Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2008r. Zabrodzie, 15 kwiecień 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2008r. Zabrodzie, 15 kwiecień 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2008r. Zabrodzie, 15 kwiecień 2009 r.

2 2 Uchwalenie budżetu Budżet Gminy Zabrodzie na 2008r. Przed zmianami i po zmianach w trakcie roku 16,5*14,1* Po zmianach 12,6*11,5* Przed zmianami WydatkiDochody * mln. zł.

3 3 Budżet zrealizowany Budżet zrealizowany na dzień 31.12.2008 r: Dochody: 14 495 tys. zł. 102,9% Wydatki: 15 780 tys. zł. 95,4%

4 4 Dochody w 2008 r. (główne) Subwencja ogólna 5 758 089 zł. Dochody podatkowe 3 777 829 zł. Dotacje 2 950 825 zł. Środki pozyskane 1 513 663 zł.

5 5 Dochody zrealizowane w 2008r. Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych 1 730 526 zł. Od nieruchomości 898 137 zł. Podatku rolnego 83 259 zł. Podatku leśnego 22 846 zł. Podatku od środków transportowych 65 000 zł.

6 6 Największe wydatki Oświata - 5 352 705 zł Opieka społeczna – 3 009 769 zł Inwestycje - 4 225 634 zł

7 7 Wydatki na oświatę Wydatki ogółem: 5 352 705 zł. w tym: Subwencja:3 709 141 zł. środki własne:1 643 564 zł.

8 8 Wydatki inwestycyjne - w budżecie gminy - 4 225 558 zł co stanowi 29 % wydatków ogółem, oraz 98,8% planu - razem ze środkami pozabudżetowymi - 4 475 558 zł

9 9 Wydatki inwestycyjne 1/9 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębinki – 1 385 125 zł Przebudowa drogi gminnej Gaj - Mostówka – 151 978 zł

10 10 Wydatki inwestycyjne 2/9 Przebudowa drogi gminnej Dębinki – Wysychy – Zazdrość – 384 867 zł Przebudowa ul. Leśnej – podziały geodezyjne pod poszerzenie – 19 562 zł

11 11 Wydatki inwestycyjne 3/9 Przebudowa drogi Dębinki ul. Wspólna – podziały geodezyjne pod poszerzenie – 9 802 zł Przebudowa drogi Anastazew - Podgać – podziały geodezyjne pod poszerzenie – 16 226 zł

12 12 Wydatki inwestycyjne 4/9 Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Adelin – pomoc dla Powiatu (50% wartości) – 106 588 zł Rozbudowa PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola – 339 560 zł

13 13 Wydatki inwestycyjne 5/9 Budowa sali gimnastycznej dla PSP w Zabrodziu – dokumentacja projektowa – 49 654 zł Modernizacja boiska w miejscowości Zabrodzie – dokumentacja projektowa - 6 344 zł

14 14 Wydatki inwestycyjne 6/9 Dokumentacja projektowa – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (300 szt) - 54 534 zł Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zabrodzie – Zazdrość- Niegów - 662 781 zł

15 15 Wydatki inwestycyjne 7/9 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przykory – 64 454 zł Przebudowa zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy – 263 199 zł

16 16 Wydatki inwestycyjne 8/9 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zabrodzie: - w budżecie gminy - 489 860 zł - całkowity koszt samochodu - 639 860 zł - ZG ZOSP WM (przekazał poza budżetem Gminy) - 150 000 zł

17 17 Wydatki inwestycyjne 9/9 Zakup aparatów powietrznych dla OSP Zabrodzie – 19 698 zł Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych: - w budżecie gminy - 22 000 zł - całkowity koszt samochodu - 122 000 zł - PFRON (przekazał poza budżetem Gminy) - 100 000 zł

18 18 Wydatki bieżące 1/5 Naprawa drogi popowodziowej w miejscowości Młynarze - 139 596 zł w tym dofinansowanie z MSWiA - 100 000 zł Zakup samochodu dla Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - 6 000 zł

19 19 Wydatki bieżące 2/5 Remont GCK – sala pod potrzeby,,Wioski Internetowej - 24 000 zł Otrzymane wyposażenie Wioski Internetowej - 136 900 zł Remont, wyposażenie i meble do sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy - 39 597 zł Remont i meble do Ośrodka Zdrowia w Zabrodziu (piwnica, sala na parterze, gabinet stomatologa, pomieszczenie socjalne) - 47 000 zł

20 20 Wydatki bieżące 3/5 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 12 tys. zł Konserwacja oświetlenia ulicznego - 32 tys. zł Opłaty za energię – oświetlenie uliczne - 157 tys. zł Bieżące utrzymanie dróg: - znaki drogowe, równanie, żwirowanie, zimowe utrzymanie, naprawy nawierzchni - 299 tys. zł

21 21 Wydatki bieżące 4/5 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (dofinansowanie - 100%): - Projekt,,Góry i woda – letnia przygoda- 22 500 zł (wyjazd letni - Gimnazjum) - Projekt,,Wakacyjna przygoda - 22 500 zł (wyjazd letni – PSP Zabrodzie)

22 22 Wydatki bieżące 5/5 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (dofinansowanie - 100%): - Zabrodzkie Święto Plonów - 15 000 zł (Konkurs na rękodzieło ludowe oraz przygotowanie stołu regionalnego) - Projekt Tradycja łączy pokolenia - 3 500 zł (Wigilia w PSP w Kicinach) - Projekt Z tradycją przez pokolenia - 6 500 zł (Wigilia w PSP w Zabrodziu)

23 23 Dotacje dla jednostek kultury działalność Gminnego Ośrodka Kultury - 173 000 zł działalność Gminnej Biblioteki Publicznej - 67 000 zł

24 24 Pozyskane środki finansowe z Unii Europejskiej - 89 331 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego - 780 800 zł z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 100 000 zł

25 25 Środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej Projekt,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi - 89 331 zł Realizacja projektu Szkoła równych szans przez PSP w Zabrodziu - 7 532 zł

26 26 Środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego Przebudowa drogi gminnej Gaj - Mostówka - 40 tys. zł Przebudowa drogi w miejscowości Dębinki - 250 tys. zł Przebudowa drogi Dębinki – Wysychy – Zazdrość - 200 tys. zł Rozbudowa PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola - 110 tys. zł

27 27 Środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów – 50 tys. zł Budowa – uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy – 10 tys. zł

28 28 Środki finansowe pozyskane Zakup samochodu dla OSP - budżet Województwa - 120 000 zł - WFOŚiGW - 100 000 zł - ZG ZOSP WM - 150 000 zł - PSP KSRG - 100 000 zł Zakup aparatów powietrznych dla OSP - budżet Województwa - 16 800 zł

29 29 Nadwyżka budżetowa 1 170 000 zł


Pobierz ppt "1 Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2008r. Zabrodzie, 15 kwiecień 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google