Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza ryzyka projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza ryzyka projektu"— Zapis prezentacji:

1 Analiza ryzyka projektu
Dr inż. Seweryn Tchórzewski Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Mail:

2 SPP a analiza ryzyka

3 Pojęcie niepewności i ryzyka
Niepewność to brak informacji, wiedzy lub rozumienia w odniesieniu do rezultatu działania, decyzji lub wydarzenia. Ryzyko jest miernikiem poziomu niepewności. W zakresie zarządzania projektami ryzyko odnosi się do stopnia pewności, z jakim jesteśmy zdolni przewidzieć rezultat działania.

4 Etapy zarządzania ryzykiem

5 Zarządzanie ryzykiem projektu
Identyfikacja – określenie istniejących zagrożeń. Rozpoznanie wszystkich ważnych niepewnych punktów projektu, włącznie z konkretnymi czynnikami, które mogą pojawić się w trakcie projektu. Ocena ilościowa – określa, jak duże są wskazane zagrożenia. Wskazujemy jak duża może być rozpiętość, oddziaływanie niepewnych zdarzeń, działań, czynników.

6 Zarządzanie ryzykiem projektu
Analiza – określamy, które zagrożenia mają dla nas największe znaczenie. Porównujemy dotychczasowe doświadczenie oraz wiedzę z oceną projektu. Reakcja – postępowanie wobec zagrożeń. Określamy najlepszy sposób postępowania z zagrożeniami.

7 Identyfikacja – typowe obszary
Opis Zakres Szacowany zasięg prac, zdolność do jasnego zdefiniowania pracy, błędy i przeoczenia w projektowaniu, zmiana zakresu ze względu na klienta Czas Przewidywany czas trwania projektu, szacowany czas trwania działań, czas wprowadzenia na rynek, data uruchomienia, czas potrzebny na sprawdzenie i zatwierdzenie harmonogramu przez kierownictwo Koszt Szacowany koszt projektu, uboczne koszty produkcji, uboczne koszty utrzymywania i konserwacji, inflacja, kursy walut, ograniczenia budżetu Technologia Oczekiwania klienta, prawdopodobieństwo sukcesu, umiejętność odtworzenia w większej skali, łatwość wytwarzania produktu, sukces projektowania Zasoby ludzkie Ilość, jakość, dostępność, dopasowanie umiejętności do zadań, umiejętność definiowania ról i obowiązków Kwestie organizacyjne Priorytety i wiedza klienta, koordynacja między działami Szansa sukcesu rynkowego Oczekiwania użytkownika, wielkość sprzedaży, cena, udział w rynku, demografia, jakość, geografia, ekonomia Czynniki zewnętrzne Działania lub reakcje konkurencji, regulacje prawne

8 Ocena ilościowa Określamy zasięg oddziaływania problemu na organizację. Przykładowe źródła informacji: Wyniki ankiet, Dane historyczne Arkusze specyfikacji produktów Makiety, symulacje, testy, Opinie ekspertów.

9 Analiza Wskazanie problemów którymi należy się zająć –
nie na wszystkie problemy mamy czas, lub nas stać na ich rozwiązanie !!!!!

10 Reakcja Unikanie ryzyka – eliminujemy działania narażające na ryzyko.
Przeniesienie ryzyka – np. ubezpieczenie. Zaakceptowanie – świadomie decydujemy się na ryzyko. Prewencja – działania zmierzające do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka. Łagodzenia oddziaływania – zmniejszamy negatywne skutki. Plany rezerwowe – program działań jakie powinny być podjęte na wypadek wystąpienia problemów.

11 Narzędzie dla zarządzania ryzykiem projektu

12 Tabela identyfikacji ryzyka

13 Zadanie Zdefiniować podstawowe problemy ryzyka dla projektu „Ogród”.
Określić oddziaływanie ryzyk na projekt. Zaproponować rozwiązania dla poszczególnych obszarów ryzyk.


Pobierz ppt "Analiza ryzyka projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google