Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność WFOŚiGW w latach 2007 – 2008 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność WFOŚiGW w latach 2007 – 2008 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Działalność WFOŚiGW w latach 2007 – 2008 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Stan aktywów Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy na początek 2008 r. 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 wojewódzkie funduszeNarodowy Fundusz Pozostałe aktywa Środki pieniężne Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów ze środków funduszu ogółem Udziały i akcje Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 5 089 822 tys. zł 6 352 195 tys. zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 Stan aktywów Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy na koniec 2008 r. 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 wojewódzkie funduszeNarodowy Fundusz tys. zł 5 544 677 7 253 150 tys. zł Pozostałe aktywa Środki pieniężne Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów ze środków funduszu ogółem Udziały i akcje Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4 Stan aktywów Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy na początek 2008 r. Pozostałe aktywa Środki pieniężne Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów ze środków funduszu ogółem Udziały i akcje Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio- Pomorskie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5 Stan aktywów Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy na koniec 2008 r. Pozostałe aktywa Środki pieniężne Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów ze środków funduszu ogółem Udziały i akcje Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio- Pomorskie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

6 Przychody wojewódzkich funduszy w latach 2007 i 2008 (w tys. zł) 686 444 738 319 185 034 214 027 101 123 101 183 7 733 5 766 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 20072008 Opłaty i kary za Korzystanie ze środowiska Przychody finansowe Przekazane nadwyżki z gmin i powiatów Pozostałe przychody Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7 Porównanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska z wpływami WFOŚiGW z tytułu opłat i kar w 2007 r. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz przekazane nadwyżki funduszy gminnych i powiatowych Finansowanie ochrony środowiska 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio- Pomorskie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8 Porównanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska z wpływami WFOŚiGW z tytułu opłat i kar w 2008 r. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska oraz przekazane nadwyżki funduszy gminnych i powiatowych Finansowanie ochrony środowiska 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio- Pomorskie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

9 Koszty wojewódzkich funduszy w latach 2007 i 2008 (w tys. zł) Finansowanie dotacyjne Koszty działalności operacyjnej Koszty finansowe Pozostałe koszty 473 396 454 214 84 793 99 744 18 954 16 284 1 975 1 241 0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 20072008 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 Finansowanie ochrony środowiska w 2007 r. w podziale na formy finansowania Finansowanie dotacyjne Finansowanie pożyczkowe 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio- Pomorskie Finansowanie kapitałowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11 Finansowanie ochrony środowiska w 2008 r. w podziale na formy finansowania Finansowanie dotacyjne Finansowanie pożyczkowe Finansowanie kapitałowe 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 Dolnośląskie Kujawsko- Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodnio- Pomorskie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

12 Pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska w 2007 i 2008 r. w podziale na dziedziny 27% 9% 6% 55% 1% 2% Ochrona powietrzaOchrona wód Gospodarka wodnaOchrona powierzchni ziemi Nadzwyczajne zagrożenia środowiskaPozostałe 1% 8% 33% 4% 45% 9% 2008 2007 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13 Dotacyjne finansowanie ochrony środowiska w 2007 i 2008 r. w podziale na dziedziny 16% 12% 10% 8% 4% 12% 17% 0,5% 21% 15% 14% 15% 5% 8% 6% 16% 10% 1% 2008 2007 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ochrona powietrzaOchrona wód Gospodarka wodnaOchrona powierzchni ziemi Ochrona przyrody i krajobrazu oraz LeśnictwoMonitoring środowiska Nadzwyczajne zagrożenia środowiskaEdukacja ekologiczna PozostałePrace badawcze i ekspertyzy

14 Osiągnięte efekty ekologiczne w 2007 i 2008 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Pobierz ppt "Działalność WFOŚiGW w latach 2007 – 2008 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google