Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Katowicach w 2012 roku Koziegłowy, 9 grudnia 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Katowicach w 2012 roku Koziegłowy, 9 grudnia 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Katowicach w 2012 roku Koziegłowy, 9 grudnia 2011 roku

2 Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Katowicach w 2012 roku Przedsięwzięcia priorytetowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 1. Ochrona zasobów wodnych 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3. Ochrona atmosfery 4. Ochrona przyrody i krajobrazu 5. Edukacja ekologiczna 6. Zapobieganie poważnym awariom 7. Zarządzanie środowiskowe w regionie 8. Profilaktyka zdrowotna

3 Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Katowicach w 2012 roku Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają zadania wspierane środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych i wojewódzkich programach i planach, w szczególności z zakresu: 1. Gospodarki wodno-ściekowej 2. Gospodarki odpadami 3. Ochrony powietrza 4. Zapobiegania i likwidacji poważnych awarii, skutków zanieczyszczenia środowiska i klęsk żywiołowych

4 Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Katowicach w 2012 roku ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania w wyznaczonych terminach. Terminy oraz katalog obszarów dotyczących przedsięwzięć objętych naborami lub trybem konkursowym ogłoszone zostaną do 15 stycznia na stronie internetowej Funduszu.

5 Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Katowicach w 2012 roku ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH W 2012 roku pożyczkobiorca wybrać może umorzenie: do 40 % wykorzystanej pożyczki pod warunkiem przeznaczenia tej kwoty na nowe zadanie ekologiczne do 20% bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne.

6 Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Katowicach w 2012 roku ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Oprocentowanie pożyczek i oprocentowanie kredytów w ramach bankowych linii kredytowych wynosić będzie 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym.

7 Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Katowicach w 2012 roku ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Okres spłaty pożyczki, który nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 12 lat od wynikającej z umowy daty zakończenia zadania, w tym okres karencji.

8 Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Katowicach w 2012 roku KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w Katowicach 1. Kryterium legalności i celowości 2. Kryterium osiągnięcia standardów Unii Europejskiej 3. Kryterium zintegrowanej efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej 4. Kryterium stanu przygotowania zadania 5. Kryteria finansowe i ekonomiczne 6. Dodatkowe kryteria

9 www.wfosigw.katowice.pl Dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę www.wfosigw.katowice.pl Gabriela Lenartowicz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach


Pobierz ppt "Dofinansowanie zadań przez WFOŚiGW w Katowicach w 2012 roku Koziegłowy, 9 grudnia 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google