Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja doświadczeń WUP w okresie programowania 2004 – 2006. Hanna Mikulska-Bojarska Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich Olsztyn, dn. 27 marca 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja doświadczeń WUP w okresie programowania 2004 – 2006. Hanna Mikulska-Bojarska Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich Olsztyn, dn. 27 marca 2007."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja doświadczeń WUP w okresie programowania 2004 – 2006. Hanna Mikulska-Bojarska Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich Olsztyn, dn. 27 marca 2007 r.

2 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich W latach 2004-2006 WUP w Olsztynie pełnił rolę Instytucji Wdrażającej dla Działań: 1.2 Perspektywy dla młodzieży 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

3 Formy wsparcia w projektach realizowanych w ramach Działania 1.2 poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, staże, szkolenia zawodowe.

4 Formy wsparcia w projektach realizowanych w ramach Działania 1.3 poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, zatrudnienie subsydiowane, szkolenia zawodowe.

5 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich liczba złożonych projektów 185 wartość zakontraktowanych projektów 130 mln zł liczba beneficjentów ostatecznych 31 339 osób liczba realizowanych projektów 130

6 Wydatki EFS w podziale na Wojewódzkie Urzędy Pracy (Działanie 1.2 SPO RZL) 5 marzec 2007

7 Wydatki EFS w podziale na Wojewódzkie Urzędy Pracy (Działanie 1.3 SPO RZL) 5 marzec 2007

8 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego W latach 2004-2006 WUP w Olsztynie pełnił rolę Instytucji Wdrażającej dla Działań: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

9 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego liczba złożonych projektów 417 wartość zakontraktowanych projektów 57 mln zł liczba beneficjentów ostatecznych 10 666 osób liczba realizowanych projektów 74

10 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Status Beneficjentów realizujących projekty: 49 instytucji szkoleniowych 6 organizacji pozarządowych 3 powiatowe urzędy pracy 2 jednostki samorządu terytorialnego 2 szkoły wyższe

11 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Najczęściej realizowane formy wsparcia: szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe (28 projektów) szkolenia zmieniające kwalifikacje zawodowe (11 projektów) zintegrowane formy wsparcia (33 projekty) praktyki studenckie (1 projekt) badania rynku pracy (1 projekt)

12 Tematyka projektów realizowanych w ramach Działania 2.1- szkolenia dla osób pracujących szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe lekarzy i techników weterynaryjnych szkolenia dla pielęgniarek i położnych z zakresu zarządzania służbą zdrowia szkolenia dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji rządowej i samorządowej przygotowujące do egzaminu na pracownika korpusu służby cywilnej szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa

13 Tematyka projektów realizowanych w ramach Działania 2.1- szkolenia dla osób pracujących (cd.) nauka języków obcych doskonalenie obsługi komputera na różnym poziomie zaawansowania, w tym możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych diagnoza potrzeb regionalnego rynku pracy kuchnia francuska - doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji gastronomicznych szkolenia zawodowe dla doradców zawodowych

14 Tematyka projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 – Osoby odchodzące z rolnictwa spawacz operator ciężkich maszyn budowlanych szkolenia z zakresu uprawy wierzby energetycznej stolarz meblowy formierz tworzyw sztucznych sprzedawca-magazynier kelner, barman elektromechanik z uprawnieniami SEP i SIMP

15 Tematyka projektów realizowanych w ramach Działania 2.4 – Osoby zagrożone zwolnieniami (cd.) szkolenia informatyczne dla pracowników sektora oświaty szkolenie pielęgniarek i pielęgniarzy w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obsługa pilarki spalinowej z uprawnieniami SEP księgowość małych firm sprzedawca – magazynier barman – kelner eurodoradca

16 Wartość zakontraktowanych i wypłaconych środków w województwie warmińsko - mazurskim

17 Wartość dokonanych refundacji w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu z wartością na poziomie krajowym 31 grudzień 2006

18 Liczba mieszkańców regionu korzystających ze szkoleń w podziale na Działania ZPORR wdrażane przez WUP w Olsztynie

19 Europejski Fundusz Społeczny – trudności we wdrażaniu fluktuacja kadry zaangażowanej we wdrażanie ZPORR, trudności z interpretacją przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych przez Projektodawców, problemy z funkcjonowaniem systemu przepływu płatności na rzecz Beneficjentów, opóźnienia we wprowadzeniu Generatora Wniosków, zmieniające się wytyczne dotyczące wdrażania EFS, problemy z wdrożeniem systemu informatycznego SIMIK

20 Europejski Fundusz Społeczny – sukces w liczbach… realizacja 204 projektów odpowiadających potrzebom rynku pracy, objęcie wsparciem ponad 41 tys. osób, wykorzystanie około 190 mln zł na wsparcie mieszkańców regionu, wykorzystanie całej alokacji przewidzianej na realizację Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL oraz 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR wysoka jakość składanych wniosków, działania informacyjno – promocyjne: - zorganizowanie 60 szkoleń dla beneficjentów - przeszkolenie około 1000 osób - przygotowanie 10 audycji telewizyjnych promujących SPO RZL i ZPORR

21 Europejski Fundusz Społeczny – podsumowanie zdobycie doświadczenia i wiedzy niezbędnej w następnym okresie programowania promocja kształcenia ustawicznego wzmocnienie potencjału regionalnych instytucji aplikujących podniesienie jakości zasobów ludzkich w regionie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy


Pobierz ppt "Prezentacja doświadczeń WUP w okresie programowania 2004 – 2006. Hanna Mikulska-Bojarska Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich Olsztyn, dn. 27 marca 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google