Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kwiecień – Czerwiec 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kwiecień – Czerwiec 2008."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kwiecień – Czerwiec 2008

2 ARS-C Cele monitoringu Charakterystyka prowadzonych działań Charakterystyka prowadzonych działań Określenie zasięgu prowadzonych działań Określenie zasięgu prowadzonych działań Określenie dotarcia do grup wymagających szczególnej interwencji Określenie dotarcia do grup wymagających szczególnej interwencji Charakterystyka mocnych i słabych stron programu Charakterystyka mocnych i słabych stron programu

3 ARS-C Cele programu Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup społecznych, Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup społecznych,

4 ARS-C Cele programu Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin Zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

5 ARS-C Zakres monitoringu Działania informacyjne Działania informacyjne Działania profilaktyczne i edukacyjne Działania profilaktyczne i edukacyjne Działania na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Działania na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Działania wobec sprawców przemocy w rodzinie Działania wobec sprawców przemocy w rodzinie Działania dotyczące zwiększania wiedzy i umiejętności pracowników organizacji Działania dotyczące zwiększania wiedzy i umiejętności pracowników organizacji

6 Charakterystyka organizacji uczestniczących w programie

7 ARS-C Organizacje uczestniczące w programie 120 organizacji 120 organizacji 100 jednostek samorządu terytorialnego 100 jednostek samorządu terytorialnego 18 organizacji pozarządowych 18 organizacji pozarządowych 2 instytucje administracji rządowej 2 instytucje administracji rządowej

8 ARS-C

9 -C

10 -C

11 -C

12 -C Pracownicy w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaangażowanych jest 1363 pracowników badanych organizacji w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaangażowanych jest 1363 pracowników badanych organizacji największa liczba pracowników (552) pracuje w ośrodkach pomocy społecznej i w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (331 osób) największa liczba pracowników (552) pracuje w ośrodkach pomocy społecznej i w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (331 osób)

13 ARS-C

14 -C Pracownicy w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaangażowany jest blisko co drugi pracownik (57%) badanych organizacji w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaangażowany jest blisko co drugi pracownik (57%) badanych organizacji

15 ARS-C

16 -C Najważniejsze ograniczenia brak współpracy z innymi organizacjami uczestniczącymi w programie brak współpracy z innymi organizacjami uczestniczącymi w programie brak długofalowego, stabilnego systemu przeciwdziałania brak długofalowego, stabilnego systemu przeciwdziałania niewystarczające środki finansowe niewystarczające środki finansowe ograniczenia wynikające z wykonywania innych zadań ograniczenia wynikające z wykonywania innych zadań

17 ARS-C

18 -C Najważniejsze wsparcie wysokie kwalifikacje pracowników wysokie kwalifikacje pracowników dobra współpraca z innymi organizacjami dobra współpraca z innymi organizacjami

19 ARS-C

20 Działania prowadzone przez organizacje uczestniczące w programie

21 ARS-C

22 -C

23 -C

24 Działania związane z rozpowszechnianiem informacji o problemie przemocy w rodzinie

25 ARS-C

26 -C

27 -C Działania związane z rozpowszechnianiem informacji 30 konferencji, seminariów i debat (21 zorganizowanych przez 3 organizacje pozarządowe) 30 konferencji, seminariów i debat (21 zorganizowanych przez 3 organizacje pozarządowe) uczestniczyło w nich 813 osób, w tym 458 uczestników spotkań zorganizowanych przez organizacje pozarządowe uczestniczyło w nich 813 osób, w tym 458 uczestników spotkań zorganizowanych przez organizacje pozarządowe 24% organizacji uczestniczyło w przygotowaniu i realizacji kampanii informacyjnych 24% organizacji uczestniczyło w przygotowaniu i realizacji kampanii informacyjnych

28 ARS-C Działania związane z rozpowszechnianiem informacji 71 artykułów prasowych, 71 artykułów prasowych, 34 audycje radiowe 34 audycje radiowe 26 programów telewizyjnych 26 programów telewizyjnych niemal wszystkie publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne były wynikiem działalności organizacji pozarządowych niemal wszystkie publikacje prasowe, audycje radiowe i telewizyjne były wynikiem działalności organizacji pozarządowych

29 Działania profilaktyczne i edukacyjne

30 ARS-C

31 -C

32 -C

33 -C

34 -C

35 Działania na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

36 ARS-C Działania na rzecz ofiar przemocy prowadziło je 62% badanych organizacji prowadziło je 62% badanych organizacji wszystkie ośrodki interwencji kryzysowej i pogotowia opiekuńcze, wszystkie ośrodki interwencji kryzysowej i pogotowia opiekuńcze, 94% ośrodków pomocy społecznej 94% ośrodków pomocy społecznej 89% ośrodków terapii uzależnień. 89% ośrodków terapii uzależnień. działań na rzecz ofiar przemocy nie prowadziły jedynie wydziały spraw społecznych. działań na rzecz ofiar przemocy nie prowadziły jedynie wydziały spraw społecznych.

37 ARS-C

38 -C

39 -C Działania na rzecz ofiar przemocy zdecydowana większość organizacji (74%) zajmujących się ofiarami przemocy domowej oferowała pomoc w formie ambulatoryjnej zdecydowana większość organizacji (74%) zajmujących się ofiarami przemocy domowej oferowała pomoc w formie ambulatoryjnej wszystkie organizacje udzielały porad specjalistycznych wszystkie organizacje udzielały porad specjalistycznych Udzielono porad 3893 osobom w tym 2872 kobietom Udzielono porad 3893 osobom w tym 2872 kobietom z porad specjalistów korzystały przede wszystkim osoby w wieku od 24 do 59 lat (2550 osób) z porad specjalistów korzystały przede wszystkim osoby w wieku od 24 do 59 lat (2550 osób) znacznie rzadziej korzystały z nich dzieci i młodzież (361 osób) oraz osoby powyżej 59 roku życia (326 osób). znacznie rzadziej korzystały z nich dzieci i młodzież (361 osób) oraz osoby powyżej 59 roku życia (326 osób).

