Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemoc w rodzinie Bieżące refleksje wynikające z praktyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemoc w rodzinie Bieżące refleksje wynikające z praktyki"— Zapis prezentacji:

1 Przemoc w rodzinie Bieżące refleksje wynikające z praktyki
Jerzy Szczepaniec Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

2 Zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29. 07
Do zadań własnych gminy należy w szczególności: 1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 3) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 4) prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

3 Zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29. 07
Do zadań własnych powiatu należy w szczególności: 1) tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 2) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

4 Zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29. 07
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w szczególności: 1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 2) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

5 Zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29. 07

6 Etapy budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Diagnoza skali problemu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym; Stworzenie mapy zasobów i potrzeb w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie; Zainicjowanie tworzenia lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy (partnerstwo).

7 Etapy budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Opracowanie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Interdyscyplinarne szkolenia służb; Budowa zespołu interdyscyplinarnego; Wypracowanie zasad współdziałania instytucji i szczegółowych procedur postępowania w sytuacjach występowania przemocy.

8 Skład lokalnej koalicji przeciw przemocy
Policja (dzielnicowy) Ośrodek Pomocy Społ. (pracownik socjalny) Szkoła (pedagog lub wychowawca) Służba zdrowia (lekarz, pielęgniarka środ.) Sąd (kurator) Komisja Rozw.Probl.Alk. Specjalistyczne poradnie, kościół, org.pozarz.


Pobierz ppt "Przemoc w rodzinie Bieżące refleksje wynikające z praktyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google