Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest Porozumienie „Niebieska Linia”?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest Porozumienie „Niebieska Linia”?"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji „Niebieska Linia”

2 Czym jest Porozumienie „Niebieska Linia”?
Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Czym jest Porozumienie „Niebieska Linia”? Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

3 Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Ruch społeczny skupiający osoby, instytucje, służby społeczne wspierające program przeciwdziałania przemocy w rodzinie Utworzony w reakcji na potrzebę stworzenia wspierającego się wzajemnie środowiska działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

4 uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji „Przeciw
Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Powstało z inicjatywy uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji „Przeciw Przemocy” w 1996roku Jest ściśle powiązane z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

5 Liczba członków porozumienia to około 1000 osób i instytucji:
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Ośrodki Interwencji Kryzysowej Ośrodki Pomocy Społecznej Komendy Policji Organizacje społeczne Sądy I inne instytucje Psychologowie Pedagodzy Kuratorzy Pracownicy socjalni Policjanci Nauczyciele I inne osoby Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

6 Polskiej Deklaracji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Członkowie Porozumienia przyjmują wartości zawarte w Polskiej Deklaracji Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

7 Polska Deklaracja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administracją rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, masmedia oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

8 CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

9 Dlaczego warto przystąpić do Porozumienia „Niebieska Linia”?
Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Dlaczego warto przystąpić do Porozumienia „Niebieska Linia”? Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

10 w bezpłatnych seminariach
Możliwość uczestniczenia w konferencjach adresowanych do członków Porozumienia „Niebieska Linia”, a organizowanych przez PARPA Możliwość udziału w bezpłatnych seminariach Promocja placówki oraz dotarcie do potencjalnych odbiorców poprzez znalezienie się w bazie danych prowadzonej przez Pogotowie „Niebieska Linia” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

11 Istnieje możliwość promocji działań placówki na stronie internetowej Pogotowia „NL” oraz w serwisie informacyjnym Możliwość otrzymywania serwisu informacyjnego, rozsyłanego drogą elektroniczną Zapraszamy członków do zgłaszania własnych inicjatyw i propozycji działania na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

12 Jak przystąpić do Porozumienia „Niebieska Linia”?
Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Jak przystąpić do Porozumienia „Niebieska Linia”? Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

13 Wejdź na stronę internetową www.niebieskalinia.info
w zakładkę Porozumienie Wypełnij ankietę dla osoby lub instytucji Wyślij podpisaną ankietę pocztą tradycyjną na adres: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Al. Jerozolimskie 155 Warszawa Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

14 Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 2 miesiące po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz od nas pismo potwierdzające przystąpienie do Porozumienia „Niebieska Linia” Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „PARPA” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”


Pobierz ppt "Czym jest Porozumienie „Niebieska Linia”?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google