Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA –MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PROJEKT AKTYWNOŚĆ-KROK DO PRZODU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA –MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PROJEKT AKTYWNOŚĆ-KROK DO PRZODU."— Zapis prezentacji:

1 GMINA –MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PROJEKT AKTYWNOŚĆ-KROK DO PRZODU

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Instytucja Pośrednicząca II stopnia- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Instytucja Pośrednicząca- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3 OGÓLNA WARTOŚĆ PROJEKTU 138 472,00 zł

4 KWOTA DOFINANSOWANIA: 123 932,44 zł WKŁAD WŁASNY: 14 539,56 zł

5 CEL GŁÓWNY PROJEKTU: PRZECIWDZIAŁANIE POSTĘPUJĄCEMU WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MIESZKAŃCÓW MIASTA POPRZEZ ZASTOSOWANIE ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE INSTRUMENTÓW AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ, SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZDROWOTNEJ.

6 Związane z tym cele szczegółowe: Zmiana predyspozycji społecznych (w postaci podniesienia poziomu zaufania we własne siły zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i samodzielności); Zmiana predyspozycji społecznych (w postaci podniesienia poziomu zaufania we własne siły zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i samodzielności); Zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, Zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, Wzmocnienie kadrowe Ośrodka umożliwiające świadczenie kompleksowego wsparcia większej grupie klientów. Wzmocnienie kadrowe Ośrodka umożliwiające świadczenie kompleksowego wsparcia większej grupie klientów.

7 NASZ POCZĄTEK 27.04.2009r. Historia kołem się toczy…… po rekrutacji –zastartowaliśmy.

8

9 kurs Liczba beneficjentów Termin realizacji Szwaczka1 05.05.2009- 04.06.2009 Opiekunka osób starszych 1 15.06.2009- 10.07.2009 Floryst y ka 4 24.08.2009- 16.09.2009 Fryzjerski ze stylizacją paznokci 5 27.07.2009- 24.09.2009 Obsługa kas fiskalnych 6 13.07.2009- 23.07.2009 Kelner barman 1 13.07.2009- 07.08.2009 Obsługa wózków widłowych 1 05.05.2009- 04.06.2009 W RAMACH AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE KURSY:

10 KURS SZWACZKA

11

12 KURS FLORYSTYKA

13

14 KURS FRYZJERSKI ZE STYLIZACJĄ PAZNOKCI

15

16

17

18

19 KURS OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH

20 KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

21

22 SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM W RAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWALIŚMY:

23 TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

24

25 KURS KOMPUTEROWY

26

27 SZKOLENIE Z ZAKRESU KREOWANIA WIZERUNKU

28

29 TROCHĘ ZWIEDZALIŚMY

30

31

32

33

34 18.12.2009-finiszujemy- Spotkanie podsumowujące tegoroczny projekt Jeszcze tylko:

35 słowa uznania od przedstawiciela lokalnych władz

36 pamiątkowe zdjęcia i dyplomy wręczone przez panią kierownik MOPS

37 wspólne zdjęcie na pamiątkę:)

38 Z nowymi doświadczeniami i umiejętnościami śmielej idziemy przez życie. Informujemy, że rkrutacja do projektu na 2010 rok trwa do 15 LUTEGO 2010!!! OPRACOWAŁA: ANNA PNIEWSKA


Pobierz ppt "GMINA –MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PROJEKT AKTYWNOŚĆ-KROK DO PRZODU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google