Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 44 498 124 222 TRYB SYSTEMOWY 11 212.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 44 498 124 222 TRYB SYSTEMOWY 11 212."— Zapis prezentacji:

1 1

2

3 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY TRYB SYSTEMOWY ogółem

4 4 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH (IWIPK) Liczba projektów ujętych w IWIPK Orientacyjna wartość projektów ujętych w IWIPK (euro) Szacunkowy koszt dofinansowania projektów ujętych w IWIPK (euro) 50 (+2 rezerwowe)

5 5 W ramach dotychczasowych naborów do punktu przyjęć IZ wpłynęło 1389 wniosków ZŁOŻONE WNIOSKI

6 6 PROJEKTY WYBRANE PRZEZ ZARZĄD 722 projekty - na łączną kwotę dofinansowania TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 630 projektów TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 630 projektów TRYB INDYWIDUALNY 22 projekty TRYB INDYWIDUALNY 22 projekty PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 70 projektów PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 70 projektów

7 7 PODPISANE UMOWY 505 umów o łącznej wartości zł, w tym dofinansowanie zł 505 umów o łącznej wartości zł, w tym dofinansowanie zł TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 418 umów zł ( zł) TRYB KONKURSOWY I SYSTEMOWY 418 umów zł ( zł) TRYB INDYWIDUALNY 19 umów zł ( zł) TRYB INDYWIDUALNY 19 umów zł ( zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 68 umów zł ( zł) PRIORYTET 10 (Pomoc Techniczna) 68 umów zł ( zł)

8 8 PROTESTY I ODWOŁANIA Tryb konkursowy Tryb systemowy Tryb indywidualny Ogółem ogółem złożone rozpatrzone pozytywnie rozpatrzone negatywnie lub z odmową rozpatrzenia w toku postępowania przed IZ 1600

9 9 ZŁOŻONE WNIOSKI O PŁATNOŚĆ Tryb konkursowy i systemowy Tryb indywidualny Priorytet 10 (Pomoc Techn.) Ogółem Liczba złożonych wniosków Łączna wnioskowana wartość dofinansowania złożonych wniosków (PLN) Łączna wartość przekazanej dotacji (PLN)

10 10 Narastająco od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WD złożyła do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji deklaracje wydatków (wnioski o płatność) na łączną kwotę EFRR: ,23 zł Instytucja Certyfikująca (MRR) przekazała do Komisji Europejskiej deklarację wydatków na łączną kwotę ,46 euro CERTYFIKACJA

11 11 Zarząd Województwa Dolnośląskiego 6 sierpnia 2009 roku dokonał wyboru w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP w Priorytecie I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , projektu pn.: Dolnośląski Fundusz Powierniczy INICJATYWA JEREMIE

12 12 INICJATYWA JEREMIE TYTUŁ PROJEKTU: Dolnośląski Fundusz Powierniczy BENEFICJENT: Bank Gospodarstwa Krajowego KWOTA DOFINANSOWANIA (PLN): ,65 zł DATA PODPISANIA UMOWY: 23 września 2009 r.

13 13


Pobierz ppt "1. 3 URUCHOMIONE NABORY Liczba uruchomionych naborów Kwota alokacji uruchomiona na nabory (euro) TRYB KONKURSOWY 44 498 124 222 TRYB SYSTEMOWY 11 212."

Podobne prezentacje


Reklamy Google