Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje gminne 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje gminne 2009."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje gminne 2009

2 Gmina Jastków INWESTYCJE W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG W 2009r.
RAZEM 8,7 km ,96 zł

3 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Droga gminna Nr L w m. Płouszowice 0,61km ,59zł

4 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Drogi gminne Nr L i L w m. Panieńszczyzna 0,74km ,82zł

5 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Przebudowa drogi gminnej Nr L w m. Sieprawice 0,75km ,99zł

6 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Droga gminna Nr L w m. Panieńszczyzna 0,2km 88 283,63zł

7 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Przebudowa drogi dojazdowej Nr działki 432 w m. Moszenki 0,5km ,34zł

8 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Modernizacja ciągu dróg w m. Jastków 1,2km ,13zł Dotacja z FOGR – ,00zł

9 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Przebudowa drogi gminnej Nr L w m. Kolonia Moszna 1,23km ,02zł

10 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Przebudowa drogi dojazdowej oznaczonej Nr ewidencyjnym 214 w m. Tomaszowice 0,48km ,28zł

11 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Przebudowa drogi gminnej Nr L w m. Moszna 0,78km ,01zł

12 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Przebudowa drogi gminnej Nr L w m. Moszenki 1km ,57zł

13 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Przebudowa drogi gminnej Nr L w m. Natalin oraz drogi Nr 586, 595/4 w m. Dąbrowica 0,2km/0,25km ,82zł

14 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr 109 w m. Kolonia Płouszowice 0,76km ,68zł

15 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ługów 0,39km ,08zł

16 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Remont drogi powiatowej Jastków – Snopków Nr 2212L ,00zł Realizacja we współpracy z Powiatem Lubelskim ,00zł

17 Gmina Jastków INWESTYCJE DROGOWE 2009r.
Dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem 4028 ton ,00zł

18

19

20 Gmina Jastków INWESTYCJE W OŚWIACIE 2009r.
Budowa szkoły podstawowej w Tomaszowicach ,00zł (2009r.) ,00zł (2010r.)

21 Gmina Jastków INWESTYCJE W OŚWIACIE 2009r.
Remont termomodernizacyjny budynku szkoły podstawowej w Ożarowie ,17zł

22 Gmina Jastków INWESTYCJE POZOSTAŁE 2009r.
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 809 w m. Marysin 2,9km 39 040,00zł Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210L Panieńszczyzna – Płouszowice 0,22km 35 000,00zł

23 Gmina Jastków INWESTYCJE POZOSTAŁE 2009r.
Wykonanie opracowania analizy urbanistyczno ekonomicznej złożonych wniosków do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 63 440,00zł

24 Gmina Jastków INWESTYCJE POZOSTAŁE 2009r.
Zakup działki pod ujęcie wody w Jastkowie 26 500,00zł Wykonanie otworu na studnie wraz z pompowaniami pomiarowymi pod ujęcie wody w Jastkowie 64 904,00zł

25 Gmina Jastków INWESTYCJE POZOSTAŁE 2009r.
Remont oczyszczalni ścieków w Tomaszowicach 65 792,65zł Remont stacji wodociągowej w Sieprawkach 64 174,45zł

26 Gmina Jastków INWESTYCJE POZOSTAŁE 2009r.
Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu sieci oświetleniowych przy drogach: 1. Droga gminna nr L (ul. Gwieździsta) w miejscowości Natalin, długość odcinka – 1300m 2. Droga powiatowa KDP Nr 2207L w miejscowości Wysokie długość odcinka – 1150m 3. Droga gminna nr L w miejscowości Moszna, długość odcinka – 2550m 4. Ulica Legionistów w miejscowości Panieńszczyzna długość odcinka – 300m 5. Ulica Motylowa w miejscowości Panieńszczyzna długość odcinka – 250m 6. Ulica Nadrzeczna w miejscowości Panieńszczyzna długość odcinka – 150m

27 Gmina Jastków INWESTYCJE POZOSTAŁE 2009r.
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Moszenki 92 145,00zł Zakup samochodu na potrzeby oczyszczalni ścieków w Snopkowie 54 000,00zł

28


Pobierz ppt "Inwestycje gminne 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google