Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Niebieska Linia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Niebieska Linia."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Niebieska Linia

2 Czym jest Porozumienie Niebieska Linia? Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

3 Ruch społeczny skupiający osoby, instytucje, służby społeczne wspierające program przeciwdziałania przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Utworzony w reakcji na potrzebę stworzenia wspierającego się wzajemnie środowiska działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 Powstało z inicjatywy uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Przeciw Przemocy w 1996roku Jest ściśle powiązane z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

5 Liczba członków porozumienia to około 1000 osób i instytucji: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Ośrodki Interwencji Kryzysowej Ośrodki Pomocy Społecznej Komendy Policji Organizacje społeczne Sądy I inne instytucje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Psychologowie Pedagodzy Kuratorzy Pracownicy socjalni Policjanci Nauczyciele I inne osoby

6 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Członkowie Porozumienia przyjmują wartości zawarte w Polskiej Deklaracji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

7 Polska Deklaracja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administracją rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, masmedia oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

8 KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

9 Dlaczego warto przystąpić do Porozumienia Niebieska Linia? Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

10 Możliwość uczestniczenia w konferencjach adresowanych do członków Porozumienia Niebieska Linia, a organizowanych przez PARPA Możliwość udziału w bezpłatnych seminariach Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Promocja placówki oraz dotarcie do potencjalnych odbiorców poprzez znalezienie się w bazie danych prowadzonej przez Pogotowie Niebieska Linia

11 Istnieje możliwość promocji działań placówki na stronie internetowej Pogotowia NL oraz w serwisie informacyjnym Możliwość otrzymywania serwisu informacyjnego, rozsyłanego drogą elektroniczną Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Zapraszamy członków do zgłaszania własnych inicjatyw i propozycji działania na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc

12 Jak przystąpić do Porozumienia Niebieska Linia? Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

13 Wejdź na stronę internetową w zakładkę Porozumienie Wypełnij ankietę dla osoby lub instytucji Wyślij podpisaną ankietę pocztą tradycyjną na adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Al. Jerozolimskie Warszawa

14 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia 2 miesiące po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas pismo potwierdzające przystąpienie do Porozumienia Niebieska Linia Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia


Pobierz ppt "Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Niebieska Linia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google