Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie przez cele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie przez cele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie przez cele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Doświadczenia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Warszawa, 26 września 2012 W czasie prezentacji i rozmów o spotkaniu należy podkreślać kontekst EUPAN, nazywając spotkanie „EUPAN EVent”, „the quality event in 2011”, „next quality event”, tak aby eliminować określenie „Polish quality event”, którego używają niektórzy członkowie sieci. Nie chcemy aby wydarzenie to sprowadzano do rangi krajowej konferencji, na którą zapraszamy gości z EUPAN – chcemy, aby spotkanie miało rangę konferencji eupanowskiej, organizowanej z myślą o sieci. 1

2 Misja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: Wojewoda to rząd bliżej Społeczeństwa
Cele strategiczne: Profesjonalna i terminowa obsługa klienta Racjonalne i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów Doskonalenie systemów zarządzania Otwarta polityka informacyjna Konsultacyjny tryb podejmowania decyzji

3 Cele strategiczne i operacyjne
Cele strategiczne: stale realizowane, związane z misją MUW. Cele operacyjne: cele roczne ( w tym roczny cel priorytetowy) spełniające kryteria SMART (simple, measurable, achievable, relevant, timely defined – proste, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie).

4 Priorytetowe cele roczne w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
Przygotowanie do realizacji Rocznego Planu Działania Redukcja zaległości o 50% Wzrost efektywności o 10% Osiągnięcie 88% satysfakcji klienta Terminowość (zmniejszenie liczby decyzji wydawanych po terminie w odniesieniu do liczby ogółem do poziomu 0,5%, zmniejszenie liczby decyzji wydawanych w przedłużonym terminie do ogółu decyzji do poziomu 1%) 2008 2009 2010 2011 2012

5 Proces formułowania celów Rocznego Planu Działania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Wyznaczenie priorytetów i ogólnych celów dla Urzędu Wojewoda Kierownicy Oddziałów Pracownicy Dyrektorzy Wydziałów Określenie celów i wartości mierników dla Wydziałów Dyrektor Generalny Urzędu Dyrektorzy Wydziałów Zatwierdzenie celów i mierników dla Wydziałów Dyrektor Generalny Urzędu Zatwierdzenie celów i wartości mierników dla Urzędu Wojewoda

6 Instrumenty zarządcze:
Kultura Skrzętności i Przejrzystości Kosztów Roczny Plan Działania Zrównoważona Karta Wyników Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami

7 Kultura Przejrzystości i Skrzętności Kosztów
Identyfikacja miejsc powstawanie kosztów Analiza kosztów Zarządzanie kosztami: redukcja, realokacja

8 Roczny Plan Działania Roczny Plan Działania jest dokumentem szczegółowo opisującym sposób realizacji celów postawionych przez Wojewodę Dyrektorom Wydziałów oraz definiującym wartości mierników określających stopień ich realizacji na poziomie Wydziału, oddziału, a nawet poszczególnych zadań. Dokument ten przygotowywany jest raz do roku i składa się z Rocznych Planów Działania poszczególnych Wydziałów oraz skonsolidowanego Planu Działania Urzędu. Monitorowanie przez Kierownictwo Urzędu realizacji celów zdefiniowanych w Rocznym Planie Działania odbywa się w cyklu kwartalnym.

9 Monitoring – Karta zrównoważonych wyników
Płaszczyzna finansowa Koszty ogółem Koszty osobowe Koszty administracyjne Płaszczyzna procesów wewnętrznych Płaszczyzna klienta Poziom satysfakcji Liczba zrealizowanych usług Wzrost efektywności Liczba zaległych spraw Decyzje uchylone / liczba decyzji ogółem Płaszczyzna rozwoju Liczba etatów Fluktuacja Absencja Szkolenia

10 System wynagradzania 1. Płaca 2. Premia 3. Nagroda MBO wartościowanie
indywidualna ocena pracownika staż pracy i stanowisko uznaniowa, proporcjonalna do płacy poziom realizacji celu indywidualnego zespołowego MBO za szczególne osiągnięcia indywidualne zespoły projektowe brak nagród

11 Rezultaty: liczba decyzji i zatrudnienie
1505 1447 1418 1380 1384 Zatrudnienie

12 Rezultaty: zaległości i skargi

13 Nowa kultura organizacyjna
Korzyści Nowa kultura organizacyjna 2. Efektywne zarządzanie zasobami 3. Poprawa jakości usług organizacja zorientowana na cele

14 e-mail: wojewoda@mazowieckie.pl
Dziękuję za uwagę Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki pl. Bankowy 3/5, Warszawa tel. + 48/22/ fax + 48/22/ W czasie prezentacji i rozmów o spotkaniu należy podkreślać kontekst EUPAN, nazywając spotkanie „EUPAN EVent”, „the quality event in 2011”, „next quality event”, tak aby eliminować określenie „Polish quality event”, którego używają niektórzy członkowie sieci. Nie chcemy aby wydarzenie to sprowadzano do rangi krajowej konferencji, na którą zapraszamy gości z EUPAN – chcemy, aby spotkanie miało rangę konferencji eupanowskiej, organizowanej z myślą o sieci. 14


Pobierz ppt "Zarządzanie przez cele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google