Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W TYCHACH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W TYCHACH"— Zapis prezentacji:

1 LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W TYCHACH

2 DIAGNOZA Według danych Komendy Miejskiej Policji w Tychach w 2007r. przeprowadzono 1233 interwencji domowych, z czego w 260 przypadkach założono Niebieską Kartę. Przemocy domowej dopuściło się 266 osób, a wśród 389 odnotowanych osób pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej - było aż 134 dzieci. W 9 przypadkach należało udzielić pomocy medycznej. Z terenu Miasta Tychy w roku 2007 do Izby Wytrzeźwień zostały doprowadzone 3258 osoby (227 kobiet i 3031 mężczyzn). Powodem odprowadzenia i zatrzymania do wytrzeźwienia w 752 przypadkach była awantura domowa. W Sądzie Rejonowym w Wydziale VIII Grodzkim prowadzono 94 sprawy z zakresu przemocy domowej, co stanowiło prawie 7% wszystkich prowadzonych spraw. Również w Wydziale II Karnym odnotowano postępowania wobec ponad 80 sprawców przemocy. Ogółem wszystkich poszkodowanych w wyniku przemocy domowej Sąd Rejonowy odnotował: 96 osób, z czego 24 to dzieci. W Niebieskim Pokoju w roku 2007 zostało przeprowadzonych ponad 40 przesłuchań świadków i pokrzywdzonych, którzy nie ukończyli 15 roku życia.

3 PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ:
Podniesienie efektywności działań o charakterze interwencyjnym podejmowanych wobec sprawców przemocy domowej. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy i dostępności do rożnych form pomocy, w tym specjalistycznych form pomocy dziecku krzywdzonemu. Podniesienie kompetencji służb i instytucji w zakresie problematyki przemocy domowej i stosowanych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie. Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz udostępnianie informacji o sposobach interwencji obywatelskiej.

4 Działalność instytucji pomocowych świadczących usługi na rzecz osób doświadczających przemocy domowej

5

6 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest stacjonarną placówką pomocową, która zapewnia nieodpłatną pomoc klientom – ofiarom przemocy domowej lub osobom, będącym w innej sytuacji kryzysowej. Do OIK osoba doświadczająca przemocy zostaje przyjęta bez skierowania i bez względu na dochód. Specjalistyczne poradnictwo w OIK ma na celu: przywrócenie równowagi psychicznej u osoby, która doświadczyła urazów psychicznych, a często i fizycznych.

7 POMOC udzielana przez OIK obejmuje:
ochronę ofiary przemocy przed dalszym krzywdzeniem, zapewnienie całodobowego pobytu (dla 20 osób), pracę socjalną, przeprowadzenie interwencji kryzysowej, wsparcie psychologiczne.

8 Statystyczna kobieta doświadczająca przemocy domowej:
ma 30 lat, jest osobą zamężną, ma wykształcenie podstawowe, jest osobą niepracującą, wychowuje jedno lub dwoje dzieci, które są w wieku do 6 lat.

9

10

11

12

13

14 Do działań prowadzonych przez Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie w zakresie zwalczania przemocy wobec dzieci należy: podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zgłoszenia przemocy wobec dziecka realizowanie postanowień Sądu Rodzinnego o umieszczeniu dziecka w opiece zastępczej organizowanie i nadzorowanie rodzinnej opieki zastępczej

15 Edukacja społeczna o zjawisku PRZEMOCY i sposobach radzenia sobie z tym problemem

16 Program edukacyjny „Przemoc, narkotyki, alkohol – NIE DAJ SIĘ” – dostarczenie mieszkańcom Miasta Tychy wiedzy, gdzie i kiedy można uzyskać pomoc w powszechnie występujących problemach – przemocy w rodzinie, uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

17 Podniesienie kompetencji osób i instytucji zajmujących się problematyką przemocy domowej

18 W dniach 16 – 17 grudnia 2008 r. odbędzie się szkolenie pn
W dniach 16 – 17 grudnia 2008 r. odbędzie się szkolenie pn. „Przemoc interpersonalna -przemoc domowa – formy pomocy i metody interwencji – Interdyscyplinarna formuła pracy”. Adresatami szkolenia będą: policjanci, pracownicy socjalni, członkowie MKRPA, kuratorzy, pracownicy świetlic środowiskowych, pracownicy OIK. Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania źródeł agresji i przemocy oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności zastosowania „prawa” w planowaniu i realizacji działań interwencyjnych i pomocowych.

19 Działania pomocowe skierowane do osób doświadczających przemocy

20 Stowarzyszenie Trzeźwość Życia od stycznia 2009 r
Stowarzyszenie Trzeźwość Życia od stycznia 2009 r. planuje przeprowadzić pilotaż programu edukacyjno – zadaniowego z zakresu pracy z ofiarami przemocy pn. „Kobieta Pozytywna”.

21 Kampania z 2002 r. „Fundacja Wiktora Czeszejko – Sochackiego Przeciwko Patologiom”


Pobierz ppt "LOKALNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W TYCHACH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google