Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój mieszkańców województwa opolskiego poprzez wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 29.11.2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój mieszkańców województwa opolskiego poprzez wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 29.11.2013r."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój mieszkańców województwa opolskiego poprzez wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 29.11.2013r.

2 Wg stanu na koniec października 2013 r. w województwie opolskim 240 783 osoby zostały objęte wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki co stanowi 24 % ogółu mieszkańców województwa. 2

3 3

4 4 924,17 mln zł - Wartość podpisanych umów 644,80 mln zł - Wartość zatwierdzonych wydatków Łączna wartość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim wynosi 973 mln PLN ( co stanowi 230 mln euro). Do końca października 2013 r. podpisano 1 644 umowy na realizację projektów o łącznej wartości ponad 924 mln zł, co oznacza wykorzystanie 95 % dostępnych środków. W ramach zatwierdzonych wniosków o płatność rozliczono wydatki o wartości blisko 645 mln zł, stanowiące 66 % przyznanych środków.

5 5

6 6 PRIORYTET VI - RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH 36 894 - Liczba osób, które zostały objęte wsparciem 14 382 - Liczba osób młodych (15-24 lata), które zostały objęte wsparciem 7 869 - Liczba osób 50+, które zostały objęte wsparciem 4 390 - Liczba osób, które otrzymały dotacje na podjęcie działalności gospodarczej W projektach służących poprawie sytuacji osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia w województwie opolskim dotychczas wzięło udział prawie 37 tys. osób.

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 PRIORYTET VII - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 169 - Liczba wspartych podmiotów ekonomii społecznej W ramach projektów realizowanych w obszarze integracji społecznej wsparciem objęto ponad 19 tys. osób. 5 779 - Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji 19 122 - Liczba osób, które zostały objęte wsparciem

16 16 PRIORYTET VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Adaptacyjność przedsiębiorstw i ich pracowników 2 641 - Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem szkoleniowym 26 306 - Liczba osób pracujących, które zostały objęte wsparciem szkoleniowym 11 472 - Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zostali objęci wsparciem szkoleniowym W projektach służących nabyciu nowych lub uzupełnieniu i podwyższeniu dotychczasowych kwalifikacji i umiejętności wsparciem objęto ponad 32 tys. osób. w tym:

17 17 PRIORYTET IX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 223 - Liczba przedszkoli objętych wsparciem 691 - Liczba szkół podstawowych, gimnazialnych, liceów i szkół zawodowych, które wdrożyły programy rozwojowe Natomiast w ramach projektów mających na celu poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji i wykształcenia wzięło udział ponad 152 tys. mieszkańców województwa opolskiego. 13 622 – Liczba przedszkolaków objętych wsparciem 27 730 - Liczba uczniów szkół zawodowych objętych wsparciem 97 618 – Liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazialnych i liceów objętych wsparciem

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33 240 783 4 705 72 197 19 987 4 413 914 Podsumowanie: - Liczba osób, które zostały objęte wsparciem - Liczba instytucji z województwa opolskiego, które zostały objęte wsparciem - Liczba osób w wieku 15-24, które zostały objęte wsparciem - Liczba osób w wieku 50+, które zostały objęte wsparciem - Liczba osób, które otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - Liczba przedszkoli i szkół, które zostały objęte wsparciem

34 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Więcej informacji na: www.efs.gov.pl www.pokl.opolskie.pl www.wup.opole.pl 34


Pobierz ppt "Rozwój mieszkańców województwa opolskiego poprzez wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 29.11.2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google