Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane podejście do systemu motywacyjnego w ZUS Warszawa, 21 maja 2013 r. Warsztaty: Systemy motywacyjne w administracji W ramach cyklu warsztatów:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane podejście do systemu motywacyjnego w ZUS Warszawa, 21 maja 2013 r. Warsztaty: Systemy motywacyjne w administracji W ramach cyklu warsztatów:"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane podejście do systemu motywacyjnego w ZUS Warszawa, 21 maja 2013 r. Warsztaty: Systemy motywacyjne w administracji W ramach cyklu warsztatów: Zarządzanie przez cele w administracji - dobre praktyki

2 AGENDA 1.Struktura organizacyjna ZUS. 2.Ludzie w ZUS - dane statystyczne. 3.Skąd wiemy jakie są oczekiwania naszych pracowników? - badania poziomu motywacji pracowników i kultury organizacyjnej 4.Zmiany w ZUS na płaszczyźnie organizacji oraz zarządzania kapitałem ludzkim w kontekście motywacji pracowników. 5.Projekt budowy kompleksowego systemu motywacyjnego dla pracowników ZUS opartego na modelu kompetencyjnym. 2

3 Biurem Terenowym kieruje Kierownik Inspektoratem kieruje Kierownik Oddziałem kieruje Dyrektor STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZUS ZUS Centrala Terenowe Jednostki Organizacyjne 43 Oddziały 69 Biur Terenowych 213 Inspektoratów 3

4 4 STAN ZATRUDNIANIA W ZUS * * stan na dzień 31.12.2012 r. Centrala - 1 395 osób Oddziały - 44 787 osób Łącznie: 46 182 osób

5 5 STAN ZATRUDNIANIA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W ZUS * * stan na dzień 31.12.2012 r.

6 6 STAŻ PRACY W ZUS * * stan na dzień 31.12.2012 r.

7 7 FLUKTUACJA W ZUS - LATA 2009-2012 3,67%

8 8 FLUKTUACJA vs. STAŻ PRACY W ZUS * * dane za rok 2012

9 BADANIE POZIOMU MOTYWACJI PRACOWNIKÓW I KULTURY ORGANIZACYJNEJ dla pracowników najważniejszą wartością w ich pracy jest stabilność i bezpieczeństwo regularnie wypłacanej pensji i stabilność zatrudnienia pracownicy są zadowoleni z atmosfery panującej w pracy pracownicy identyfikują się ze swoim zespołem. oczekiwania pracowników: wprowadzenie jasnych kryteriów oceny i awansów poprawa komunikacji formalnej uporządkowanie systemu rozwoju pracowników. 9 MOTYWACJA W ZUS - BADANIA WEWNĘTRZNE

10 10 ZUS SIĘ ZMIENIA Strategia rozwoju ZUS na lata 2013-2015

11 11 Misja Wizja Cel nadrzędny STRATEGIA ROZWOJU ZUS NA LATA 2013-2015 Wizją Zakładu jest osiągnięcie statusu innowacyjnej instytucji zaufania społecznego. Sprawna, przyjazna i rzetelna obsługa klientów realizowana z poszanowaniem zasad racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami publicznymi, wykorzystująca nowoczesne technologie i potencjał pracowników. Celem Strategii rozwoju na lata 2013-2015 jest zwiększenie zaufania do ZUS jako instytucji. Cel ZZL Zwiększenie satysfakcji pracowników

12 12 ZUS SIĘ ZMIENIA - POTRZEBY W ZAKRESIE ZZL

13 Fachowość Rzetelność Uczciwość Partnerstwo Odpowiedzialność Obiektywizm (…) zależy nam na wizerunku rzetelnej i kompetentnej Instytucji publicznej, w której pracują profesjonaliści o wysokich standardach zawodowych i etycznych (…) 13 WARTOŚCI W ZUS

14 14 PLAFORMA SZKOLENIOWA LSO CENTRA SZKOLENIA ROZWÓJ SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH TRENERZY WEWNĘTRZNI SYSTEM SZKOLEŃ W ZUS

15 15 ROSNĄCA LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ TRADYCYJNYCH I E-LEARNINGOWYCH

16 16 WZROST POPULARNOŚCI DLA FORMUŁY SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

17 17 KADRA TRENERÓW WEWNETRZNYCH rekrutacja wewnętrzna: KADRA TRENERÓW WEWNĘTRZYNYCH = 30 osób zakres merytoryczny: ubezpieczenia i składki: 9 trenerów realizacja dochodów: 8 trenerów emerytury i renty: 4 trenerów zasiłki: 4 trenerów kontrola płatników składek: 5 trenerów Jednolite standardy tworzenia i prowadzenia szkoleń.

18 18 REALIZACJA PROJEKTU - KOMPLEKSOWY SYSTEM MOTYWACYJNY Czerwiec 2012 r. - realizacja projektu Opracowanie kompleksowego systemu motywacyjnego dla pracowników ZUS opartego na modelu kompetencyjnym oraz wsparcie wdrożenia tego systemu w Zakładzie. GŁÓWNY CEL PROJEKTU Podniesienie poziomu satysfakcji pracowników ZUS z pracy w Zakładzie, zwiększenie ich zaangażowania w realizację zadań oraz optymalizacja procesów w Zakładzie mająca na celu poprawę jakości obsługi klientów.

19 19 OKREŚLENIE DEFINICJI KOMPETENCJI Czym są kompetencje? Kompetencje - to wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz predyspozycje pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami Zakładu. opanowana wiedza z danego zakresu, czyli - wiem co umiejętności, czyli – wiem jak i potrafię postawa - chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę.

20 20 IDEA PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU MOTYWACYJNEGO Wzrost poziomu satysfakcji Zwiększenie zaangażowania Kształtowanie postaw proklienckich

21 21 MODEL KOMPETENCYJNY - PROJEKT

22 22 MODEL I PROFIL KOMPETENCJI model kompetencjiprofil kompetencyjny max. 15 kompetencji23 kompetencje

23 23 MODEL KOMPETENCYJNY - KOMPETENCJE OGÓLNOZAKŁADOWE

24 24 KOMPLEKSOWY SYSTEM MOTYWACJI W ZUS

25 25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zintegrowane podejście do systemu motywacyjnego w ZUS Warszawa, 21 maja 2013 r. Warsztaty: Systemy motywacyjne w administracji W ramach cyklu warsztatów:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google