Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI 1. surowce i materiały produkcja w toku wyroby gotowe towary 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE ZAPASAMI 1. surowce i materiały produkcja w toku wyroby gotowe towary 2."— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE ZAPASAMI 1

2 surowce i materiały produkcja w toku wyroby gotowe towary 2

3 Potencjalne miejsca lokalizacji materiałowego punktu rozdziału Źródło: S. Hoekstra, J. Romme, Integrated logistics structures: Developing Customer Oriented Goods Flow, McGraw-Hill, London 1999. 3

4 4

5 5

6 PODZIAŁ ZAPASÓW ZE WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ SKŁADOWANIA W MAGAZYNIE 6

7 CO TO JEST ZAPAS?? 7

8 POWODY UTRZYMYWANIA ZAPASU Jedyny dobry racjonalny powód utrzymywania zapasu to uzasadnione twierdzenie: Koszty utrzymywania zapasu są zdecydowanie niższe niż koszty powstałe w wyniku jego braku przy założonym poziomie ryzyka. 8

9 ryzyko i niepewność niepodzielność 9

10 FUNKCJE ZAPASÓW Antycypacja przyszłego popytu Zabezpieczenie przed fluktuacją popytu i podaży Racjonalizacja kosztów zakupów lub produkcji określoną wielkością serii Zabezpieczenie ciągłości dostaw (pipeline inventory) Zabezpieczenie przed,,Act of God 10

11 STEROWANIE ZAPASAMI: co, kiedy, ile kupić? 11

12 Just in Time Just in Sequence 12

13 ANALIZA ZAPASÓW ABC 13

14 ZAPASY TYPU A, B, C 14

15 popyt niezależny (modele sterowania zapasami) popyt zależny (Material Requirements Planning) 15

16 FORMUŁA WILSONA EOQ – Economic Order Quantity Optymalna partia zakupu 16

17 EWZ – ekonomiczna wielkość zamówienia Roczne koszty utrzymywania zapasów: Roczne koszty tworzenia zapasów: Minimum kosztów (TC), gdy: 17

18 EWZ 18

19 WYCZERPANIE ZAPASU NA SKUTEK OPÓŹNIENIA W REALIZACJI ZAMÓWIENIA 19

20 WYCZERPANIE ZAPASU NA SKUTEK POPYTU WIĘKSZEGO OD PRZEWIDYWANEGO 20

21 21

22 MODEL STAŁEGO PUNKTU ZAMAWIANIA 22

23 MODEL STAŁEGO ODSTĘPU MIĘDZY ZAMÓWIENIAMI 23

24 ZESTAWIENIE ANALIZ ABC I XYZ 24

25 Zdarzeniem inicjującym procedury zaopatrzenie jest albo osiągnięcie przez poziom zapasów założonego stanu,,s (model zamawiania oparty na poziomie informacyjnym) albo upłynięcie określonego czasu,,t (model zamawiania oparty na przeglądzie okresowym). Zdarzenia te odpowiadają nam na pytanie,,kiedy. Odpowiedź na pytanie,,ile można również uzyskać na dwa sposoby. Zamówiona ilość stanowi albo z góry określoną wartość,,Q, albo jest wartością zmienną i uzupełnia zapasy do określonego poziomu,,S. 25

26 REGUŁY ZAMAWIANIA TOWARÓW 26

27 s,Q – zamawiana jest stała (optymalna) wielkość partii dostawy, zmienną jest czas upływający od złożenia danego zamówienia do złożenia zamówienia następnego uzależniony od osiągnięcia poziomu informacyjnego. s,S – po osiągnięciu poziomu informacyjnego wystawiane jest zamówienie na wielkość uzupełniającą zapas do poziomu maksymalnego. t,Q – ustalony czas przeglądu okresowego stanowi czynnik do wystawienia zamówienia na stałą ilość dostawy. t, S – również czynnikiem do wystawienia zamówienia jest przegląd okresowy prowadzony w z góry określonym cyklu, jednak zapas jest uzupełniany do poziomu maksymalnego. 27

28 28

29 ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY STANDARDAMI OBSŁUGI KLIENTA A ZAPASAMI 1 – dostawy częstsze 2 – dostawy rzadsze 29

30 KOSZTY rozproszenie wśród wielu grup kosztów ujmowanych układach rodzajowych i kalkulacyjnych rozdzielenie odpowiedzialności za kształtowanie się kosztów na wiele komórek organizacyjnych i stanowisk pracochłonność (ewidencja i obliczenia) czynności związanych z ustaleniem wielkości kosztów 30

31 KOSZTY ZAPASÓW I.koszty utrzymania zapasów II.I + koszty zamawiania III. I + II + koszty wyczerpania zapasów Do kosztów zapasów można zaliczyć także koszty zapasów w drodze 31

32 KOSZTY UTRZYMANIA ZAPASÓW 1.Koszty składowania 2.Koszty obsługi 3.Koszty ryzyka 4.Koszty kapitałowe 32

33 CELE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI Najlepszy poziom obsługi klienta Minimalne inwestycje w zapasy Niskie koszty działalności Trade off –,,coś za coś Poszukiwanie optimum proces podejmowania decyzji przy minimalizacji kosztów całkowitych 33

34 PODSTAWOWE ZALEŻNOŚCI TYPU TRADE OFF ZWIĄZANE Z ZAPASAMI 34

35 WSKAŹNIK OBROTU ZAPASAMI zapas przeciętny, wskaźnik zapasu w dniach. 35

36 ZAPAS BEZPIECZEŃSTWA 36


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE ZAPASAMI 1. surowce i materiały produkcja w toku wyroby gotowe towary 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google