Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja pt. Przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja pt. Przeciwdziałanie handlowi ludźmi."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja pt. Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

2 Na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia r. wraz z późniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362) do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy m.in. prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W myśl art. 112 ust.1 ustawy zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, jednostki organizacyjne wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej.

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach od 2000 roku prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej mający swoją siedzibę w Cybince przy ulicy Lwowskiej 7. Ośrodek przygotowany jest na przyjęcie 10 osób (kobiet i dzieci). Czas pobytu w Ośrodku - do czasu rozwiązania sytuacji kryzysowej, trwa nie dłużej niż 3 miesiące. Okres pobytu w Ośrodku może zostać przedłużony na wniosek osoby przebywającej w Ośrodku.

4 Celem OIK jest udzielanie pomocy i wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu, głównie: Ofiarom przemocy domowej Dzieciom, ofiarom przemocy seksualnej Ofiarom handlu ludźmi Osobom po stracie kogoś bliskiego Osobom w depresji (w obliczu próby samobójczej) Osobom, które przeżyły drastyczne wydarzenia życiowe np. katastrofy, klęski żywiołowe itp..

5 Ośrodek realizuje swoją działalność zgodnie z procedurami profilaktyki pomocy psychologicznej uwzględniając system rodziny, w postaci następujących zadań: diagnoza i inwentaryzacja problemu osób, rodzin i społeczności; prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego pedagogicznego socjalnego prawnego

6 prowadzenie krótkoterminowej terapii kryzysowej (programu indywidualnego i terapii grupowej); organizowanie systemu wsparcia i samopomocy społecznej dla osób i rodzin; organizowanie systemu wsparcia dla osób lub rodzin żyjących w izolacji społecznej;

7 współpraca z innymi instytucjami, takim jak: Służba Zdrowia Policja Sądy powszechne Prokuratura organizacje społeczne Straż Graniczna szkolenie pracowników w zakresie diagnozowania, terapii, interwencji w środowisku, prawa rodzinnego i cywilnego.

8 W Ośrodku Interwencji Kryzysowej realizujemy 6 etapowy model interwencji kryzysowej 1 Określenie problemu (diagnoza) 2 Zapewnienie bezpieczeństwa osobie w kryzysie Udzielenie wsparcia Analiza możliwych rozwiązań Opracowanie planu pomocy Podjęcie działań pomocowych

9 Naszym priorytetem w pracy z ofiarami handlu ludźmi jest zapewnienie im pełnej informacji o ich sytuacji, zapewnienie godziwych i bezpiecznych warunków oraz możliwości korzystania ze wsparcia i konsultacji na wszystkich etapach postępowania.

10 W czasie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ośrodku przebywały osoby z przeróżnych stron Polski, jak i również cudzoziemcy- z Litwy, Ukrainy, Rosji, Hiszpanii, Łotwy, Serbii, Czeczenii oraz Szwecji.

11 Instytucje zajmujące się problematyką handlu ludźmi i pomocą ofiarom: Centralny Zespół dw. z Handlem Ludźmi, Komenda Główna Policji Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK)

12 Organizacje pozarządowe i międzynarodowe: Fundacja La Strada Fundacja Dzieci Niczyje ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Stowarzyszenie Po MOC Centrum Pomocy Prawnej im Haliny Nieć Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (International Organisation for Migration) OSCE ODIHR

13 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUBICACH KONTAKT: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Sienkiewicza SŁUBICE tel./fax.: Godziny pracy: poniedziałek: wtorek - piątek:


Pobierz ppt "Konferencja pt. Przeciwdziałanie handlowi ludźmi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google