Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Niebieska Procedura dla Lecznictwa Odwykowego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach alkoholowych w rodzinach alkoholowych VII Ogólnopolska Konferencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Niebieska Procedura dla Lecznictwa Odwykowego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach alkoholowych w rodzinach alkoholowych VII Ogólnopolska Konferencja."— Zapis prezentacji:

1 1 Niebieska Procedura dla Lecznictwa Odwykowego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach alkoholowych w rodzinach alkoholowych VII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie Luis Alarcon - Anna Wiechcińska Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

2 2 NADRZĘDNY CEL: Rozpoznanie i zatrzymanie przemocy w rodzinie alkoholowej oraz udzielanie pomocy jej członkom 2/3 aktów przemocy domowej jest związana z alkoholem Wśród pacjentów uzależnionych 56% to sprawcy przemocy Od 51 do 83% kobiet współuzależnionych doznaje różnych for przemocy w domu.................. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

3 3 CZEMU MA SŁUŻYĆ? diagnozowaniu zjawiska przemocy w rodzinie alkoholowej diagnozowaniu zjawiska przemocy w rodzinie alkoholowej dostarczeniu narzędzi i procedur dostarczeniu narzędzi i procedur dostarczeniu propozycji postępowania dostarczeniu propozycji postępowania ułatwieniu rejestrowania i monitorowania działań zatrzymujących przemoc domową ułatwieniu rejestrowania i monitorowania działań zatrzymujących przemoc domową Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

4 4 OGÓLNA STRUKTURA Rozpoznawanie przemocy Rozpoznawanie przemocy Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Diagnoza Diagnoza Strategia postępowania Strategia postępowania Monitorowanie Monitorowanie Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

5 5 Co zawiera niebieska procedura dla lecznictwa odwykowego? wybory kroki wiedza nadzieja propozycje doświadczenia narzędzi a wskazówkiedukacja Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

6 6 W NP. dla LO znajdziesz informacje o: mechanizmach przemocy podstawowych zasadach pomagania osobom doznającym przemocy postępowaniu i pracy z osobami stosującymi przemoc domową zakresie i możliwościach działania i współdziałania instytucji i służb adresach i numerach telefonów instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie literaturze Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

7 7 Nie ma zagrożenia życia Wywiad – informacja o przemocy Jest zagrożenie życia INTERWENCJA: podjęcie działań uruchamiających współpracę z innymi służbami - podjęcie działań uruchamiających współpracę z innymi służbami DZIAŁANIA: informacja -informacja-edukacja -wsparcie psychologiczne Program radzenia sobie z przemocą poza lub w placówce odwykowej [pomoc kompleksowa] Prezentacja schematu Niebieskiej Procedury – osoby doznajace przemocy. PolicjaSłużba zdrowia Prokura- tura Pomoc Społeczna Gminna Komisja RPA Pedagog szkolny Pomoc psychologiczna [w tym dla dzieci] Sąd Wywiad pogłębiony: a) sprawdzenie zagrożenia życia b) diagnoza przemocy Placówki Niebieskiej Linii

8 8 Nie ma zagrożenia życia Wywiad ogólny wg zasad obowiązujących w LO, w tym - zebranie informacji o przemocy ustalenie jasnych kryteriów zachowania tajemnicy zawodowej Jest zagrożenie życia INTERWENCJA: - podjęcie działań uruchamiających współpracę z innymi służbami - podjęcie działań uruchamiających współpracę z innymi służbami DZIAŁANIA:-informacja-edukacja -wsparcie psychologiczne Program dla osób stosujących przemoc poza lub w placówce odwykowej Prezentacja schematu Niebieskiej Procedury – osoby stosujące przemoc. Policja Służba zdrowia Pedagog szkolny Pomoc Społeczna Gminna Komisja RPA Pomoc Psycholo- giczna ProkuraturaSąd Placówki Niebieskiej Linii

9 9 Narzędzia pomocnicze: Kwestionariusze diagnozujące : Kwestionariusze diagnozujące : - formy i nasilenie przemocy - formy i nasilenie przemocy - potencjalne zagrożenie życia osoby krzywdzonej - potencjalne zagrożenie życia osoby krzywdzonej Kwestionariusze dokumentujące diagnozę Kwestionariusze dokumentujące diagnozę Materiały edukacyjne Materiały edukacyjne Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

10 10 Spodziewane efekty: Zatrzymanie przemocy w rodzinach alkoholowych kontaktujących się z placówkami LO Rzetelne diagnozowanie rozmiarów przemocy w domu Udzielanie pierwszej pomocy Uruchomienie strategii pomocy kompleksowej [lokalny system wsparcia] Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

11 11 c.d. spodziewane efekty: Zwiększenie efektywności realizowanych programów terapeutycznych Mniej ofiar, mniej sprawców, skuteczne budowanie życia w trzeźwości Profilaktyka przemocy Przerwanie łańcucha przemocowego Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

12 12 Plan wdrażania Prezentacja procedury Dopracowanie merytoryczne Pilotaż w kilku lub kilkunastu placówkach odwykowych Wniesienie poprawek Ostateczna wersja. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

13 13 Możemy się przyczyniać do tego aby horyzonty trzeźwości były piękne i rozległe! Zapraszamy do współpracy!

14 14 Jeżeli jesteś zainteresowany wraz ze swoja placówką uczestnictwem w pilotażu prosimy o zgłoszenie i kontakt z nami: OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl tel. [22] 666 10 36 oraz 666 05 59 ul.Szczotkarska 48a 01-382 Warszawa pogotowie@niebieskalinia.pl


Pobierz ppt "1 Niebieska Procedura dla Lecznictwa Odwykowego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinach alkoholowych w rodzinach alkoholowych VII Ogólnopolska Konferencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google