Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narzędzia pomagające zwiększyć efektywność energetyczną

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narzędzia pomagające zwiększyć efektywność energetyczną"— Zapis prezentacji:

1 Narzędzia pomagające zwiększyć efektywność energetyczną
Rafał Soja, TAURON Sprzedaż Polska efektywna energetycznie, Warszawa, 3 Października 2011

2 Unijne cele 3x20% Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tzw. „3x20%”: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zgodnie z szacunkami zawartymi w Zielonej Księdze w sprawie racjonalizacji zużycia energii, zwiększenie do 20% udziału energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii w całkowitym zużyciu energii, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%.

3 Ustawa o efektywności energetycznej
Ustawa określa: krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią (9% do 2016 r.); zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej; zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej.

4 Ustawa o efektywności energetycznej
- Rola sektora publicznego wprowadzenie obowiązku opracowywania i wdrażania planów działań dotyczących efektywności energetycznej na szczeblu lokalnym informowanie społeczeństwa o osiąganych efektach w zakresie oszczędności energii za pośrednictwem stron internetowych

5 Ustawa o efektywności energetycznej
Jednostka sektora publicznego realizując swoje zadania stosuje co najmniej dwa z niżej wymienionych środków poprawy efektywności energetycznej: zawieranie umów z podmiotem realizującym przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji, wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu albo ich modernizacja, nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, sporządzenie audytu energetycznego eksploatowanych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500  m², których jest właścicielem lub zarządcą

6 Świadectwo efektywności energetycznej
Rodzaje przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: izolacja instalacji przemysłowych, modernizacja: oświetlenia, urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, przebudowa lub remont budynków, odzysk energii w procesach przemysłowych, ograniczenie strat sieciowych, strat w transformatorach oraz przepływów mocy biernej. Pełny wykaz przedsięwzięć - obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”

7 Oczekiwania w zakresie praktyki
Powstanie produktów dedykowanych dla samorządu (dostawa energii a obrót certyfikatami) Wspólne realizowanie projektów proefektywnościowych (umowy o współpracy przy realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych) Wsparcie w procesach audytu i obrotu certyfikatami

8 Obszary współpracy przedsiębiorstwo energetyczne - samorząd Wymiana lamp oświetleniowych Przebudowa instalacji Termomodernizacja obiektów komunalnych Budowa Odnawialnych Źródeł Energii

9 Efektywność a rynek energii Nowy obszar kompetencji sprzedawców
Doradztwo w zakresie działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii Kontrakty handlowe jako odzwierciedlenie zrealizowanych działań w zakresie efektywności energetycznej Produkty handlowe motywujące do podejmowania działań proefektywnościowych

10 Dziękuję za uwagę! Rafał Soja
Wiceprezes Zarządu TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Narzędzia pomagające zwiększyć efektywność energetyczną"

Podobne prezentacje


Reklamy Google