Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie ekonomicznego potencjału kogeneracji jednym ze sposobów pokrycia zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną Janusz Lewandowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie ekonomicznego potencjału kogeneracji jednym ze sposobów pokrycia zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną Janusz Lewandowski."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie ekonomicznego potencjału kogeneracji jednym ze sposobów pokrycia zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną Janusz Lewandowski Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska Warszawa, 22 stycznia 2008 ITC

2

3 Aktualny stan sektora wytwarzania Przyrosty mocy w kolejnych dziesięcioleciach Aktualna moc zainstalowana ok. 34 000 MW Czas pracy mocy zainstalowanej ITC

4 Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną TWh ITC Wzrost o 2,5 - 3,5%

5 ITC Bilans mocy w szczycie obciążenia w grudniu 2007 - brak wystarczającej rezerwy mocy 2007 > 26 tys. MW 2006 > 24,5 tys. MW -wzrost o 6 % Dane PSE Operator: www.pse-operator.pl

6 Efektywny ekonomicznie potencjał kogeneracji z podziałem na wyróżnione kierunki użytkowania ciepła ITC

7 Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu przy wykorzystaniu pełnego potencjału ekonomicznego, na tle całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce ITC

8 Zmniejszenie emisji CO 2 w wyniku wykorzystania potencjału ekonomicznego kogeneracji 2005201020152020 Zmniejszenie emisji CO 2 z tytułu oszczędności paliwa – technologia węglowa [mln. Mg] 14,216,016,617,1 Zmniejszenie emisji CO 2 z tytuły zamiany paliwa z węgla na gaz ziemny [ mln. Mg] 49,556,058,059,6 ITC

9 Uniknięte koszty zewnętrzne z tytułu wykorzystania potencjału ekonomicznego kogeneracji 2005201020152020 Uniknięte koszty zewnętrzne – technologia węglowa [mld. zł/rok] 3,584,044,194,31 Uniknięte koszty zewnętrzne – z tytuły wymiany paliwa z węgla na gaz [mld. zł/rok] 29,9233,7935,0236,01 ITC

10 Zalety kogeneracji: -oszczędność paliwa, zmniejszenie emisji CO 2, zmniejszenie kosztów wewnętrznych, -wytwarzanie bliżej odbiorcy, a zatem zmniejszenie strat sieciowych, -mniejsza koncentracja wytwarzania, mniejsze jednostki wytwórcze, a zatem mniejsze zagrożenie black outem, -rozbudowa mocy poprzez mniejsze inwestycje w wielu przedsiębiorstwach – łatwiejsze pozyskanie środków, -krótszy czas budowy bloku ciepłowniczego (szczególnie w technologii gazowej) niż bloku kondensacyjnego w elektrowni systemowej, -większa podaż urządzeń, -możliwość podjęcia usług regulacyjnych (obciążenie szczytowe) w przypadku wyposażenia w akumulator ciepła. ITC

11 Lipiec 2007 Grudzień 2007 ITC Czas pracy i naturalna regulacyjność EC Dane PSE Operator: www.pse-operator.pl

12 Bariery rozwoju kogeneracji: -brak rzeczywistego wsparcia produkcji w skojarzeniu w obowiązującym prawie, -zbyt małe wsparcie finansowe produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, -zbyt niski przydział limitów emisji CO 2 związanych z Dyrektywą 2003/87/WE doprowadzi do zmniejszenia produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, - definicja tzw. wspólny komin w związku z wdrażaniem Dyrektywy 2001/80/WE (LCP) jest niekorzystna dla Polski, a szczególnie dla dużych elektrociepłowni w miastach; doprowadzi w efekcie do ograniczenia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. ITC

13 l Uwagi końcowe W celu promowania skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła powinno się stosować podobne mechanizmy wsparcia jak w przypadku energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Potrzebne jest zwiększenie wartości świadectwa pochodzenia. Należy znaleźć mechanizmy pozyskiwania przez przedsiębiorstwa ciepłownicze środków finansowych koniecznych do sfinansowania budowy układów skojarzonych, np. poprzez partnerstwo publiczno-prywatne. Szczególnie predysponowane do inwestowania w tym obszarze wydają się być elektrociepłownie zawodowe, dysponujące wystarczającym potencjałem finansowym. ITC


Pobierz ppt "Wykorzystanie ekonomicznego potencjału kogeneracji jednym ze sposobów pokrycia zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną Janusz Lewandowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google