Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Agnieszka Krawczyk Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Agnieszka Krawczyk Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Agnieszka Krawczyk Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

2 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 2 STRUKTURA PROJEKTU/ ZADANIA 2 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

3 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 3 CEL ZADANIA Rozwój systemu pomocy i integracji społecznej poprzez opracowanie i wdrożenie wybranych standardów usług pomocy i integracji społecznej

4 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 4 OKRES REALIZACJI ZADANIA 2 IX. 2009 – XII.2013 Projekt ma charakter ogólnopolski

5 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 5 OPIS DZIAŁAŃ FAZA DIAGNOZY FAZA MODELU FAZA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA FAZA PILOTAŻU FAZA REKOMENDACJI FAZA UPOWSZECHNIANIA EFEKTÓW PROMOCJA I INFORMACJA

6 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 6 FAZA DIAGNOZY inwentaryzację stanu stosowanych lub nie- standardów świadczenia i zlecania upis (Standard Usługi) analityczne określenie w instytucjach zakresu usług standardów ich funkcjonowania (Model instytucji)

7 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 7 FAZA DIAGNOZY Zespół doradczy Zespół badawczy (badania jakościowe i ilościowe) REZULTATY Ekspertyzy 3 ze strony polskiej i 4 ze strony zagranicznej Krajowy Raport Badawczy Organizacja konferencji specjalistycznych dla OPS i PCPR

8 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 8 FAZA MODELU Praca nad wstępnymi rozwiązaniami modelowymi, wzorcowymi: Standard Usługi Model Instytucji w ramach Zespół Eksperckich

9 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 9 FAZA MODELU Standard Usług Zespół ds. osób pozostających bez pracy Zespół ds. rodziny i dziecka, z uwzględnieniem zjawiska przemocy w rodzinie Zespół ds. osób starszych Zespół ds. osób niepełnosprawnych Zespół ds. opieki i wychowania w rodzinie zastępczej

10 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 10 FAZA MODELU Zespół doradczy Zespoły Eksperckie REZULTATY Ekspertyzy wyjściowe do prac zespołów Opracowanie podręczników Standard usługi Model Instytucji Opracowanie koncepcji wdrażania pilotażu w instytucjach pomocy i integracji społecznej

11 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 11 FAZA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA Zespół doradczy REZULTATY Konferencje regionalne (4 konferencje x 150 osób) Seminaria specjalistyczne (2 seminaria x 45 osób) Warsztaty szkoleniowe dla (300 osób) Wizyty studyjne (Francja, Niemcy, Anglia, Finlandia)

12 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 12 FAZA PILOTAŻU Zespół doradczy Zespół doradców merytorycznych REZULTATY Przeprowadzenie pilotażu w 25 instytucjach pomocy i integracji społecznej 3 dwudniowe spotkania dla podmiotów uczestniczących w pilotażu Opracowanie 3 ekspertyz w zakresie tworzenia, ustalania, wdrażania usług pomocy i integracji społecznej

13 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 13 FAZA REKOMENDACJI Zespół doradczy Zespoły: legislacyjny, ds. polityk lokalnych, ds. osób zarządzających instytucjami pomocy i integracji społecznej REZULTATY Opracowanie publikacji: Katalog Dobrych Praktyk, Rekomendacje Prawne

14 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 14 FAZA UPOWSZECHNIANIA EFEKTÓW Zespół doradców merytorycznych REZULTATY Organizacja 2 konferencji specjalistycznych dla OPS i PCPR Doradztwo w zakresie wdrażania opracowanych standardów Usług i Instytucji Przeszkolenie ok. 3000 osób odpowiedzialnych za kierowanie i nadzór nad instytucjami pomocy i integracji społecznej

15 Agnieszka Krawczyk, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ warm holidays


Pobierz ppt "Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Agnieszka Krawczyk Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google