Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZIELONE USTRONIE OLSZTYN 08.06.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZIELONE USTRONIE OLSZTYN 08.06.2010."— Zapis prezentacji:

1 ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZIELONE USTRONIE OLSZTYN

2 Porządek zebrania Wybór przewodniczącego zebrania Sprawozdanie Zarządu z działalności prowadzonej w 2009 roku oraz przedstawienie bieżącej sytuacji w zakresie realizacji inwestycji. Wnioski i dyskusja, Podjęcie uchwały przez WZCz w sprawie sfinansowania budowy tłoczni ścieków, Głosowanie nad uzyskaniem absolutorium przez Zarząd z działalności prowadzonej w 2009 roku.

3 II WAŻNIEJSZE POZYCJE AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU. AKTYWA TRWAŁE wykazano w wartości ,62 zł są to środki trwałe w budowie. AKTYWA OBROTOWE w kwocie ,70 zł stanowią głównie środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie. Wynik finansowy netto roku obrotowego 2009 jest dodatni i wynosi ,22 zł. III STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 1. Przychody w tym: ,43 - wpłaty własne Członków na budowę infrastruktury Osiedla ,00 - przychody finansowe ,43 - przychody z tytułu składek członkowskich 2 124,00 2. Koszty działalności operacyjnej (umowy o dzieło) 9 000,00 3. Prowizja banku, usługi księgowe 2 125,21 4. Zużycie materiałów i energii 8,00 5. Zysk bilansowy ,22 Zysk zostaje przeznaczony na budowę infrastruktury osiedla. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4 Prace budowlaneKoszt planowanyKoszt faktyczny Grawitacyjna kanalizacja sanitarna zł zł Sieć wodociągowa zł zł Razem z wliczoną makroniwelacją dróg zł (wg umowy) zł Tłoczna kanalizacja sanitarna zł zł Razem zł zł Nadzór zł RAZEM zł zł RÓŻNICA zł POZOSTAŁO DO ZAPŁATY … zł

5

6

7

8 FINANSE STOWARZYSZENIA 62 działki 1. Planowane wpływy zł 2. Faktyczne wpłaty zł Bieżący stan konta ………..………… zł Do zapłaty (kanalizacja tłoczna) ………… zł 3. Niedopłata zł Razem z pozycją 3. ………………… zł DO DYSPOZYCJI POZOSTAJE zł

9 Koszty budowy tłoczni Koszty budowy tłoczni …………… zł Koszty pochodne (projekt, nadzór)… zł Środki finansowe w dyspozycji.… zł Pozostaje do zebrania …….……..… zł W przeliczeniu na działkę daje to … zł Razem ……………………………… zł

10 DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W ZEBRANIU

11


Pobierz ppt "ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZIELONE USTRONIE OLSZTYN 08.06.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google