40 Działania wobec sprawców przemocy w rodzinie

41 ARS-C Działania wobec sprawców oddziaływaniem na sprawców przemocy zajmuje się 27% badanych organizacji oddziaływaniem na sprawców przemocy zajmuje się 27% badanych organizacji przeważają ośrodki interwencji kryzysowej (80%), ośrodki terapii uzależnień (67%) i ośrodki pomocy społecznej (50%) przeważają ośrodki interwencji kryzysowej (80%), ośrodki terapii uzależnień (67%) i ośrodki pomocy społecznej (50%) działaniami organizacji objęto 745 sprawców przemocy, w tym 645 mężczyzn działaniami organizacji objęto 745 sprawców przemocy, w tym 645 mężczyzn

42 ARS-C

43 -C Działania wobec sprawców W zajęciach korekcyjnych uczestniczyło 49 osób, ukończyło je jedynie 13 osób W zajęciach korekcyjnych uczestniczyło 49 osób, ukończyło je jedynie 13 osób Jeszcze rzadziej organizowano programy terapeutyczne dla sprawców przemocy (9% organizacji). Uczestniczyły w nich 52 osoby a ukończyło je 8 osób Jeszcze rzadziej organizowano programy terapeutyczne dla sprawców przemocy (9% organizacji). Uczestniczyły w nich 52 osoby a ukończyło je 8 osób

44 ARS-C Działania wobec sprawców działania wobec sprawców przemocy są najsłabszym elementem programu działania wobec sprawców przemocy są najsłabszym elementem programu najważniejsze ograniczenia najważniejsze ograniczenia dotarcie z ofertą dotarcie z ofertą motywacje sprawców motywacje sprawców brak współpracy brak współpracy przepisy i procedury przepisy i procedury

45 Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników

46 ARS-C Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników w różnych formach zwiększenia wiedzy i kwalifikacji wzięły udział 574 osoby w różnych formach zwiększenia wiedzy i kwalifikacji wzięły udział 574 osoby największa grupę stanowili pracownicy zespołu żłobków(166 osób) pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych (144 osoby) i pracownicy ośrodków pomocy społecznej (133 osoby) największa grupę stanowili pracownicy zespołu żłobków(166 osób) pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych (144 osoby) i pracownicy ośrodków pomocy społecznej (133 osoby) 87 osób ukończyło szkolenia SPPWR I i II stopnia a 37 osób otrzymało certyfikat PARPA 87 osób ukończyło szkolenia SPPWR I i II stopnia a 37 osób otrzymało certyfikat PARPA

47 ARS-C

48 -C

49 -C Zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników co trzecia badana organizacja oddelegowała swoich pracowników na szkolenia lokalnych zespołów interdyscyplinarnych co trzecia badana organizacja oddelegowała swoich pracowników na szkolenia lokalnych zespołów interdyscyplinarnych co trzecia organizacja zapewniła swoich pracownikom superwizje co trzecia organizacja zapewniła swoich pracownikom superwizje dotyczyło to przede wszystkim ośrodków terapii uzależnień (89% organizacji), organizacji pozarządowych (67%) i ośrodków interwencji kryzysowych (60%). dotyczyło to przede wszystkim ośrodków terapii uzależnień (89% organizacji), organizacji pozarządowych (67%) i ośrodków interwencji kryzysowych (60%).

50 ARS-C

51 -C

52 -C Mocne strony Wszechstronność działań programu Wszechstronność działań programu Liczba organizacji uczestniczących w programie Liczba organizacji uczestniczących w programie Blisko 1400 pracowników zaangażowanych w działania programu Blisko 1400 pracowników zaangażowanych w działania programu Doświadczenie w rozwiązywaniu problemu Doświadczenie w rozwiązywaniu problemu Szeroka oferta profilaktyczno-edukacyjna Szeroka oferta profilaktyczno-edukacyjna

53 ARS-C Mocne strony Szeroki zakres działań na rzecz ofiar przemocy Szeroki zakres działań na rzecz ofiar przemocy Znacząca obecność w mediach (działania organizacji pozarządowych) Znacząca obecność w mediach (działania organizacji pozarządowych) Podnoszenie kwalifikacji Podnoszenie kwalifikacji

54 ARS-C Słabe strony Niski stopień specjalizacji (łączenie działań informacyjnych, profilaktycznych, działań wobec ofiar i sprawców przemocy) Niski stopień specjalizacji (łączenie działań informacyjnych, profilaktycznych, działań wobec ofiar i sprawców przemocy) Łączenie działań dotyczących przemocy w rodzinie z innymi działaniami Łączenie działań dotyczących przemocy w rodzinie z innymi działaniami Niski stopień koordynacji działań, przejawiający się brakiem współpracy pomiędzy organizacjami Niski stopień koordynacji działań, przejawiający się brakiem współpracy pomiędzy organizacjami Brak zainteresowania rezultatami działań (sporadyczne ewaluacje) Brak zainteresowania rezultatami działań (sporadyczne ewaluacje)

55 ARS-C Słabe strony Zróżnicowane działania w poszczególnych dzielnicach i zróżnicowane dotarcie do grup docelowych Zróżnicowane działania w poszczególnych dzielnicach i zróżnicowane dotarcie do grup docelowych Ograniczony zasięg i wyniki oddziaływań na sprawców przemocy Ograniczony zasięg i wyniki oddziaływań na sprawców przemocy


Pobierz ppt "Monitoring Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Kwiecień – Czerwiec 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google