Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Ostrów Mazowiecka1 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Ostrów Mazowiecka1 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Ostrów Mazowiecka1 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006

2 Gmina Ostrów Mazowiecka2 I. D O C H O D Y: 1. Plan dochodów oszacowano na kwotę zł, co stanowi 109,1 % dochodów roku Plan dochodów oszacowano na kwotę zł, co stanowi 109,1 % dochodów roku I.1. Struktura źródeł dochodów: Subwencje – zł, w tym: oświatowa – zł, tj. 35,85% dochodów budżetu wyrównawcza – zł, tj.13,72 % dochodów budżetu Dotacje na zadania zlecone – zł. tj.19,09 % dochodów budżetu

3 Gmina Ostrów Mazowiecka3 I. D O C H O D Y cd: Dotacje na zadania własne – zł. tj.1,44 % dochodów budżetu Dochody własne – zł. tj.19,04 % dochodów budżetu Udziały w podatkach (CIT i PIT) – zł. tj.10,65 % dochodów budżetu Dotacje na porozumienia z j.s.t zł. tj.0,21 % dochodów budżetu

4 Gmina Ostrów Mazowiecka4 Struktura dochodów własnych Podatki i opłaty miejscowe– zł, w tym: Od nieruchomości – zł, tj. 12,94 % ogółem dochodów,w tym: Od osób prawnych – zł Od osób fizycznych – zł Rolny – zł tj. 1,72 % ogółem dochodów, w tym: Od osób prawnych – zł Od osób fizycznych – zł

5 Gmina Ostrów Mazowiecka5 Struktura dochodów własnych cd. Leśny – zł tj.0,81 % ogółem dochodów, w tym: Od osób prawnych – zł Od osób fizycznych – zł Opłaty na podstawie ustaw zł tj. 0,20 % ogółem dochodów Od środków transportowych– zł tj. 0,73% ogółem dochodów, w tym: Od osób prawnych – zł Od osób fizycznych – zł Podatki przekazywane przez Urząd Skarbowy zł tj. 0,53 % ogółem dochodów

6 Gmina Ostrów Mazowiecka6 Struktura dochodów własnych, cd. sprzedaż mienia komunalnego – zł tj. 0,11 % ogółem dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – zł tj. 0,60 % ogółem dochodów gospodarowanie mieniem komunalnym zł tj. 0,43 % ogółem dochodów wpływy z usług zł tj. 0,68 % ogółem dochodów odsetki i inne dochody zł tj. 0,28 % ogółem dochodów

7 Gmina Ostrów Mazowiecka7 Obsługa zadłużenia Gminy

8 Gmina Ostrów Mazowiecka8 Całkowite zadłużenie Gminy

9 Gmina Ostrów Mazowiecka9 II. Wydatki Wydatki na rok 2006 zaplanowano w wysokości zł tj. 111,9 % wydatków roku II.1. Struktura głównych wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco: oświata – zł tj.54% planowanych wydatków (bez zadań zleconych), w tym: z subwencji oświatowej – zł. ( 71 %) ze środków własnych – zł. (29 % ) inwestycje – zł tj. 23,54%, planowanych wydatków ( bez zadań zleconych)

10 Gmina Ostrów Mazowiecka10

11 Gmina Ostrów Mazowiecka11 Wydatki Inwestycyjne Wydatki Inwestycyjne I. Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Komorowie- I etap ( osiedle przy ul. Legionowej) zł ( osiedle przy ul. Legionowej) zł 2. Budowa wodociągu w Zakrzewku zł Razem zł

12 Gmina Ostrów Mazowiecka12 II. Drogi gminne 1.Przebudowa drogi - Koziki Majdan zł 2.Przebudowa drogi - Komorowo Majdan – zł 3.Przebudowa drogi - Zalesie zł 4.Przebudowa drogi - Smolechy zł 5.Przebudowa drogi -Wiśniewo Niwiska zł 6.Odnowa drogi - Stare Lubiejewo ul. Ostrowska zł

13 Gmina Ostrów Mazowiecka13 II. Drogi gminne cd. 7.Przebudowa drogi –odwodnienie - Komorowo ul. Leśna 7.Przebudowa drogi –odwodnienie - Komorowo ul. Leśna zł 8. Dokumentacja na drogi do wykonania w 2007 r.( zgodnie z WPI): W Nowej Osuchowej – ul. Szkolna W Ugniewie – ul. Szkolna W Popielarni W Podborzu – ul. Zambrowska W Jelonkach – tzw. Stara Wieś Jelenie – Przyjmy Razem – zł Razem – zł

14 Gmina Ostrów Mazowiecka14 III. Oświata i Wychowanie 1. SP w Dybkach -termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego zł 2.ZS w Jelonkach – termomodernizacja, parking oraz wymiana instalacji elektrycznej zł 3.SP w Ugniewie - termomodernizacja i parking zł 4.SP w Komorowie – remont szkoły i parking zł 5.SP w Jasienicy - remont kuchni zł Razem zł Razem zł

15 Gmina Ostrów Mazowiecka15 IV.Świetlice wiejskie IV.Świetlice wiejskie 1.Dobudowa świetlicy z garażem do istniejącego budynku strażnicy - Nagoszewka I zł – realizacja z dofinansowaniem funduszy unijnych ( 80 % kosztów kwalifikowanych )

16 Gmina Ostrów Mazowiecka16 Struktura wydatków inwestycyjnych

17 Gmina Ostrów Mazowiecka17 KONIEC ( opracował Waldemar Brzostek )


Pobierz ppt "Gmina Ostrów Mazowiecka1 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006 Gmina Ostrów Mazowiecka Budżet 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google