Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie przez cele Doświadczenia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawa, 26 września 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie przez cele Doświadczenia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawa, 26 września 2012."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie przez cele Doświadczenia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawa, 26 września 2012

2 Misja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: Wojewoda to rząd bliżej Społeczeństwa Cele strategiczne: 1.Profesjonalna i terminowa obsługa klienta 2.Racjonalne i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów 3.Doskonalenie systemów zarządzania 4.Otwarta polityka informacyjna 5.Konsultacyjny tryb podejmowania decyzji

3 Cele strategiczne i operacyjne Cele strategiczne: stale realizowane, związane z misją MUW. Cele operacyjne: cele roczne ( w tym roczny cel priorytetowy) spełniające kryteria SMART (simple, measurable, achievable, relevant, timely defined – proste, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie).

4 Priorytetowe cele roczne w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Przygotowanie do realizacji Rocznego Planu Działania Redukcja zaległości o 50% Wzrost efektywności o 10% Osiągnięcie 88% satysfakcji klienta Terminowość (zmniejszenie liczby decyzji wydawanych po terminie w odniesieniu do liczby ogółem do poziomu 0,5%, zmniejszenie liczby decyzji wydawanych w przedłużonym terminie do ogółu decyzji do poziomu 1%)

5 Proces formułowania celów Rocznego Planu Działania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wyznaczenie priorytetów i ogólnych celów dla Urzędu Wojewoda Określenie celów i wartości mierników dla Wydziałów Dyrektorzy Wydziałów Zatwierdzenie celów i mierników dla Wydziałów Dyrektor Generalny Urzędu Zatwierdzenie celów i wartości mierników dla Urzędu Wojewoda Kierownicy Oddziałów Pracownicy Dyrektorzy Wydziałów Dyrektor Generalny Urzędu

6 Instrumenty zarządcze: Kultura Skrzętności i Przejrzystości Kosztów Roczny Plan Działania Zrównoważona Karta Wyników Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami

7 Kultura Przejrzystości i Skrzętności Kosztów Identyfikacja miejsc powstawanie kosztów Analiza kosztów Zarządzanie kosztami: redukcja, realokacja

8 Roczny Plan Działania Roczny Plan Działania jest dokumentem szczegółowo opisującym sposób realizacji celów postawionych przez Wojewodę Dyrektorom Wydziałów oraz definiującym wartości mierników określających stopień ich realizacji na poziomie Wydziału, oddziału, a nawet poszczególnych zadań. Dokument ten przygotowywany jest raz do roku i składa się z Rocznych Planów Działania poszczególnych Wydziałów oraz skonsolidowanego Planu Działania Urzędu. Monitorowanie przez Kierownictwo Urzędu realizacji celów zdefiniowanych w Rocznym Planie Działania odbywa się w cyklu kwartalnym.

9 Monitoring – Karta zrównoważonych wyników Płaszczyzna finansowa Płaszczyzna procesów wewnętrznych Płaszczyzna klienta Płaszczyzna rozwoju Poziom satysfakcji Liczba zrealizowanych usług Koszty ogółem Koszty osobowe Koszty administracyjne Wzrost efektywności Liczba zaległych spraw Decyzje uchylone / liczba decyzji ogółem Liczba etatów Fluktuacja Absencja Szkolenia

10 1. Płaca 2. Premia 3. Nagroda System wynagradzania staż pracy i stanowisko wartościowanie indywidualna ocena pracownika uznaniowa, proporcjonalna do płacy poziom realizacji celu indywidualnego zespołowego MBO brak nagród za szczególne osiągnięcia indywidualne zespoły projektowe

11 Zatrudnienie Rezultaty: liczba decyzji i zatrudnienie

12 Rezultaty: zaległości i skargi

13 Korzyści 1.Nowa kultura organizacyjna 2. Efektywne zarządzanie zasobami 3. Poprawa jakości usług organizacja zorientowana na cele

14 Dziękuję za uwagę Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki pl. Bankowy 3/5, Warszawa tel. + 48/22/ fax + 48/22/


Pobierz ppt "Zarządzanie przez cele Doświadczenia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawa, 26 września 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google