Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyskusja strategiczna Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006. dr Piotr Żuber Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyskusja strategiczna Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006. dr Piotr Żuber Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1 Dyskusja strategiczna Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006. dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Infrastruktura transportowa

2 Dyskusja strategiczna Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006. polityka spójności i proces jej ewaluacji jako evidence base dla krajowych polityk publicznych cel: sformułowanie wniosków i rekomendacji dla poprawy działania poszczególnych polityk krajowych - przedstawienie w postaci raportów z rekomendacjami (policy recommendation reports) etapy procesu: issue paper (zespoły robocze w DKS/MRR dla poszczególnych obszarów) ewentualne prace badawcze dyskusja (instytucje zaangażowane w realizację NPR i NSRO, instytucje kompetentne w danym obszarze, eksperci krajowi i zagraniczni) przygotowanie raportu z rekomendacjami (grupy robocze) przedłożenie raportu na KK NSRO i RM

3 Dyskusja strategiczna Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006. Obszary dyskusji: Efekty makroekonomiczne- wzrost gospodarczy i zmiany strukturalne Rozwój i modernizacja spójnego systemu infrastrukturalnego Polityka rozwoju na poziomie regionalnym Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia

4 Dyskusja strategiczna Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006. Harmonogram: Terminy przygotowania raportów w rekomendacjami: –Infrastruktura- grudzień br. (przedłożenie na RM- luty 2009) –Polityka regionalna- styczeń 2009 (przedłożenie na RM- luty 2009) –Konkurencyjność i innowacyjność- kwiecień 2009 (przedłożenie na RM- czerwiec 2009) –Efekty makroekonomiczne- marzec 2009 (przedłożenie na RM- czerwiec 2009) –Zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia- kwiecień 2009 (przedłożenie na RM- czerwiec 2009)

5 Dyskusja strategiczna Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006. Infrastruktura transportowa – projekt pilotażowy Ocena skuteczności i efektywności działań w okresie 2004-2006 Wnioski – identyfikacja głównych obszarów problemowych - podejście strategiczne - finansowania budowy infrastruktury - zarządzania budową infrastruktury - legislacji i organizacji - rynku usług budowlanych Rekomendacje

6 Dyskusja strategiczna Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006. Podejście strategiczne do budowy infrastruktury brak jasnego celu działań (budowa infrastruktury jako cel sam w sobie, a nie jako narzędzie osiągania celów rozwojowych) niedostateczne uwzględnianie aktualnych przesłanek ekonomiczno-społecznych w toku programowania i wyłaniania inwestycji do realizacji brak priorytetyzacji inwestycji brak wariantowania i analiz efektywności przewidywanych przedsięwzięć przenoszenie decyzji strategicznych na poziom operacyjny skutek: strategiczna przypadkowość realizowanych inwestycji, brak dostatecznych efektów rozwojowych, sieci i synergii

7 Dyskusja strategiczna Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006. Finansowanie budowy infrastruktury wieloelementowy, niespójny system finansowania budowy infrastruktury trudności w zapewnieniu wyboru najefektywniejszej formy finansowania inwestycji (w tym konkurencyjne zamiast komplementarnego traktowanie poszczególnych źródeł finansowania) niespójne rozwiązania finansowe (w tym dobierane ad hoc oraz różne wobec różnych podmiotów) niedostatek planowania wieloletniego niedostateczne uwzględnianie kwestii utrzymania infrastruktury

8 Dyskusja strategiczna Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006. Zarządzanie budową infrastruktury problemy z operacjonalizacją przyjmowanych założeń strategicznych niewłaściwa organizacja procesu wdrażania planów i programów problemy w procesie zarządzania przygotowaniem inwestycji brak zarządzania ryzykiem niedostateczny poziom zarządzania finansowego i optymalizacji kosztów nieefektywne rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne problemy kadrowe w drogownictwie, kolejnictwie oraz administracji rządowej w terenie

9 Dyskusja strategiczna Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006. Rozwiązania legislacyjne zamówienia publiczne uzyskiwanie decyzji administracyjnych pozyskiwanie nieruchomości kwestie środowiskowe system wdrażania funduszy europejskich Rynek usług budowlanych wzrost kosztów inwestycji – ceny, zasoby siły roboczej, wynagrodzenia, koszty materiałów potencjał wykonawczy i dostępność surowców kwestie wynikłe w toku realizacji umów

10 Dziękuję za uwagę dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR


Pobierz ppt "Dyskusja strategiczna Podsumowanie oraz ocena skuteczności i efektywności polityki spójności w okresie programowania 2004-2006. dr Piotr Żuber Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google