Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Miejska Bolesławiec PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Miejska Bolesławiec PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Miejska Bolesławiec PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

2 Przedłożony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec budżet na 2013 r. zamyka się następującymi wielkościami: -po stronie dochodów 135.700.767 zł, -po stronie wydatków 129.510.251 zł, -nadwyżka 6.190.516 zł. W roku 2013 planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 150.000 zł: - spłata pożyczki udzielonej powiatowi (zobowiązania ZOZ) w kwocie 150.000 zł oraz dokonanie spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji w wysokości 9.913.168 zł. INFORMACJE WSTĘPNE: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK

3 Uwzględniając powyższe, zadłużenie na koniec roku 2013 wyniesie 55.693.572 zł, co stanowi 41,04 % planowanych dochodów, przy 60% ustawowym limicie maksymalnego poziomu zadłużenia gminy. W strukturze dochodów dominują dochody własne stanowiące 62 %. Wysokość otrzymywanej subwencji kształtuje się na poziomie 17 % planowanych dochodów i dotacji celowych na poziomie 21 % dochodów ogółem. W roku 2013 prognozowane dochody podzielono na majątkowe i bieżące: -bieżące - 109.872.847 zł (81 % planowanych dochodów) -majątkowe - 25.827.920 zł (19 % planowanych dochodów). Są to dochody ze sprzedaży majątku, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki otrzymane na inwestycje. Wydatki w wysokości 129.510.251 zł przeznaczone są na: -wydatki bieżące - 102.913.171 zł (79 %) -wydatki majątkowe - 26.597.080 zł (21 %). INFORMACJE WSTĘPNE: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK

4 Na podstawie art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych utworzono: -rezerwę ogólną w wysokości 232.917 zł, tj. 0,18% planowanych wydatków (rezerwa nie może być większa niż 1% wydatków), -rezerwy celowe w wysokości 806.100 zł, tj. 0,62% planowanych wydatków (rezerwa nie może być większa niż 5% wydatków), z tego: -na wypłatę odpraw pracowniczych oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli związane z ich awansem 342.100 zł, -na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 299.000 zł, -na zapewnienie udziału własnego w programach pomocowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne 165.000 zł. Projekt uchwały budżetowej obejmuje dochody i wydatki jednostek budżetowych oraz dochody rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych utworzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w kwocie 3.487.011 zł INFORMACJE WSTĘPNE: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK

5 STRUKTURA DOCHODÓW UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013 GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK

6 STRUKTURA DOCHODÓW UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013 GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK

7 DOCHODY NA 2013 ROK Dochody bieżące Dochody majątkowe GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK DOCHODY NA 2013 r.

8 STRUKTURA WYDATKÓW UCHWAŁA BUDŻETOWA 2013 GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK

9 WYDATKI GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC NA ROK 2013 WEDŁUG DZIAŁÓW GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK

10 WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ BOLESŁAWIEC W 2013 r. (W ZŁ) GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK

11 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC W ROKU 2013 (W ZŁ) GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC - BUDŻET NA 2013 ROK

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Gmina Miejska Bolesławiec PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google