Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy Projekt współfinansowany przez Unię

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy Projekt współfinansowany przez Unię"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach : Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Realizator projektu: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy ulica Łąkowa 7

2 Zrealizujemy następujące zadania: Zadanie I - Aktywna integracja Zadanie II – Zasiłki i pomoc w naturze Zadanie III – Praca socjalna Zadanie IV – Działania o charakterze środowiskowym Zadanie V – Zarządzanie projektem Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 W ramach zadania I - aktywna integracja-przeprowadzimy następujące działania: Rekrutacja beneficjentów Podpisanie kontraktów socjalnych (29) Podpisanie umów w ramach PAL (8) Aktywizacja edukacyjna poprzez skierowanie beneficjentów na: Uzupełnienie wykształcenia (1) kursy zawodowe (12) spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym, specjalistą ds. wizerunku, prawnikiem.

4 sfinansowanie terapii rodzin, zatrudnienie asystenta rodziny, sfinansowanie zajęć dla dzieci uczestników, będących pod opieką opiekuna świetlicy, w trakcie odbywania zajęć przez rodziców. Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 W ramach zadania II- zasiłki i pomoc w naturze: Udzielilimy beneficjentom zasiłków zgodnie z przepisami Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) z późniejszymi zmianami. Fundusze na zasiłki pochodziły będą z wkładu własnego Ośrodka. Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 W ramach zadania III - praca socjalna- przeprowadzimy następujące działania: W ramach zadania III na potrzeby projektu zatrudniono pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie finansowane jest z funduszy EFS, a jednemu zwiększono obowiązki. Praca socjalna jest prowadzona na rzecz beneficjentów -kontrakty socjalne, kontakt z pracownikiem socjalnym, monitoring kontraktów socjalnych, PAL, przygotowywanie dokumentów do wypłaty zasiłków (zwrot za dojazdy), kontakt z instytucjami szkoleniowymi w zakresie organizowanych kursów, kontakt z podopiecznymi. Najważniejszym celem pracy socjalnej jest doprowadzenie do sytuacji wyjścia podopiecznych z marazmu, zaplanowanie działań w projekcie, które prowadzą do samodzielnego funkcjonowania podopiecznych, a także pomoc w wyrównywaniu braków środowiskowych, utrudniających pomyślny bieg życia jednostki.

7 Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach zadania IV – działania o charakterze środowiskowym - przeprowadzimy następujące działania: Działania o charakterze środowiskowym : spotkanie integracyjne rozpoczynające i kończące realizację projektu w 2012 roku(VI,XII) wraz z poczęstunkiem dla uczestników projektu; Piknik rodzinny dla uczestników projektu i ich rodzin (VI 2012); Wyjazd integracyjny dla uczestników projektu i ich otoczenia

8 Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach zadania V –zarządzanie projektem- realizowane będą: Nadzór nad realizacją projektu – zgodność z harmonogramem Sporządzanie wniosków o płatność – sprawozdania z realizacji Kontakty z jednostką nadzorującą – ROPS w Toruniu, Urząd Marszałkowski Promocja projektu (zamieszczenie informacji na stronie internetowej Ośrodka oraz w lokalnej gazecie) Dystrybucja materiałów promocyjnych (rozdanie gadżetów promujących projekt)

9 Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zarządzanie projektem należy do zespołu projektowego, w którego skład wchodzi : -Kierownik MOPS w Mroczy - koordynator projektu – Gabriela Trzeciakowska -Główna Księgowa MOPS w Mroczy- Agnieszka kujawa -specjalista ds. rozliczeń- Justyna Małdoch - pracownik socjalny zatrudniony w ramach wzmocnienia kadr- Marta Pasieka -pracownik socjalny o zwiększonych obowiązkach – Danuta Kierońska Do ich zadań należały między innymi: Planowanie, Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem, Monitoring zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.

10 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Projekt systemowy Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy Projekt współfinansowany przez Unię"

Podobne prezentacje


Reklamy Google