Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zakres prezentacji 1 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zakres prezentacji 1 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 1."— Zapis prezentacji:

1 1 Zakres prezentacji 1 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 1

2 Materiały szkoleniowe, wszelkie prawa zastrzeżone 2 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 2 Zarządzanie ryzykiem w organizacjach Katowice, 13 października 2005 roku Ernst & Young Advisory Prowadzący: Artur Wietrzyk

3 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone Zakres prezentacji 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt 3

4 4 Zakres prezentacji 4 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 4 Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie Ryzyko jest to zagrożenie, że określone zdarzenie, działanie lub brak działania, negatywnie wpłynie na zdolność organizacji do osiągnięcia wyznaczonych celów. Ryzyko: dotyczy każdej organizacji – komercyjnej, rządowej, nie nastawionej na zysk towarzyszy działaniu lub brakowi działania przychodzi ze świata zewnętrznego lub z wnętrza organizacji obejmuje negatywne konsekwencje oraz niewykorzystane szanse (utracone korzyści) 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

5 5 Zakres prezentacji 5 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 5 Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością Ponieważ każda organizacja chce efektywnie realizować wyznaczone cele, Ryzyka mogą i powinny być kontrolowane w ramach organizacji, Poprzez odpowiedni system kontroli wewnętrznej funkcjonalnej i instytucjonalnej, który powinien pozwolić na identyfikację znaczących ryzyk oraz ich ograniczenie do akceptowalnego poziomu. Ryzyka powinny być kontrolowane na poziomie organizacji, w ramach prowadzenia kompleksowej, zintegrowanej polityki zarządzania ryzykiem. Wprowadzenie kompleksowego podejścia do procesu zarządzania ryzykiem pozwala na: oszacowanie istotnych ryzyk towarzyszących działalności organizacji wypracowanie zintegrowanych strategii zarządzania ryzykiem 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

6 6 Zakres prezentacji 6 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 6 Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu Schemat systemu zarządzania ryzykiem Strategia zarządzania ryzykiem Technologia Struktura organizacyjna Nadzór nad ryzykiem (Risk Governance) Procesy zarządzania ryzykiem Kultura pracy Uwzględnianie celów strategicznych Osadzenie w organizacji Regularna ocena Pomoc i kontrola Komunikacja z zainteresowany mi stronami System zarządzania ryzykiem 1. Budowa infrastruktury zarządzania ryzykiem 2. Określenie ryzyk gospodarczych 3. Określenie strategii zarządzania ryzykiem 4. Zaprojektowanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem 5. Monitorowanie procedur kontroli ryzyka 6. Usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem Informacja do podejmowania decyzji 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

7 7 Zakres prezentacji 7 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 7 Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu Budowa infrastruktury zarządzania ryzykiem 1. Budowa infrastruktury zarządzania ryzykiem 2. Określenie ryzyk gospodarczych 3. Określenie strategii zarządzania ryzykiem 4. Zaprojektowanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem 5. Monitorowanie procedur kontroli ryzyka 6. Usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem Informacja do podejmowania decyzji Określenie celów i zadań polityki zarządzania ryzykiem Ustalenie wspólnego języka Zdefiniowanie efektywnej struktury organizacyjnej Zintegrowanie polityki zarządzania ryzykiem z ogólną strategią Spółki 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

8 8 Zakres prezentacji 8 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 8 Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu Określenie ryzyk gospodarczych Identyfikacja ryzyka Ocena ryzyk na poziomie procesów realizowanych w organizacji 1. Budowa infrastruktury zarządzania ryzykiem 2. Określenie ryzyk gospodarczych 3. Określenie strategii zarządzania ryzykiem 4. Zaprojektowanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem 5. Monitorowanie procedur kontroli ryzyka 6. Usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem Informacja do podejmowania decyzji 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

