Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE SZKOŁY Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE SZKOŁY Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 DANE SZKOŁY Nazwa szkoły:
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku ID grupy: 98/31_p_g2 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny: 2009/2010

3 Cele projektu Poznanie roli Unii Europejskiej, jako organizacji międzynarodowej Analiza skutków dotychczasowego członkowstwa Polski w UE

4 Tematyka prezentacji Zakres działania Unii Europejskiej
Wzrost gospodarczy Polski Wzrost handlu Bezrobocie w Polsce Podwyższenie bezpieczeństwa Wykorzystanie funduszy unijnych Bilans członkowstwa Polski w UE według opinii Polaków

5

6 Osiągnięcia Polski po wstąpieniu do U E

7 Dokonania Polski: wzrost produktu krajowego brutto
W 2009 roku Polska była jedynym krajem w Unii Europejskiej, który odnotował wzrost gospodarczy, uzyskując finalnie wynik 1,8%. Wyższą wartość PKB Polska odnotowała w II kwartale 2010 roku, w którym polska gospodarka wzrosła o 3,5%. Wynik ten, utrzymuje Polskę wśród krajów najszybciej rozwijających się w całej Unii Europejskiej.

8 Zmniejszanie różnic PKB na mieszkańca

9 Wzrost handlu zagranicznego
W ciągu kolejnych lat Polska ugruntowała swą rolę na rynku europejskim, wzmacniając relacje handlowe z unijnymi partnerami. W omawianym okresie, każdego roku na rynek unijny trafiało niemal 80% polskiego eksportu, nasz kraj importował zaś stamtąd 60 – 70% towarów. Eksport towarów do krajów UE w połączeniu z silnym rynkiem wewnętrznym daje obraz polskiej gospodarki, która jest bardziej odporna na światowe zawirowania niż gospodarki większości krajów Europy. W okresach dobrej prosperity kołem zamachowym był eksport, obecnie w czasie spowolnienia gospodarczego na świecie, polska gospodarka opiera się na silnym rynku wewnętrznym.

10 Stopa bezrobocia w % wyliczona według metodologii Eurostat.
  Polski rynek pracy Wg GUS oficjalna stopa bezrobocia w styczniu 2005 roku wynosiła 20%, a w grudniu roku 2009 spadła do 8,9%. Stopa bezrobocia w % wyliczona według metodologii Eurostat.

11 Gospodarcze prognozy dla Polski

12 Dofinansowanie z Unii Europejskiej
Szczegółowy podział dotacji z UE na województwa

13 Wykorzystywanie funduszy strukturalnych
Programy wsparcia

14 Wykorzystywanie funduszy europejskich przez Polskę - opinia Polaków

15 Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i obrony narodowej
Udział Polski w realizacji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence Policy – ESDP) pozostaje drugim, obok członkostwa w NATO, podstawowym założeniem polskiej polityki bezpieczeństwa. Dzięki rozwojowi ESDP Unia Europejska zyskuje większą zdolność do autonomicznego działania, opartą na odpowiednich strukturach organizacyjnych w ramach UE oraz siłach i zdolnościach obronnych dostarczanych przez państwa członkowskie.

16 Europejska polityka rolna
UE wspiera nie tylko produkcję żywności, ale także przyczynia się do promowania obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania, pracy i wypoczynku. Wspólna Polityka Rolna (WPR) w procesie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska. Co finansowane jest w ramach II filaru WPR? poprawa struktury w gospodarstwach rolnych służących przetwórstwu i sprzedaży produktów rolnych konwersja i reorientacja potencjału produkcji rolniczej, wprowadzanie nowych technologii i poprawa jakości produktów zachęcanie do prowadzenia produkcji innej niż produkcja żywności  Europejska polityka rolna wspiera społeczności wiejskie.

17 Bilans członkowstwa Polski w Unii według opinii Polaków

18 Korzyści z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Sondaż przeprowadzony na zlecenie Money.pl. w 2008r.

19 Zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
Sondaż przeprowadzony na zlecenie Money.pl. w 2008r.

20 Szanse Polski na przyszłość
Wieloletni plan finansowy Unii na lata przewiduje, że Polska otrzyma z funduszy strukturalnych ponad 60 miliardów euro. Pieniądze te będą przeznaczone głównie na: rozwój infrastruktury inwestycje w kształcenie ludzi wsparcie konkurencyjności przedsiębiorstw poprawę jakości życia mieszkańców kraju

21 Strony internetowe , z których wykorzystano informacje

22


Pobierz ppt "DANE SZKOŁY Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google