Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE ZAPASAMI."— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

2 surowce i materiały produkcja w toku wyroby gotowe towary

3 Potencjalne miejsca lokalizacji materiałowego punktu rozdziału
Źródło: S. Hoekstra, J. Romme, Integrated logistics structures: Developing Customer Oriented Goods Flow, McGraw-Hill, London 1999.

4

5

6 PODZIAŁ ZAPASÓW ZE WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ SKŁADOWANIA W MAGAZYNIE

7 CO TO JEST ZAPAS??

8 POWODY UTRZYMYWANIA ZAPASU
Jedyny dobry racjonalny powód utrzymywania zapasu to uzasadnione twierdzenie: Koszty utrzymywania zapasu są zdecydowanie niższe niż koszty powstałe w wyniku jego braku przy założonym poziomie ryzyka.

9 ryzyko i niepewność niepodzielność

10 FUNKCJE ZAPASÓW Antycypacja przyszłego popytu Zabezpieczenie przed fluktuacją popytu i podaży Racjonalizacja kosztów zakupów lub produkcji określoną wielkością serii Zabezpieczenie ciągłości dostaw (pipeline inventory) Zabezpieczenie przed ,,Act of God”

11 STEROWANIE ZAPASAMI: co, kiedy, ile kupić?

12 Just in Time Just in Sequence

13 ANALIZA ZAPASÓW ABC

14 ZAPASY TYPU A, B, C

15 popyt niezależny (modele sterowania zapasami)
popyt zależny (Material Requirements Planning)

16 FORMUŁA WILSONA EOQ – Economic Order Quantity Optymalna partia zakupu

17 EWZ – ekonomiczna wielkość zamówienia
Roczne koszty utrzymywania zapasów: Roczne koszty tworzenia zapasów: Minimum kosztów (TC), gdy:

18 EWZ

19 WYCZERPANIE ZAPASU NA SKUTEK OPÓŹNIENIA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

20 WYCZERPANIE ZAPASU NA SKUTEK POPYTU WIĘKSZEGO OD PRZEWIDYWANEGO

21

22 MODEL STAŁEGO PUNKTU ZAMAWIANIA

23 MODEL STAŁEGO ODSTĘPU MIĘDZY ZAMÓWIENIAMI

24 ZESTAWIENIE ANALIZ ABC I XYZ

25 Zdarzeniem inicjującym procedury zaopatrzenie jest albo osiągnięcie przez poziom zapasów założonego stanu ,,s’’ (model zamawiania oparty na poziomie informacyjnym) albo upłynięcie określonego czasu ,,t’’ (model zamawiania oparty na przeglądzie okresowym). Zdarzenia te odpowiadają nam na pytanie ,,kiedy’’. Odpowiedź na pytanie ,,ile’’ można również uzyskać na dwa sposoby. Zamówiona ilość stanowi albo z góry określoną wartość ,,Q’’, albo jest wartością zmienną i uzupełnia zapasy do określonego poziomu ,,S’’.

26 REGUŁY ZAMAWIANIA TOWARÓW

27 s,Q – zamawiana jest stała (optymalna) wielkość partii dostawy, zmienną jest czas upływający od złożenia danego zamówienia do złożenia zamówienia następnego uzależniony od osiągnięcia poziomu informacyjnego. s,S – po osiągnięciu poziomu informacyjnego wystawiane jest zamówienie na wielkość uzupełniającą zapas do poziomu maksymalnego. t,Q – ustalony czas przeglądu okresowego stanowi czynnik do wystawienia zamówienia na stałą ilość dostawy. t, S – również czynnikiem do wystawienia zamówienia jest przegląd okresowy prowadzony w z góry określonym cyklu, jednak zapas jest uzupełniany do poziomu maksymalnego.

28

29 ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY STANDARDAMI OBSŁUGI KLIENTA A ZAPASAMI
1 – dostawy częstsze 2 – dostawy rzadsze

30 KOSZTY rozproszenie wśród wielu grup kosztów ujmowanych układach rodzajowych i kalkulacyjnych rozdzielenie odpowiedzialności za kształtowanie się kosztów na wiele komórek organizacyjnych i stanowisk pracochłonność (ewidencja i obliczenia) czynności związanych z ustaleniem wielkości kosztów

31 KOSZTY ZAPASÓW koszty utrzymania zapasów I + koszty zamawiania
I + II + koszty wyczerpania zapasów Do kosztów zapasów można zaliczyć także koszty zapasów w drodze

32 KOSZTY UTRZYMANIA ZAPASÓW
Koszty składowania Koszty obsługi Koszty ryzyka Koszty kapitałowe

33 CELE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI
Najlepszy poziom obsługi klienta Minimalne inwestycje w zapasy Niskie koszty działalności Trade off – ,,coś za coś’’ Poszukiwanie optimum proces podejmowania decyzji przy minimalizacji kosztów całkowitych

34 PODSTAWOWE ZALEŻNOŚCI TYPU „TRADE OFF” ZWIĄZANE Z ZAPASAMI

35 WSKAŹNIK OBROTU ZAPASAMI
zapas przeciętny, wskaźnik zapasu w dniach.

36 ZAPAS BEZPIECZEŃSTWA


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE ZAPASAMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google