Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse publiczne w świetle statystyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse publiczne w świetle statystyk"— Zapis prezentacji:

1 Finanse publiczne w świetle statystyk
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Finanse publiczne w świetle statystyk Warszawa, 2 marca 2010 r.

2 Produkt krajowy brutto rok poprzedni=100

3 Polski PKB na mieszkańca
Nominalnie wzrost PKB per capita 2000 r.:4 477 USD 2008 r.: USD Według siły nabywczej 2000 r.: USD 2008 r.: USD

4 Dochody, wydatki, deficyt budżetu państwa w mld zł

5 Budżet państwa 2009 r. Dochody, wydatki wynik, w mld zł

6 Dochody budżetu państwa w mld zł

7 Udział JST w podatkach dochodowych w%

8 Dochody budżetu państwa podatkowe i niepodatkowe w mld zł

9 Budżet państwa Wydatki bieżące i majątkowe w mld zł

10 Wydatki budżetu państwa w mld zł

11 Dotacje z budżetu państwa do FUS i FER

12 Dotacje do funduszy społecznych w mln zł
2009 r. FUS: ,7 30 403, ,5 FER: ,4 FEP: 0 FP: 1 036,0 2010 r. FUS: ,9 37 923, ,2 FER: ,6 FEP: 4,6 FP: 0,6

13 Wydatki budżetu państwa na obsługę długu publicznego w mld zł

14 Zadłużenie sektora finansów publicznych
Skonsolidowany dług publiczny: 302 mld zł Dług SP 264 mld zł 30 IX 2009 r. Skonsolidowany dług publiczny 660 mld zł Dług SP 624 mld zł

15 Dług krajowy SP w mld zł stan na 31 grudnia 2009 r.

16 Dług krajowy SP według wierzycieli w mld zł

17 Dług zagraniczny SP stan na 31 XII 2009, w mld zł

18 Dług zagraniczny SP według instrumentu w mld zł

19 Deficyt budżetowy do PKB w %

20 Relacja długu publicznego do PKB -MF

21 Relacja długu publicznego do PKB wg GUS

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Finanse publiczne w świetle statystyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google