia Na Odległość23.630

17 B. Wydatki inwestycyjne za 2008 rok Budowa sieci wodociągowej, połączenie Gołystok – Rząśnik - Dąbrowa (41.756) Modernizacja drogi w Wólce Lubielskiej – Ostrówek – Nowy Lubiel ( ) Remont szkoły w Komorowie (50.000) Modernizacja boiska sportowego w Rząśniku (50.000) Modernizacja drogi w Komorowie (FOGR ) Kanalizacja ulicy Rataja – Rząśnik Dokumentacja na oczyszczalnię ścieków w Wólce Folwark Budowa chodników w Nowych Wielątkach i Nowym Lubielu Zakup gruntów w Wielątkach pod drogę Zakup samochodu dla OSP w Rząśniku

18 B 11.Dotacja na zakup samochodu dla Policji Zakup urządzeń do Szkoły w Rząśniku Zakup ksero i komputera do świadczeń rodzinnych Zakup centrali telefonicznej i zegara dla Urzędu Dofinansowanie dla powiatu droga w Porządziu Gminne Centrum Kultury – budynek + urządzenia Gminne Centrum Kultury – plac przyległy

19 Zadłużenie Gminy i perspektywa spłat kredytów i pożyczek Wg stanu na: r r r. 1.Kredyt na budowę Szkoły w Rząśniku ___ 2. Pożyczka z W.F.O.Sr.iG.W. Stacja uzdatniania w Starym Lubielu jest decyzja na umorzenie (potrzebna umowa) ____ 3. Pożyczka na wodociąg ostatni etap w 2010 roku podlega umorzeniu Obligacje Razem

20 Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Sołtysi, Szanowni pracownicy i wszyscy obecni – bardzo serdecznie dziękuję za to, że Wy wszyscy, każdy na swój sposób, przyczyniliście się do tego, że budżet za 2008 rok wzbogacił naszą gminę o wiele nowych inwestycji oczekiwanych przez społeczeństwo. Bądźcie przekonani, że uwagi i spostrzeżenia nam przekazywane nie były dolegliwością. To też nam pomagało, by uwag od społeczeństwa było jak najmniej. Czy zrobiliśmy wszystko, chyba nie, ale zrobiliśmy kolejny krok, by w naszej gminie żyło się coraz lepiej.

21 Za przygotowane sprawozdanie za 2008 rok bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, a szczególnie dziękuję Pani Skarbnik – Bożenie Koch i Sekretarzowi Gminy – Karolowi Kołakowskiemu. Szanowni zebrani, Wasze odważne patrzenie w przyszłość daje szansę lepszego przygotowania naszej Gminy Rząśnik do jeszcze szybszego jej rozwoju. Wszystkim tym, których wymieniłem i nie tylko powiem – bardzo serdecznie dziękuję – czujcie się współautorami sukcesu naszej gminy.

22 Realizacje budżetu w całym roku jest żywym zjawiskiem. Czasami musicie dzielić to, co jest niepodzielne, czasami realizować nie to, co należałoby, a realizuje się to, co można. Tylko roztropność decydentów pozwala budżet realizować w taki sposób, który jest najbliższy oczekiwaniom społeczeństwa naszej Gminy.

23 Dla potwierdzenia tego faktu, żartobliwie proszę pozbyć się wszelkich insynuacji, przedstawiam poniżej zestawienie cyfr niepodzielnych, ale podzielnych. 17 x 1 -> 1/2 = ? 2 -> 1/3 = ? 3 -> 1/9 = ? 1 -> 1/2 = 2 -> 1/3 = 3 -> 1/9 = 17 +1= RAZEM 16.06RAZEM 17

24 KONIEC DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2008 ROK PREZENTACJA : WÓJT GMINY JAN KOZON."

Podobne prezentacje


Reklamy Google