Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse publiczne w świetle statystyk GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2 marca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse publiczne w świetle statystyk GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2 marca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Finanse publiczne w świetle statystyk GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2 marca 2010 r.

2 Produkt krajowy brutto rok poprzedni=100

3 Polski PKB na mieszkańca Nominalnie wzrost PKB per capita 2000 r.:4 477 USD 2008 r.:13 861 USD Według siły nabywczej 2000 r.: 10 555 USD 2008 r.: 17 675 USD

4 Dochody, wydatki, deficyt budżetu państwa w mld zł

5 Budżet państwa 2009 r. Dochody, wydatki wynik, w mld zł

6 Dochody budżetu państwa w mld zł

7 Udział JST w podatkach dochodowych w%

8 Dochody budżetu państwa podatkowe i niepodatkowe w mld zł

9 Budżet państwa Wydatki bieżące i majątkowe w mld zł

10 Wydatki budżetu państwa w mld zł

11 Dotacje z budżetu państwa do FUS i FER

12 Dotacje do funduszy społecznych w mln zł 2009 r. FUS: 52 662,7 30 403,2+22 259,5 FER: 15 805,4 FEP: 0 FP: 1 036,0 2010 r. FUS: 60 429,9 37 923,7+22 506,2 FER: 15 445,6 FEP: 4,6 FP: 0,6

13 Wydatki budżetu państwa na obsługę długu publicznego w mld zł

14 Zadłużenie sektora finansów publicznych 2001 r. Skonsolidowany dług publiczny: 302 mld zł Dług SP 264 mld zł 30 IX 2009 r. Skonsolidowany dług publiczny 660 mld zł Dług SP 624 mld zł

15 Dług krajowy SP w mld zł stan na 31 grudnia 2009 r.

16 Dług krajowy SP według wierzycieli w mld zł

17 Dług zagraniczny SP stan na 31 XII 2009, w mld zł

18 Dług zagraniczny SP według instrumentu w mld zł

19 Deficyt budżetowy do PKB w %

20 Relacja długu publicznego do PKB -MF

21 Relacja długu publicznego do PKB wg GUS

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Finanse publiczne w świetle statystyk GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2 marca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google