Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet I 115 wniosków złożono 41 wniosków zostało zatwierdzonych przez Zarząd Województwa 292 820 507 PLN 74,95%

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet I 115 wniosków złożono 41 wniosków zostało zatwierdzonych przez Zarząd Województwa 292 820 507 PLN 74,95%"— Zapis prezentacji:

1 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet I 115 wniosków złożono 41 wniosków zostało zatwierdzonych przez Zarząd Województwa PLN 74,95% –kwota dofinansowania PLN co stanowi 74,95% alokacji na lata umów36 umów zostało zawartych 62,05% –kwota dofinansowania PLN co stanowi 62,05% alokacji na lata

2 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Wdrażanie Priorytetu I (stan na dzień 5 maja 2005 r.)

3 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (2) (6) (3) (4) (1) (11) (4) (5)

4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet III (bez działania 3.4) 53 wnioski zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa 35,19% –kwota dofinansowania – PLN co stanowi 35,19% alokacji na lata dotychczas zawarto 53 umowy 35,19% –kwota dofinansowania PLN co stanowi 35,19% alokacji na lata

5 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Wdrażanie Priorytetu III (stan na dzień 5 maja 2005 r.)

6 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (29) (7) (5) (12)

7 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Projekty zakończone i rozliczone (dane na dzień ) Gmina Barcin - Budowa kanalizacji sanitarnej całkowita wartość projektu ,32 PLN ,38kwota dofinansowania ,38 PLN Gmina Kowalewo Pomorskie - Przebudowa układu komunikacyjnego całkowita wartość projektu ,23 PLN ,92kwota dofinansowania ,92 PLN Powiat Żniński - Przebudowa drogi powiatowej Żnin- Gąsawa-Ryszewo całkowita wartość projektu ,00 PLN ,00kwota dofinansowania ,00 PLN

8 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Projekty zakończone i rozliczone c.d. Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy całkowita wartość projektu PLN kwota dofinansowania – PLN SP ZOZ w Koronowie całkowita wartość projektu PLN kwota dofinansowania – PLN Szpital Powiatowy ZOZ w Rypinie całkowita wartość projektu PLN ,75kwota dofinansowania – ,75 PLN

9 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytetu IPriorytetu III Płatności zrealizowane w ramach Priorytetu I oraz Priorytetu III w okresie od do r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności na kwotę PLN

10 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Realizacja zobowiązań ze ZPORR na podstawie dokonanych płatności w % (wg danych z MGiP na dzień r.)

11 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Pokrycie alokacji ZPORR na podstawie wniosków po ocenie formalnej w % (wg danych MGiP na dzień r.)

12 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Nabory wniosków zamknięte w 2005 I konkurs: 7-24 lutego 2005 roku 1.Działanie 3.1 Obszary wiejskie II konkurs: 14 marca – 1 kwietnia Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji 2.Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe 3.Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna z wyłączeniem projektów z dziedziny odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza oraz turystyki

13 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ramach działania 3.1 wpłynęło 220 wniosków: 1.Infrastruktura ochrony środowiska – 100 wniosków 2.Infrastruktura drogowa – 119 wniosków 3.Kultura - 1 wniosek W wyniku oceny formalnej odrzucono 45 wniosków, natomiast 175 projekty zostały przekazane do oceny merytoryczno-technicznej przez Panel Ekspertów (wnioskowane dofinansowanie PLN).

14 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Działani e ZPORR Liczba wniosków pozytywnie po Formalnej Wnioskowane dofinansowanie z EFRR pozytywnie po formalnej Dostępne środki 2005 % pokrycie dostępnych środków %

15 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ramach II konkursu wpłynęło 169 wniosków: 1.Działanie 3.2: 60 wniosków 2.Działanie poddziałanie 3.3.1: 14 wnioski - poddziałanie 3.3.2: 2 wnioski 3.Działanie poddziałanie 3.5.1: 62 wnioski - poddziałanie 3.5.2: 31 wnioski Obecnie trwa procedura oceny formalnej.

16 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Działanie ZPORR Liczba złożonych wniosków Wnioskowane dofinansowanie z EFRR Dostępne środki 2005 % pokrycie Dostępnych środków % (do i 3.3.2) 426% (do i 3.3.2) 426% % %


Pobierz ppt "ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet I 115 wniosków złożono 41 wniosków zostało zatwierdzonych przez Zarząd Województwa 292 820 507 PLN 74,95%"

Podobne prezentacje


Reklamy Google