Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cena Państwa Warszawa, 26.06.2012. Ile płacimy podatków (1) Zarabiający średnią Krajową Polak zapłaci w 2012 roku łącznie 26 028 złotych podatków czyli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cena Państwa Warszawa, 26.06.2012. Ile płacimy podatków (1) Zarabiający średnią Krajową Polak zapłaci w 2012 roku łącznie 26 028 złotych podatków czyli."— Zapis prezentacji:

1 Cena Państwa Warszawa,

2 Ile płacimy podatków (1) Zarabiający średnią Krajową Polak zapłaci w 2012 roku łącznie złotych podatków czyli ok. 53 % swojego dochodu

3 Ile płacimy podatków (2) Wypracowane wynagrodzenie = 4104,58 zł Składka na ZUS płacona przez pracodawcę za pracownika = 618,37 zł, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych = 86,69 zł Wynagrodzenie brutto = 3399,52 zł Podatek dochodowy = 234 zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne = 264,01 zł Składka na ubezpieczenie emerytalne = 331,79 zł Składka na ubezpieczenie rentowe = 50,99 zł Składka na ubezpieczenie chorobowe = 83,29 zł Wypłata netto = 2435,44 zł Podatki pośrednie (VAT + akcyza) = 450,18 zł Inne opłaty i podatki (np. abonament) = 50 zł Do dyspozycji podatnika zostaje = 1935,26 Do dyspozycji polityków zostaje = 2169,32 zł

4 Wydatki państwa od 2000 roku

5 Na co Państwo wydaje pieniądze? Renty i emerytury (bez mundurowych) = mln zł, tj ,93 zł od pracownika Zdrowie i leczenie = mln zł, tj ,07 zł od pracownika Oświata, nauka i szkolnictwo wyższe = mln zł, tj ,67 zł od pracownika Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne = mln zł, tj ,20 zł od pracownika Obsługa długu publicznego = mln zł, tj ,02 zł od pracownika Infrastruktura = mln zł, tj ,04 zł od pracownika Pomoc społeczna = mln zł, tj. 1767,25 zł od pracownika Utrzymanie Unii Europejskiej i wdrażanie jej programów = mln zł, tj ,86 zł od pracownika Administracja publiczna i partie polityczne = mln zł, tj. 997,07 zł od pracownika Dopłaty do gospodarki = mln zł, 688,32 zł od pracownika Subwencje ogólne dla gmin, powiatów i województw = mln zł, tj. 553,64 zł od pracownika Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego = mln zł, tj. 88,52 zł od pracownika Ochrona środowiska i przyroda = mln zł, tj. 82 zł od pracownika Rezerwy = mln zł, tj. 54,82 zł od pracownika Kultura fizyczna = 538 mln zł, tj. 25,04 zł od pracownika Informatyka = 191 mln zł, tj. 8,89 zł od pracownika

6 Zarabiający średnią krajową zapłaci o ok. 10% wyższe podatki, tj. o ok złotych rocznie więcej, Średnie wynagrodzenie netto wzrosło o ok. 105 złotych, podczas gdy obciążenie pracy podatkami o 179 złotych, Z tytułu EURO 2012 podatnik zapłaci ok. 222 złote, celem tylko wybudowania stadionów, Na wszystkie świadczenia z tytułu rent i emerytur państwo wyda ok. 191,5 miliarda złotych, na co złożą się (113,5 miliarda na emerytury wypłacane przez ZUS + 38,6 mld na renty wypłacane przez ZUS + 16,8 mld na renty i emerytury wypłacane przez KRUS + 12,7 miliarda na renty i emerytury mundurowe + 5 miliardów na aktywizację zawodową rencistów + 4,9 miliarda na dodatki do rent i emerytur) W tym samym czasie na zasiłki macierzyńskie zostanie wydane 3,8 miliarda złotych, a więc zaledwie 2% tego, co na emerytów i rencistów, Średnia emerytura (ZUS) wyniosła w I kw r zł, renta zł, mundurowa: ok zł; górnicza: zł Średnia dzietnoś ć kobiet w Polsce: 1,37 Podstawowe wnioski

7 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Cena Państwa Warszawa, 26.06.2012. Ile płacimy podatków (1) Zarabiający średnią Krajową Polak zapłaci w 2012 roku łącznie 26 028 złotych podatków czyli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google