9 9 Zakres prezentacji 9 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 9 Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu Określenie strategii zarządzania ryzykiem Kryteria oceny wyboru najlepszej strategii Ocena wszystkich możliwych opcji/strategii Integracja i podjęcie decyzji Wybór strategii/kierunku postępowania z ryzykiem Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie strategii 1. Budowa infrastruktury zarządzania ryzykiem 2. Określenie ryzyk gospodarczych 3. Określenie strategii zarządzania ryzykiem 4. Zaprojektowanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem 5. Monitorowanie procedur kontroli ryzyka 6. Usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem Informacja do podejmowania decyzji 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

10 10 Zakres prezentacji 10 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 10 Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu Wybór strategii zarządzania ryzykiem – możliwe opcje UNIKANIE ZATRZYMANIE REDUKCJA TRANSFER WYKORZYSTANIE Dywersyfikacja Zakaz Eliminacja Akceptacja Ponowna wycena Rozproszenie Ubezpieczenie Zabezpieczenie Kompensata Alokacja Dywersyfikacja Ekspansja Przeprojektowanie System zarządzania ryzykiem 1. Budowa infrastruktury zarządzania ryzykiem 2. Określenie ryzyk gospodarczych 3. Określenie strategii zarządzania ryzykiem 4. Zaprojektowanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem 5. Monitorowanie procedur kontroli ryzyka 6. Usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem Informacja do podejmowania decyzji 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

11 11 Zakres prezentacji 11 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 11 Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu Znaczenie i prawdopodobieństwo ryzyka determinuje wybór strategii Wysokie Niskie Prawdopodobieństwo Wysokie Nieistotne i nieznaczące Kwestie operacyjne i proceduralne Zdarzenia nadzwyczajne Imperatywy strategiczne Wszystkie opcje; zarządzanie efektywne w długim okresie Akceptacja na obecnym poziomie i monitorowanie Wdrożenie prewencyjnych i diagnostycznych kontroli ryzyka opartych na prewencji i wykrywaniu Wszystkie opcje; ale kontrole ryzyka ograniczone Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

12 12 Zakres prezentacji 12 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 12 Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu Zaprojektowanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem Systemy i dane Metodologie Raporty dla Zarządu Ludzie Procesy operacyjne i zarządzania ryzykiem Strategie i polityki Strategia wobec dostawców Polityka wyboru dostawcy Standardy etyczne Certyfikacje / kwalifikacje dostawców Zintegrowany proces zamówień Zarządzanie zapasami Komunikacja z dostawcami Alianse dostawców Specjaliści Wielo funkcjonalne zespoły d/s zapasów Komitet polityki d/s zapasów Raporty statusu dostawcy Wydatki według kontraktów z dostawcami Raporty wzorcowe zapasów Audyty procesowe System oceny dostawców Analiza transakcji zakupu według kontraktów Planowanie zapasów Najlepsze wzorce i zdobywanie informacji Baza danych dostawców Pozyskiwanie danych zewnętrznych System dostaw 1. Budowa infrastruktury zarządzania ryzykiem 2. Określenie ryzyk gospodarczych 3. Określenie strategii zarządzania ryzykiem 4. Zaprojektowanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem 5. Monitorowanie procedur kontroli ryzyka 6.Usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem Informacja do podejmowania decyzji 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

13 13 Zakres prezentacji 13 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 13 Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu Monitorowanie procedur kontroli ryzyka Pomiar/monitorowanie/ocena efektywności i skuteczności procesu zarządzania ryzykiem w identyfikowaniu i zarządzaniu ryzykami oraz w realizacji strategii zarządzania ryzykiem. 1. Budowa infrastruktury zarządzania ryzykiem 2. Określenie ryzyk gospodarczych 3. Określenie strategii zarządzania ryzykiem 4. Zaprojektowanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem 5. Monitorowanie procedur kontroli ryzyka 6. Usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem Informacja do podejmowania decyzji 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

