Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2008 r. Opole, 30 kwietnia 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2008 r. Opole, 30 kwietnia 2009r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2008 r. Opole, 30 kwietnia 2009r.

2 Budżet miasta Opola na 2008 rok uchwalono dnia 24.01.2008 r. uchwałą nr XXIV/248/08 Rady Miasta Opola.

3 Dochody P o uchwaleniu wyniosły 470.533.183 zł W ciągu roku zwiększono o 21.537.466 zł Na 31.12.2008 r. wyniosły 492.070.649 zł Zmiany dokonywane były zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola oraz uchwałami Rady Miasta Opola. Zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 20.

4 Wydatki Zmiany dokonywane były zarządzeniami Prezydenta Miasta Opola oraz uchwałami Rady Miasta Opola. Zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 21. Po uchwaleniu wyniosły 573.530.113 zł W ciągu roku zwiększono o 13.066.130 zł Na 31.12.2008 r. wyniosły 586.596.243 zł

5 Przychody Po uchwaleniu wyniosły 120.567.469 zł Zmniejszenie w ciągu roku 2007 r. - 8.471.336 zł Na 31.12.2008 r. przychody wyniosły 112.096.133 zł Zmiany dokonywane były uchwałami Rady Miasta Opola.

6 Rozchody Po uchwaleniu wyniosły 17.570.539 zł Na 31.12.2008 r. wyniosły 17.570.539 zł

7 Środki do dyspozycji Dochody 492 070 649 Przychody 112 096 133 ___________ ___________OGÓŁEM 604 166 782 604 166 782 Co wskazuje na to, że budżet był zrównoważony Wydatki 586 596 243 Rozchody 17 570 539 ___________ ___________OGÓŁEM 604 166 782 604 166 782 =

8 Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za 2008r. (według najważniejszych źródeł)

9 Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Opola za 2008r.

10 Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2008r. 1/3

11 Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2008r. 2/3

12 Wykonanie dochodów budżetu miasta Opola w 2008r. 3/3

13 Wykonanie dochodów budżetowych za 2008r. wg najważniejszych grup

14 Wykonanie dochodów własnych w 2008r. w porównaniu do wykonania z lat poprzednich

15 Struktura dochodów i przychodów za 2008r.

16 Struktura wykonania podatków i opłat w 2008r.

17 Wykonanie dochodów i przychodów ogółem w 2008r (w porównaniu do wykonania za lata 2005-2007)

18 Wykonanie wydatków za 2008r. wg ważniejszych grup

19 Plan i wykonanie wydatków za 2008r. wg ważniejszych grup

20 Wydatki zrealizowane w latach 2005-2008 wg ważniejszych grup

21 Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2008r. wg działów 1/2

22 Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2008r. wg działów 2/2

23 Wykonanie wydatków budżetowych miasta Opola za 2008r. wg działów

24 Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2008r. wg działów

25 Wykonanie inwestycji i remontów na przestrzeni lat 2005-2008

26 OŚWIATA I WYCHOWANIE

27 Podstawowe wydatki Oświaty i Wychowania w 2008r. wg ważniejszych grup

28

29 Źródła finansowania Oświaty i Wychowania w 2008r. – plan i wykonanie

30

31 Wydatki Oświaty i Wychowania w 2008r. z podziałem na grupy placówek

32

33 Przeciętne koszty kształcenia uczniów w poszczególnych placówkach (w latach 2005-2008)

34

35 Inwestycje WPI

36 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań za 2008 roku 1 / 6

37 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań za 2008 roku 2 / 6

38 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań za 2008 roku 3 / 6

39 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań za 2008 roku 4 / 6

40 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań za 2008 roku 5 / 6

41 Plan i wykonanie inwestycji miasta Opola realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie pozostałych zadań za 2008 roku 6 / 6

42 Inwestycje pozostałe

43 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 1/18

44 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 2/18

45 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 3/18

46 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 4/18

47 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 5/18

48 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 6/18

49 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 7/18

50 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 8/18

51 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 9/18

52 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 10/18

53 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 11/18

54 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 12/18

55 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 13/18

56 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 14/18

57 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 15/18

58 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 16/18

59 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 17/18

60 Wykonanie planu inwestycji pozostałych miasta Opola w 2008r. 18/18

61 Remonty

62 Wykonanie zadań remontowych w 2008r. 1/3

63 Wykonanie zadań remontowych w 2008r. 2/3

64 Wykonanie zadań remontowych w 2008r. 3/3

65 PREZENTACJA WYBRANYCH INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2008 r.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Opola za 2008 r. Opole, 30 kwietnia 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google