Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2008r. Zabrodzie, 15 kwiecień 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2008r. Zabrodzie, 15 kwiecień 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2008r. Zabrodzie, 15 kwiecień 2009 r.

2 2 Uchwalenie budżetu Budżet Gminy Zabrodzie na 2008r. Przed zmianami i po zmianach w trakcie roku 16,5*14,1* Po zmianach 12,6*11,5* Przed zmianami WydatkiDochody * mln. zł.

3 3 Budżet zrealizowany Budżet zrealizowany na dzień r: Dochody: tys. zł. 102,9% Wydatki: tys. zł. 95,4%

4 4 Dochody w 2008 r. (główne) Subwencja ogólna zł. Dochody podatkowe zł. Dotacje zł. Środki pozyskane zł.

5 5 Dochody zrealizowane w 2008r. Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych zł. Od nieruchomości zł. Podatku rolnego zł. Podatku leśnego zł. Podatku od środków transportowych zł.

6 6 Największe wydatki Oświata zł Opieka społeczna – zł Inwestycje zł

7 7 Wydatki na oświatę Wydatki ogółem: zł. w tym: Subwencja: zł. środki własne: zł.

8 8 Wydatki inwestycyjne - w budżecie gminy zł co stanowi 29 % wydatków ogółem, oraz 98,8% planu - razem ze środkami pozabudżetowymi zł

9 9 Wydatki inwestycyjne 1/9 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębinki – zł Przebudowa drogi gminnej Gaj - Mostówka – zł

10 10 Wydatki inwestycyjne 2/9 Przebudowa drogi gminnej Dębinki – Wysychy – Zazdrość – zł Przebudowa ul. Leśnej – podziały geodezyjne pod poszerzenie – zł

11 11 Wydatki inwestycyjne 3/9 Przebudowa drogi Dębinki ul. Wspólna – podziały geodezyjne pod poszerzenie – zł Przebudowa drogi Anastazew - Podgać – podziały geodezyjne pod poszerzenie – zł

12 12 Wydatki inwestycyjne 4/9 Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Adelin – pomoc dla Powiatu (50% wartości) – zł Rozbudowa PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola – zł

13 13 Wydatki inwestycyjne 5/9 Budowa sali gimnastycznej dla PSP w Zabrodziu – dokumentacja projektowa – zł Modernizacja boiska w miejscowości Zabrodzie – dokumentacja projektowa zł

14 14 Wydatki inwestycyjne 6/9 Dokumentacja projektowa – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (300 szt) zł Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zabrodzie – Zazdrość- Niegów zł

15 15 Wydatki inwestycyjne 7/9 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przykory – zł Przebudowa zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy – zł

16 16 Wydatki inwestycyjne 8/9 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zabrodzie: - w budżecie gminy zł - całkowity koszt samochodu zł - ZG ZOSP WM (przekazał poza budżetem Gminy) zł

17 17 Wydatki inwestycyjne 9/9 Zakup aparatów powietrznych dla OSP Zabrodzie – zł Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych: - w budżecie gminy zł - całkowity koszt samochodu zł - PFRON (przekazał poza budżetem Gminy) zł

18 18 Wydatki bieżące 1/5 Naprawa drogi popowodziowej w miejscowości Młynarze zł w tym dofinansowanie z MSWiA zł Zakup samochodu dla Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji zł

19 19 Wydatki bieżące 2/5 Remont GCK – sala pod potrzeby,,Wioski Internetowej zł Otrzymane wyposażenie Wioski Internetowej zł Remont, wyposażenie i meble do sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy zł Remont i meble do Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu (piwnica, sala na parterze, gabinet stomatologa, pomieszczenie socjalne) zł

20 20 Wydatki bieżące 3/5 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 12 tys. zł Konserwacja oświetlenia ulicznego - 32 tys. zł Opłaty za energię – oświetlenie uliczne tys. zł Bieżące utrzymanie dróg: - znaki drogowe, równanie, żwirowanie, zimowe utrzymanie, naprawy nawierzchni tys. zł

21 21 Wydatki bieżące 4/5 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (dofinansowanie - 100%): - Projekt,,Góry i woda – letnia przygoda zł (wyjazd letni - Gimnazjum) - Projekt,,Wakacyjna przygoda zł (wyjazd letni – PSP Zabrodzie)

22 22 Wydatki bieżące 5/5 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (dofinansowanie - 100%): - Zabrodzkie Święto Plonów zł (Konkurs na rękodzieło ludowe oraz przygotowanie stołu regionalnego) - Projekt Tradycja łączy pokolenia zł (Wigilia w PSP w Kicinach) - Projekt Z tradycją przez pokolenia zł (Wigilia w PSP w Zabrodziu)

23 23 Dotacje dla jednostek kultury działalność Gminnego Ośrodka Kultury zł działalność Gminnej Biblioteki Publicznej zł

24 24 Pozyskane środki finansowe z Unii Europejskiej zł z budżetu Województwa Mazowieckiego zł z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł

25 25 Środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej Projekt,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi zł Realizacja projektu Szkoła równych szans przez PSP w Zabrodziu zł

26 26 Środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego Przebudowa drogi gminnej Gaj - Mostówka - 40 tys. zł Przebudowa drogi w miejscowości Dębinki tys. zł Przebudowa drogi Dębinki – Wysychy – Zazdrość tys. zł Rozbudowa PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola tys. zł

27 27 Środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów – 50 tys. zł Budowa – uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy – 10 tys. zł

28 28 Środki finansowe pozyskane Zakup samochodu dla OSP - budżet Województwa zł - WFOŚiGW zł - ZG ZOSP WM zł - PSP KSRG zł Zakup aparatów powietrznych dla OSP - budżet Województwa zł

29 29 Nadwyżka budżetowa zł


Pobierz ppt "1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2008r. Zabrodzie, 15 kwiecień 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google