Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną."— Zapis prezentacji:

1 ,, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną.

2

3 Nadszedł więc czas na określenie celu powołania Stowarzyszenia i wytyczenie ścieżki działań. Nieocenioną pomoc na tym bardzo trudnym etapie otrzymaliśmy od trenerów wszystkich modułów szkoleniowych.

4 ,, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że chęć przystąpienia do stowarzyszenia wyraziły osoby będące specjalistami z wielu dziedzin życia i gospodarki. Zatem kapitał ludzki stał się jednym z naszych najcenniejszych zasobów.

5 ,, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną. Jednak mając na uwadze maksymę … mierz siły na zamiary …. odłożyliśmy realizację tak szczytnych pomysłów na dalszy czas i powoli określaliśmy nasze przyszłe działania.

6 ,, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną. Dnia 28 listopada 2009 roku odbyło się w Zamościu zebranie założycielskie podczas którego wyłoniono władze Stowarzyszenia i ostatecznie określono jego nazwę – Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej

7 ,, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną. A w szczególnym, magicznym czasie Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe. Mamy nadzieję, że Maleńka Miłość która przychodzi na świat każdego roku błogosławiła nam swoją świętą rączką…….

8 ,, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną. Stowarzyszenie powstało po to by kontynuować proces popularyzacji, rozwoju i wzmocnienia Partnerstwa Lokalnego i Ekonomii Społecznej na Roztoczu. Ustaliliśmy, że podmiotem naszych działań będą ludzie i ich problemy. Dokonaliśmy analizy zasobów jakimi dysponuje nasz region. Wskazaliśmy na deficyty, ustaliliśmy przyczyny niepowodzeń. Ogromnym zaskoczeniem było dla nas pozyskanie informacji o istnieniu w powiecie biłgorajskim 146 stowarzyszeń działających w różnych obszarach problemowych.

9 ,, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną. Kiedy wszystko zostało już ustalone zaczęły się procedury... Optymizm i zaangażowanie umożliwiły nam działanie na najwyższych obrotach i uffff… 12 stycznia 2010 r. zostaliśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym…. Reszta- NIP, REGON itp. to były już tylko formalności. I bardzo ważne- formalnie zostało określone, co będzie przedmiotem działań naszego Stowarzyszenia.

10 ,, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną. Najważniejsze cele działalności Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej to: Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Polsce i na świecie poprzez promowanie, upowszechnianie, rozwijanie idei oraz dorobku Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce projektów z zakresu partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej, zawodowej, społecznej, kulturalnej młodzieży. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Inicjowanie, wspieranie i rozwój partnerstwa lokalnego i sektora ekonomii społecznej na rzecz ożywienia społeczno - gospodarczego, zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych i regionu oraz poprawy jakości życia mieszkańców;

11 ,, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną. Najważniejsze obszary działania naszego Stowarzyszenia dotyczyć będą przede wszystkim: rozwoju przedsiębiorczości i partnerstwa lokalnego na rynku pracy oraz sektora ekonomii społecznej; działań na rzecz wsparcia rodziny, uzależnień i współ - uzależnień; rozwoju lokalnego rynku pracy; edukacji, kształcenia ustawicznego, rozwoju zawodowego; rozwoju kultury, sztuki, dziedzictwa i tożsamości narodowej, turystyki, sportu, kultury fizycznej.

12 ,, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną. Organizowanie spotkań i misji gospodarczych, seminariów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, warsztatów, konkursów, praktyk zawodowych i innych imprez naukowych, oświatowych i kulturalnych; Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi pokrewnymi organizacjami społecznymi, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno- oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz wspieranie działalności podmiotów realizujących cele zbieżne z celami stowarzyszenia; Promocję dobrych praktyk, pilotażowych rozwiązań, innowacji i transfer wiedzy.

13 ,, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną. Dlatego pozwoliliśmy sobie zaprosić Was wszystkich na dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że dziś będzie owocować na przyszłość partnerstwem i efektywnym działaniem.

14 STOWARZYSZENIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ul. Motorowa 2, Biłgoraj NIP , Regon


Pobierz ppt ",, …. bo liczy się człowiek… Pierwsze biłgorajskie spotkanie z ekonomią społeczną."

Podobne prezentacje


Reklamy Google