Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Podsumowanie Projektu Przyjdz-Zobacz-Działaj.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Podsumowanie Projektu Przyjdz-Zobacz-Działaj."— Zapis prezentacji:

1 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Podsumowanie Projektu Przyjdz-Zobacz-Działaj. Spotkania Informacyjno- Integracyjne dla Mieszkańców Gminy Sadki na temat Ekonomii Społecznej

2 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Projekt Przyjdź – Zobacz – Działaj. Spotkania Informacyjno-Integracyjne dla Mieszkańców Gminy Sadki na temat Ekonomii Społecznej Okres realizacji: od 1 września 2009 roku do 28 lutego 2010 roku. Wartość projektu: 47.220,00 zł Dotacja z EFS : 47.220,00 zł – 100% wartości projektu Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz aktywnej integracji

3 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej POMYSŁ Wizyta w Holandii: spółdzielnia socjalna skupiająca byłych więźniów zajmująca się skupem i sprzedażą przedmiotów do wyposażenia domów – sieć sklepów w całej Holandii Idea nauczyć mieszkańców rozwiązywania problemów społecznych przekazać wiedzę na temat spółdzielni socjalnych integrować mieszkańców

4 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Mieszkańcy czują potrzebę realizacji projektu – zabieramy się do pracy !!! Korzystamy z dobrych praktyk projekt UMIEJĘTNOŚCI LIDERÓW WIEJSKICH SIŁĄ W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH – Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej Inkubator Przedsiębiorczości Badanie ankietowe opinia mieszkańców na temat aktywności zawodowej, integracji społecznej, umiejętności rozwiązywania problemów społecznych, chęci udziału w spotkaniu - 100 ankiet

5 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Cel główny Zwiększenie aktywizacji i dostępu liderów/liderek oraz mieszkańców obszarów wiejskich z terenu Gminy Sadki do informacji w zakresie różnych sposobów zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz integracja środowisk lokalnych. Cele szczegółowe Zwiększenie wiedzy liderów/liderek i mieszkańców obszarów wiejskich nt. możliwości rozwiązywania problemów społecznych poprzez ich udział w konferencjach. Promowanie tworzenia alternatywnych miejsc pracy na obszarach wiejskich w Podmiotach Ekonomii Społecznej. Transfer dobrych praktyk z województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie funkcjonowania spółdzielni socjalnych.

6 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Elementy wpływające na sytuację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: poziom świadomości (co można zrobić?) wiedza (jak to można zrobić?) aktywność (czy chcę to zrobić?) integracja i współpraca (na kogo mogę liczyć?)

7 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Lp.Miejscowość organizacji spotkania i data Liczba uczestników (180) Liczba kobiet (70%) Liczba mężczyzn (30%) Zakładana liczba uczestników18012654 100% 1.Kraczki- 23.10.2009r. 18153 2.Mrozowo – 05.11.2009r. 1587 3.Bnin – 19.11.2009r. 22157 4.Sadki – 27.11.2009302010 5.Łodzia – 30.11.200917134 6.Śmielin – 07.01.2010 18153 7.Dębowo – 14.01.2010 23167 8.Jadwiżyn – 21.01.2010 17512 9.Radzicz – 28.01.201026242 PODSUMOWANIE 9 spotkań 18613155 103,33 %103.96%101,85%

8 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Wprowadzenie do Ekonomii Społecznej (prelegent – moderator Katarzyna Łukaszczyk, Alicja Sommertag) Co to jest PROBLEM SOŁECZNY - ujęciu psychologiczne (psycholog Jacek Andruszkiewicz) Przykład Ekonomii Społecznej w praktyce - Spółdzielnia socjalna – prezentacja dobrych praktyk (Katarzyna Lipowiec, Zdzisław Plewa, Iwona Borkowska, Brygida Bukolt, Karolina Kępka) Możliwość pozyskania pieniędzy na rozwój Podmiotu Ekonomii Społecznej (Małgorzata Jurek, Monika Piotrowska ) Problemy Społeczne w Gminie Sadki – diagnoza, analiza, możliwości (Alicja Matejczyk)

9 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej PROBLEM SPOŁECZNY WYKLUCZONY SPOŁECZNIE PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ EKONIOMIA SPOŁECZNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

10 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Wykształcenie Brakpodsta wowe gimnazj alne ponadg imnazja lne pomatu ralne wyższeRazem K1 392149714131 M0 718158755 RAZEM 1 46 39601521186 wiekKMRazem 15-24141024 25-548229111 55-64271340 65 i więcej8311 Razem13155186 55-64 (pracujący) 78 15

11 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej L p. Miejscowość organizacji spotkania i data Liczba bezrob otnych (90) Liczba nieakty wnych zawod o(10) Zatrudnieni KMKM W tym liczba długotr wale bezrob.(50) Liczba uczący ch się(10) ogółe m rolnicymikromałeśredniedużeadminis tracja Org pozarz KMKM (110)(40)(10)(13)(15)(10)(20)(2) KMKMKMKMKMKMKMKM 4242 8 3131 1717 5858 3030 2525 1414 51234341 1414 714 2424 283 504888396575215 Razem 186

12 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej PROBLEMY: Brak zaangażowania młodzieży i młodych ludzi w sprawy społeczności lokalnej (miejscowości, wsi, osiedla, organizacji pozarządowej); Utrudniony dojazd do pracy, niewystarczająca komunikacja, odcięcie od świata; Agresja wśród młodzieży; Zniechęcenie do działań społecznych; Brak pracy; Odcięcie małych miejscowości od kultury.

13 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej WNIOSKI OGÓLNE Bardzo duże zaangażowanie i poziom integracji mieszkańców Ujawnienie konfliktów Rozwiązanie konfliktów – np. Dębowo Wysoki wskaźnik osób nie radzących sobie z problemami Brak podstawowej wiedzy psychologicznej na temat własnej osoby Złe konotacje pojęcia spółdzielni socjalnej Brak zaufania – mówiły jaskółki, że niedobre są spółki Brak wiedzy na temat ekonomii społecznej Problem osób na rentach Problem kobiet na KRUS-ie Silne KGW

14 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Ogromne Podziękowania dla: mieszkańców za chęć do współpracy liderów (sołtysów i KGW) za zaangażowanie prelegentów za profesjonalizm i wiedzę pracowników UG Sadki za pomoc w realizacji projektu Panu Wójtowi Zygmuntowi Gliszczyńskiemu za zaufanie i otwartość na nowe wyzwania

15 Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Dziękuję za uwagę Katarzyna Łukaszczyk Sadki, 26 luty 2010 rok


Pobierz ppt "Przyjdź – Zobacz–- Działaj. Spotkania informacyjno-integracyjne dla mieszkańców Gminy Sadki na temat ekonomii społecznej Podsumowanie Projektu Przyjdz-Zobacz-Działaj."

Podobne prezentacje


Reklamy Google