Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane podejście do systemu motywacyjnego w ZUS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane podejście do systemu motywacyjnego w ZUS"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane podejście do systemu motywacyjnego w ZUS
Warsztaty: „Systemy motywacyjne w administracji” W ramach cyklu warsztatów: „Zarządzanie przez cele w administracji - dobre praktyki” Warszawa, 21 maja 2013 r.

2 AGENDA Struktura organizacyjna ZUS. Ludzie w ZUS - dane statystyczne. Skąd wiemy jakie są oczekiwania naszych pracowników? badania poziomu motywacji pracowników i kultury organizacyjnej Zmiany w ZUS na płaszczyźnie organizacji oraz zarządzania kapitałem ludzkim w kontekście motywacji pracowników. Projekt budowy kompleksowego systemu motywacyjnego dla pracowników ZUS opartego na modelu kompetencyjnym.

3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZUS
Centrala Terenowe Jednostki Organizacyjne 43 Oddziały Oddziałem kieruje Dyrektor 213 Inspektoratów 69 Biur Terenowych Inspektoratem kieruje Kierownik Biurem Terenowym kieruje Kierownik

4 Łącznie: 46 182 osób Centrala - 1 395 osób Oddziały - 44 787 osób
STAN ZATRUDNIANIA W ZUS * Centrala osób Oddziały osób Łącznie: osób * stan na dzień r.

5 STAN ZATRUDNIANIA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W ZUS *
* stan na dzień r.

6 STAŻ PRACY W ZUS * * stan na dzień r.

7 FLUKTUACJA W ZUS - LATA 2009-2012
3,67%

8 FLUKTUACJA vs. STAŻ PRACY W ZUS *
* dane za rok 2012

9 BADANIE POZIOMU MOTYWACJI PRACOWNIKÓW I KULTURY ORGANIZACYJNEJ
MOTYWACJA W ZUS - BADANIA WEWNĘTRZNE BADANIE POZIOMU MOTYWACJI PRACOWNIKÓW I KULTURY ORGANIZACYJNEJ dla pracowników najważniejszą wartością w ich pracy jest stabilność i bezpieczeństwo regularnie wypłacanej pensji i stabilność zatrudnienia pracownicy są zadowoleni z atmosfery panującej w pracy pracownicy identyfikują się ze swoim zespołem. oczekiwania pracowników: wprowadzenie jasnych kryteriów oceny i awansów poprawa komunikacji formalnej uporządkowanie systemu rozwoju pracowników.

10 ZUS SIĘ ZMIENIA Strategia rozwoju ZUS na lata

11 Zwiększenie satysfakcji
STRATEGIA ROZWOJU ZUS NA LATA Wizja Wizją Zakładu jest osiągnięcie statusu innowacyjnej instytucji zaufania społecznego. Misja Sprawna, przyjazna i rzetelna obsługa klientów realizowana z poszanowaniem zasad racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami publicznymi, wykorzystująca nowoczesne technologie i potencjał pracowników. Cel nadrzędny Celem Strategii rozwoju na lata jest zwiększenie zaufania do ZUS jako instytucji. Cel ZZL Zwiększenie satysfakcji pracowników

12 ZUS SIĘ ZMIENIA - POTRZEBY W ZAKRESIE ZZL

13 Fachowość Rzetelność Uczciwość Partnerstwo Odpowiedzialność
WARTOŚCI W ZUS Fachowość Rzetelność Uczciwość Partnerstwo Odpowiedzialność Obiektywizm (…) zależy nam na wizerunku rzetelnej i kompetentnej Instytucji publicznej, w której pracują profesjonaliści o wysokich standardach zawodowych i etycznych (…)

14 SYSTEM SZKOLEŃ W ZUS CENTRA SZKOLENIA PLAFORMA SZKOLENIOWA LSO
TRENERZY WEWNĘTRZNI ROZWÓJ SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

15 ROSNĄCA LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ TRADYCYJNYCH I E-LEARNINGOWYCH

16 WZROST POPULARNOŚCI DLA FORMUŁY SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

17 KADRA TRENERÓW WEWNĘTRZYNYCH = 30 osób
KADRA TRENERÓW WEWNETRZNYCH KADRA TRENERÓW WEWNĘTRZYNYCH = 30 osób rekrutacja wewnętrzna: zakres merytoryczny: ubezpieczenia i składki: 9 trenerów realizacja dochodów: 8 trenerów emerytury i renty: 4 trenerów zasiłki: 4 trenerów kontrola płatników składek: 5 trenerów Jednolite standardy tworzenia i prowadzenia szkoleń.

18 REALIZACJA PROJEKTU - KOMPLEKSOWY SYSTEM MOTYWACYJNY
Czerwiec 2012 r. - realizacja projektu „Opracowanie kompleksowego systemu motywacyjnego dla pracowników ZUS opartego na modelu kompetencyjnym oraz wsparcie wdrożenia tego systemu w Zakładzie”. GŁÓWNY CEL PROJEKTU Podniesienie poziomu satysfakcji pracowników ZUS z pracy w Zakładzie, zwiększenie ich zaangażowania w realizację zadań oraz optymalizacja procesów w Zakładzie mająca na celu poprawę jakości obsługi klientów.

19 Czym są kompetencje? OKREŚLENIE DEFINICJI KOMPETENCJI
Kompetencje - to wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz predyspozycje pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami Zakładu. opanowana wiedza z danego zakresu, czyli - „wiem co” umiejętności, czyli – „wiem jak i potrafię” postawa - „chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę”. 19

20 IDEA PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU MOTYWACYJNEGO
Wzrost poziomu satysfakcji Zwiększenie zaangażowania Kształtowanie postaw proklienckich

21 MODEL KOMPETENCYJNY - PROJEKT

22 23 kompetencje max. 15 kompetencji MODEL I PROFIL KOMPETENCJI
model kompetencji profil kompetencyjny 23 kompetencje max. 15 kompetencji

23 MODEL KOMPETENCYJNY - KOMPETENCJE OGÓLNOZAKŁADOWE

24 KOMPLEKSOWY SYSTEM MOTYWACJI W ZUS

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zintegrowane podejście do systemu motywacyjnego w ZUS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google