Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bieżące refleksje wynikające z praktyki Jerzy Szczepaniec Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bieżące refleksje wynikające z praktyki Jerzy Szczepaniec Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy."— Zapis prezentacji:

1 Bieżące refleksje wynikające z praktyki Jerzy Szczepaniec Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

2 Do zadań własnych gminy należy w szczególności: 1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 3) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

3 Do zadań własnych powiatu należy w szczególności: 1) tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 2) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

4 Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należ y w szczególności: 1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 2) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

5

6 Diagnoza skali problemu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym ; Stworzenie mapy zasobów i potrzeb w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie ; Zainicjowanie tworzenia lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy (partnerstwo).

7 Opracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ; Interdyscyplinarne szkolenia służb ; Budowa zespołu interdyscyplinarnego ; Wypracowanie zasad współdziałania instytucji i szczegółowych procedur postępowania w sytuacjach występowania przemocy.

8 Policja (dzielnicowy) Ośrodek Pomocy Społ. (pracownik socjalny) Szkoła (pedagog lub wychowawca) Służba zdrowia (lekarz, pielęgniarka środ.) Sąd (kurator) Komisja Rozw.Probl.Alk. Specjalistyczne poradnie, kościół, org.pozarz.


Pobierz ppt "Bieżące refleksje wynikające z praktyki Jerzy Szczepaniec Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google