Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim Witold Kochan WOJEWODA MAŁOPOLSKI Kraków, 21.06.2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim Witold Kochan WOJEWODA MAŁOPOLSKI Kraków, 21.06.2006."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim Witold Kochan WOJEWODA MAŁOPOLSKI Kraków, 21.06.2006

2 Wojewoda pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu ZPORR dla Priorytetów I i III (bez działania 3.4) Do zadań Instytucji Pośredniczącej należą: 1.Podpisywanie umów dofinansowania na wybrane przez Zarząd Województwa Małopolskiego projekty 2.Weryfikacja i potwierdzanie płatności na podstawie wniosków o płatność 3.Kontrola realizacji projektów 4.Monitoring i raportowanie realizowanych projektów 5.Informacja i promocja ZPORR oraz szkolenie beneficjentów ZPORR

3 Do dnia 19 czerwca br. w ramach Priorytetów I i III (bez Dz. 3.4) podpisałem 162 umowy na łączną kwotę 487 mln zł, oraz jedną umowę w ramach Dz. 1.6 na kwotę 283 mln zł.

4 Do dnia 19 czerwca br. na podstawie podpisanych umów wypłaciłem beneficjentom kwotę: 229 484 424,67 PLN co stanowi 39,20 % całej alokacji przewidzianej na Województwo Małopolskie na lata 2004-2006 (Priorytet I i III bez Dz. 3.4) Plasuje to Małopolskę na I miejscu w kraju. 25 projektów zostało zakończonych i rozliczonych

5

6

7 Poziom wypłaconych środków w stosunku do alokacji z podziałem na Priorytety 46,99% 4,91% 14,46%

8

9

10

11 Kategorie projektów realizowanych w ramach Priorytetu I i III (bez Dz. 3.4) -Drogi i mosty40 -Obiekty ochrony zdrowia (poprawa usług medycznych)33 -Kanalizacja31 -Obiekty dydaktyczne16 -Obiekty kulturalne oraz zabytkowe11 -Oczyszczalnie ścieków10 -Sieci informatyczne9 -Składowiska odpadów2 -Obiekty ochrony środowiska1 -Zabezpieczenia przeciwpowodziowe1 -Strefa aktywności gospodarczej1 -Transport1

12 Liczba projektów z podziałem na kategorie beneficjentów -Gminy102 -Powiaty12 -Samorząd Woj. Mał.11 -Szpitale11 -Uczelnie7 -Ośrodki zdrowia 7 -Inst. kulturalne3 -Przedsiębiorstwa2 -Komenda1 -Stowarzyszenia1 -inne5

13 Procentowy podział środków ze względu na kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu I i III

14 Pozycja Małopolski pod względem wypłaconych środków ZPORR Wartość płatności od początku Programu - Priorytet I i III (bez działań 1.6 i 3.4) dane na dzień 31.05.2006r.

15 O sukcesie Małopolski w wydatkowaniu środków UE świadczyć mogą otrzymane z Komisji Europejskiej refundacje 13.10.2005r. – 303.210,91 EURO 08.11.2005r. – 1.954.578,11 EURO 05.01.2006r. – 13.649.647,45 EURO 16.05.2006r. – 19.747.660,66 EURO ŁĄCZNIE 35 635 097,13 EURO

16 Otrzymane refundacje pozwalają na utrzymanie płynności finansowej i w efekcie bieżącą realizację poświadczanych wniosków o płatność. Z informacji uzyskanych z Instytucji Zarządzającej ZPORR w najbliższym czasie na konto programowe Instytucji Pośredniczącej powinna wpłynąć refundacja środków przekazanych Beneficjentom w I kwartale 2006 roku.

17 Skąd wziął się sukces Małopolski? 1.Usprawnienia wprowadzone przez Wojewodę: Podpisywanie umów na kwoty po przetargowe Szkolenia i specjalne warsztaty prowadzone przez pracowników merytorycznych System konsultacji przed oficjalnym złożeniem wniosku Bezpośredni kontakt z beneficjentami Zachęcanie Beneficjentów do częstego składania wniosków o płatność, w tym nawet na małe kwoty Udostępnianie wzorów pism i wymaganych dokumentów

18 Skąd wziął się sukces Małopolski? 2. Bardzo dobra współpraca z samorządami 3. Bardzo dobra współpraca z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) i Ministerstwem Finansów (Instytucja Płatnicza) 4. Zaangażowanie pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

19 Dziękuję ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków tel. 0123 921 200, faks (12) 422 72 08 www.malopolska.uw.gov.pl


Pobierz ppt "Stan realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Małopolskim Witold Kochan WOJEWODA MAŁOPOLSKI Kraków, 21.06.2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google