Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowane podejście do systemu motywacyjnego w ZUS Warszawa, 21 maja 2013 r. Warsztaty: Systemy motywacyjne w administracji W ramach cyklu warsztatów:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowane podejście do systemu motywacyjnego w ZUS Warszawa, 21 maja 2013 r. Warsztaty: Systemy motywacyjne w administracji W ramach cyklu warsztatów:"— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowane podejście do systemu motywacyjnego w ZUS Warszawa, 21 maja 2013 r. Warsztaty: Systemy motywacyjne w administracji W ramach cyklu warsztatów: Zarządzanie przez cele w administracji - dobre praktyki

2 AGENDA 1.Struktura organizacyjna ZUS. 2.Ludzie w ZUS - dane statystyczne. 3.Skąd wiemy jakie są oczekiwania naszych pracowników? - badania poziomu motywacji pracowników i kultury organizacyjnej 4.Zmiany w ZUS na płaszczyźnie organizacji oraz zarządzania kapitałem ludzkim w kontekście motywacji pracowników. 5.Projekt budowy kompleksowego systemu motywacyjnego dla pracowników ZUS opartego na modelu kompetencyjnym. 2

3 Biurem Terenowym kieruje Kierownik Inspektoratem kieruje Kierownik Oddziałem kieruje Dyrektor STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZUS ZUS Centrala Terenowe Jednostki Organizacyjne 43 Oddziały 69 Biur Terenowych 213 Inspektoratów 3

4 4 STAN ZATRUDNIANIA W ZUS * * stan na dzień r. Centrala osób Oddziały osób Łącznie: osób

5 5 STAN ZATRUDNIANIA ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ W ZUS * * stan na dzień r.

6 6 STAŻ PRACY W ZUS * * stan na dzień r.

7 7 FLUKTUACJA W ZUS - LATA ,67%

8 8 FLUKTUACJA vs. STAŻ PRACY W ZUS * * dane za rok 2012

9 BADANIE POZIOMU MOTYWACJI PRACOWNIKÓW I KULTURY ORGANIZACYJNEJ dla pracowników najważniejszą wartością w ich pracy jest stabilność i bezpieczeństwo regularnie wypłacanej pensji i stabilność zatrudnienia pracownicy są zadowoleni z atmosfery panującej w pracy pracownicy identyfikują się ze swoim zespołem. oczekiwania pracowników: wprowadzenie jasnych kryteriów oceny i awansów poprawa komunikacji formalnej uporządkowanie systemu rozwoju pracowników. 9 MOTYWACJA W ZUS - BADANIA WEWNĘTRZNE

10 10 ZUS SIĘ ZMIENIA Strategia rozwoju ZUS na lata

11 11 Misja Wizja Cel nadrzędny STRATEGIA ROZWOJU ZUS NA LATA Wizją Zakładu jest osiągnięcie statusu innowacyjnej instytucji zaufania społecznego. Sprawna, przyjazna i rzetelna obsługa klientów realizowana z poszanowaniem zasad racjonalnego i przejrzystego gospodarowania środkami publicznymi, wykorzystująca nowoczesne technologie i potencjał pracowników. Celem Strategii rozwoju na lata jest zwiększenie zaufania do ZUS jako instytucji. Cel ZZL Zwiększenie satysfakcji pracowników

12 12 ZUS SIĘ ZMIENIA - POTRZEBY W ZAKRESIE ZZL

13 Fachowość Rzetelność Uczciwość Partnerstwo Odpowiedzialność Obiektywizm (…) zależy nam na wizerunku rzetelnej i kompetentnej Instytucji publicznej, w której pracują profesjonaliści o wysokich standardach zawodowych i etycznych (…) 13 WARTOŚCI W ZUS

14 14 PLAFORMA SZKOLENIOWA LSO CENTRA SZKOLENIA ROZWÓJ SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH TRENERZY WEWNĘTRZNI SYSTEM SZKOLEŃ W ZUS

15 15 ROSNĄCA LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ TRADYCYJNYCH I E-LEARNINGOWYCH

16 16 WZROST POPULARNOŚCI DLA FORMUŁY SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

17 17 KADRA TRENERÓW WEWNETRZNYCH rekrutacja wewnętrzna: KADRA TRENERÓW WEWNĘTRZYNYCH = 30 osób zakres merytoryczny: ubezpieczenia i składki: 9 trenerów realizacja dochodów: 8 trenerów emerytury i renty: 4 trenerów zasiłki: 4 trenerów kontrola płatników składek: 5 trenerów Jednolite standardy tworzenia i prowadzenia szkoleń.

18 18 REALIZACJA PROJEKTU - KOMPLEKSOWY SYSTEM MOTYWACYJNY Czerwiec 2012 r. - realizacja projektu Opracowanie kompleksowego systemu motywacyjnego dla pracowników ZUS opartego na modelu kompetencyjnym oraz wsparcie wdrożenia tego systemu w Zakładzie. GŁÓWNY CEL PROJEKTU Podniesienie poziomu satysfakcji pracowników ZUS z pracy w Zakładzie, zwiększenie ich zaangażowania w realizację zadań oraz optymalizacja procesów w Zakładzie mająca na celu poprawę jakości obsługi klientów.

19 19 OKREŚLENIE DEFINICJI KOMPETENCJI Czym są kompetencje? Kompetencje - to wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz predyspozycje pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami Zakładu. opanowana wiedza z danego zakresu, czyli - wiem co umiejętności, czyli – wiem jak i potrafię postawa - chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę.

20 20 IDEA PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU MOTYWACYJNEGO Wzrost poziomu satysfakcji Zwiększenie zaangażowania Kształtowanie postaw proklienckich

21 21 MODEL KOMPETENCYJNY - PROJEKT

22 22 MODEL I PROFIL KOMPETENCJI model kompetencjiprofil kompetencyjny max. 15 kompetencji23 kompetencje

23 23 MODEL KOMPETENCYJNY - KOMPETENCJE OGÓLNOZAKŁADOWE

24 24 KOMPLEKSOWY SYSTEM MOTYWACJI W ZUS

25 25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zintegrowane podejście do systemu motywacyjnego w ZUS Warszawa, 21 maja 2013 r. Warsztaty: Systemy motywacyjne w administracji W ramach cyklu warsztatów:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google