14 14 Zakres prezentacji 14 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 14 Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu Usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem Zapewnienie, że proces oceny, zarządzania i monitorowania ryzyk jest stale udoskonalany w organizacji. 1. Budowa infrastruktury zarządzania ryzykiem 2. Określenie ryzyk gospodarczych 3. Określenie strategii zarządzania ryzykiem 4. Zaprojektowanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem 5. Monitorowanie procedur kontroli ryzyka 6. Usprawnienie procedur zarządzania ryzykiem System zarządzania ryzykiem Informacja do podejmowania decyzji 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

15 15 Zakres prezentacji 15 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 15 Zarządzanie ryzykiem - podsumowanie, czyli dlaczego warto Zarządzanie ryzykiem jest procesem: realizowanym przez kierownictwo organizacji i pracowników związanym z ustanawianiem strategii i systemu kontroli wewnętrznej zaprojektowanym, aby identyfikować i zarządzać potencjalnymi zdarzeniami, które mogą mieć wpływ na organizację realizowanym w sposób dający racjonalne zapewnienie o możliwości osiągania celów organizacji 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

16 16 Zakres prezentacji 16 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 16 Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto Proces zarządzania ryzykiem ma zapewnić kierownictwu: świadomość istnienia ryzyka informacje o współzależności ryzyk i ich wpływie na organizację kompletną i szczegółową informację na temat poszczególnych ryzyk zdolność zarządzania ryzykami w poszczególnych komórkach i w całej organizacji ustalenie wspólnego języka ryzyka i ułatwienie komunikacji na temat ryzyk wzmocnienie możliwości tworzenia wartości dodanej 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

17 17 Zakres prezentacji 17 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 17 Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto Proces zarządzania ryzykiem pozwala na: dostosowanie apetytu na ryzyko organizacji do jej strategii powiązanie ryzyk z kosztami zapobiegania im, oraz skutkami wprowadzenia działań kontrolnych jasne określenie decyzji dotyczących ryzyk: unikanie ryzyka, redukcja ryzyka, podział ryzyka i akceptacja ryzyka zmniejszenie ilości i skutków działań niekontrolowanych identyfikację ryzyk powiązanych i ich wzajemnych relacji zintegrowane podejście do zarządzania ryzykami 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

18 18 Zakres prezentacji 18 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 18 Nasze usługi w zakresie zarządzania ryzykiem wsparcie przy określaniu polityki zarządzania ryzykiem wsparcie przy analizie ryzyka ocena efektywności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej wsparcie przy tworzeniu i realizacji procedur zarządzania ryzykiem wsparcie działalności audytu wewnętrznego wsparcie działań zwiększających efektywność systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem audyty procedur, procesów wsparcie przy ocenie i tworzeniu systemu Corporate Governance 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

19 19 Zakres prezentacji 19 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 19 Nasze usługi - pozostałe audyty wydatków projektów pomocowych UE / BŚ wdrażanie wymogów Sarbanes – Oxley Act, w tym paragrafu 404 usługi dochodzeniowe 1.Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt

20 20 Zakres prezentacji 20 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 20 Kontakty WarszawaKatowice Iwona Kozera, PartnerLeszek Lerch, Partner Jacek Górnik, Partner Mariusz Witalis, ManagerTel Artur Wietrzyk, ManagerFax Agnieszka Bryl, Manager Iwona Mrówka, ManagerKraków Piotr Wyborski, ManagerKatarzyna Śliż, Manager Tel Tel Fax Fax Definicja Ryzyka, czyli ryzyko jest wszędzie 2.Zarządzanie ryzykiem, czyli panowanie nad niepewnością 3.Model zarządzania ryzykiem w organizacjach, czyli ryzyko w trybach systemu 4.Zarządzanie ryzykiem – podsumowanie, czyli dlaczego warto 5.Nasze usługi i kontakt Ernst &Young Advisory


Pobierz ppt "1 Zakres prezentacji 1 Ernst & Young Advisory, wszelkie prawa zastrzeżone 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google