Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWArzyszenie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWArzyszenie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości społecznej"— Zapis prezentacji:

1 STOWArzyszenie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości społecznej
,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną. STOWArzyszenie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości społecznej

2 ,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.
Projekt „Kreowanie Specjalistów Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwoju Ekonomi Społecznej w powiatach: biłgorajskim, zamojskim ziemskim i zamojskim grodzkim” w którym wzięliśmy udział pozwolił obudzić ogromny potencjał ludzi mieszkających na terenie Roztocza i połączyć wspólne siły.

3 ,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.
W trakcie spotkań szkoleniowych nawiązała się wspaniała współpraca. Uwierzyliśmy, że zdobywając potrzebną wiedzę i wykorzystując własne umiejętności możemy jako specjaliści partnerstwa lokalnego aktywnie działać na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie. Inspirowani przez P. Prezes MCP postanowiliśmy założyć stowarzyszenie.   Nadszedł więc czas na określenie celu powołania Stowarzyszenia i wytyczenie ścieżki działań. Nieocenioną pomoc na tym bardzo trudnym etapie otrzymaliśmy od trenerów wszystkich modułów szkoleniowych.

4 ,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.
Głównym celem projektu było wsparcie ekonomii oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej. Zatem powstanie stowarzyszenia w trakcie jego trwania było jednym z najlepszych efektów realizacji przedsięwzięcia. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że chęć przystąpienia do stowarzyszenia wyraziły osoby będące specjalistami z wielu dziedzin życia i gospodarki. Zatem kapitał ludzki stał się jednym z naszych najcenniejszych zasobów .

5 ,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.
Pierwsze spotkania poświęciliśmy na odkrywanie własnych możliwości , określanie zadań i „burzę mózgów”- jakie działania w ramach planowanego stowarzyszenia możemy realizować. Pojawiły się piękne pomysły, np. na prowadzenie „ Rumcajsowych Przedszkoli” pod szczególnym, honorowym patronatem Rumcajsa, Haneczki i Cypiska….. Te małe placówki opiekuńczo- wychowawcze miałyby istnieć na terenach wiejskich. Jednak mając na uwadze maksymę „… mierz siły na zamiary …. odłożyliśmy realizację tak szczytnych pomysłów na dalszy czas i powoli określaliśmy nasze przyszłe działania.

6 Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej
,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną. Założycielami stowarzyszenia są wyłącznie uczestnicy projektu. Bardzo ważny jest fakt, że członkami stowarzyszenia są osoby z ziemi zamojskiej i biłgorajskiej. A więc nasze zadania mają się koncentrować na wspólnym celu - podejmowaniu działań na rzecz Roztocza i jego mieszkańców. Dnia 28 listopada 2009 roku odbyło się w Zamościu zebranie założycielskie podczas którego wyłoniono władze Stowarzyszenia i ostatecznie określono jego nazwę – Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej

7 ,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.
A w szczególnym, magicznym czasie Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe. Mamy nadzieję, że Maleńka Miłość która przychodzi na świat każdego roku błogosławiła nam swoją świętą rączką…….

8 ,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.
Stowarzyszenie powstało po to by kontynuować proces popularyzacji, rozwoju i wzmocnienia Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej na Roztoczu. Ustaliliśmy, że podmiotem naszych działań będą ludzie i ich problemy. Dokonaliśmy analizy zasobów jakimi dysponuje nasz region. Wskazaliśmy na deficyty, ustaliliśmy przyczyny niepowodzeń. Ogromnym zaskoczeniem było dla nas pozyskanie informacji o istnieniu w powiecie biłgorajskim 146 stowarzyszeń działających w różnych obszarach problemowych.

9 ,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.
Kiedy wszystko zostało już ustalone zaczęły się procedury... Optymizm i zaangażowanie umożliwiły nam działanie na najwyższych obrotach i uffff… 12 stycznia 2010 r. zostaliśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym…. Reszta- NIP, REGON itp. to były już tylko formalności. I bardzo ważne- formalnie zostało określone, co będzie przedmiotem działań naszego Stowarzyszenia.

10 ,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.
Najważniejsze cele działalności Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej to: Inicjowanie, wspieranie i rozwój partnerstwa lokalnego i sektora ekonomii społecznej na rzecz ożywienia społeczno gospodarczego, zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców; Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Polsce i na świecie poprzez promowanie, upowszechnianie, rozwijanie idei oraz dorobku Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce projektów z zakresu partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej, zawodowej, społecznej, kulturalnej młodzieży. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

11 ,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.
Najważniejsze obszary działania naszego Stowarzyszenia dotyczyć będą przede wszystkim: rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa lokalnego na rynku pracy oraz sektora ekonomii społecznej; działań na rzecz wsparcia rodziny, uzależnień i współ -uzależnień; rozwoju lokalnego rynku pracy; edukacji, kształcenia ustawicznego, rozwoju zawodowego; rozwoju kultury, sztuki, dziedzictwa i tożsamości narodowej, turystyki, sportu, kultury fizycznej.

12 ,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.
Ustalone cele i założenia realizować będziemy przede wszystkim poprzez: Organizowanie spotkań i misji gospodarczych, seminariów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, warsztatów, konkursów, praktyk zawodowych i innych imprez naukowych, oświatowych i kulturalnych; Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi pokrewnymi organizacjami społecznymi, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz wspieranie działalności podmiotów realizujących cele zbieżne z celami stowarzyszenia; Promocję dobrych praktyk, pilotażowych rozwiązań, innowacji i transfer wiedzy.

13 ,, …. bo liczy się człowiek…” Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.
Wiemy, że wiele możemy osiągnąć dzięki partnerstwu- wspólnym działaniom razem z Państwem. Jesteśmy jeszcze „młodziutkim” stowarzyszeniem. Dlatego bardzo liczymy na Państwa dobrą wolę i przychylność. Chcemy uczyć się od najlepszych. Dlatego pozwoliliśmy sobie zaprosić Was wszystkich na dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że „dziś” będzie owocować na przyszłość partnerstwem i efektywnym działaniem.

14 STOWARZYSZENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
ul. Motorowa 2, Biłgoraj NIP , Regon


Pobierz ppt "STOWArzyszenie zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google