Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Newsletter nr 3 z dnia 08/12/2011 Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa do zapoznania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Newsletter nr 3 z dnia 08/12/2011 Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa do zapoznania."— Zapis prezentacji:

1 Newsletter nr 3 z dnia 08/12/2011 Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa do zapoznania się z najnowszymi publikacjami opracowanymi przez Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej w Lublinie. Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.obserwatorium.rops.lubelskie.pl, na której znajdą Państwo aktualne informacje na temat naszej działalności.

2 Miło jest nam zaprezentować Państwu zadania, które zrealizowaliśmy w drugim półroczu 2011 roku. W ramach funkcji badawczej, w sierpniu opracowaliśmy raport pt. Wolontariat w pomocy społecznej w województwie lubelskim, a w grudniu zakończyliśmy prace nad regionalnym raportem pt. Sytuacja osób starszych zamieszkałych w województwie lubelskim. Ponadto uczestniczyliśmy w pracach Zespołów roboczych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie: ds. aktualizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2005-2013. ds. opracowania wieloletniego regionalnego planu na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie lubelskim. ds. opracowania wojewódzkiego programu poszerzania, zróżnicowania i unowocześniania pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pracownik OIS był odpowiedzialny za opracowanie Diagnozy, określenie skali problemów osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie danych ośrodków pomocy społecznej). Wydaliśmy nr 2 i 3 Biuletynu Obserwatorium Integracji Społecznej oraz publikacje na temat: 1. Wykluczenie społeczne wśród gimnazjalistów i ich rodzin – diagnoza zagrożenia w województwie lubelskim. 2. Informacja dotycząca pomocy społecznej w województwie lubelskim na dzień 31.12.2010 r. 3. Badanie poziomu ubóstwa w powiatach i gminach województwa lubelskiego w latach 2007 – 2009 4. Wolontariat w pomocy społecznej w województwie lubelskim. We wrześniu mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie oraz pracowników OIS z całej Polski na Seminarium pt.: Działalność Obserwatoriów Integracji Społecznej. W grudniu zorganizowaliśmy Konferencję pt. Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie i powiecie, której adresatami byli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa lubelskiego.

3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA Wolontariat w pomocy społecznej w województwie lubelskim. Opracował Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej Sierpień 2011r. Raport Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 20 – 601 Lublin, ul. Zana 38 e-mail: rops@lubelskie.pl strona internetowa: www.rops.lubelskie.plrops@lubelskie.pl

4 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 20 – 601 Lublin, ul. Zana 38 e-mail: rops@lubelskie.pl strona internetowa: www.rops.lubelskie.plrops@lubelskie.pl Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA System oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznym w województwie lubelskim w latach 2008-2010. Opracował Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej Październik 2011 r. Raport

5 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie 20 – 601 Lublin, ul. Zana 38 e-mail: rops@lubelskie.pl strona internetowa: www.rops.lubelskie.plrops@lubelskie.pl RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA Sytuacja osób starszych zamieszkałych w województwie lubelskim Opracował Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej Grudzień 2011 r.

6 Mamy nadzieję, że zawarte publikacje będą stanowiły inspirację do pracy i wielu okazji do wymiany myśli i spostrzeżeń zawodowych. Zespół OIS : Eliza Pielacha – wz. koordynatora działań OIS tel. 815287636, email: eliza.pielacha@lubelskie.pleliza.pielacha@lubelskie.pl Agata Kozłowska – inspektor ds. badań i analiz tel. 815287635, email: agata.kozlowska@lubelskie.plagata.kozlowska@lubelskie.pl Izabela Tkaczyk – inspektor ds. badań i analiz tel. 815287635, email: izabela.tkaczyk@lubelskie.plizabela.tkaczyk@lubelskie.pl Norbert Pędzisz– inspektor ds. badań i analiz tel. 815287635, email: norbert.pedzisz@lubelskie.plnorbert.pedzisz@lubelskie.pl Obserwatorium Integracji Społecznej powstało w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Pobierz ppt "Newsletter nr 3 z dnia 08/12/2011 Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza Państwa do zapoznania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google