Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe technologie wytwarzania energii i ich możliwy rozwój w warunkach polskich Marian Babiuch Prezes PTEZ Kazimierz Dolny, 10-11 Marca 2010 Ogólnopolski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe technologie wytwarzania energii i ich możliwy rozwój w warunkach polskich Marian Babiuch Prezes PTEZ Kazimierz Dolny, 10-11 Marca 2010 Ogólnopolski."— Zapis prezentacji:

1 Nowe technologie wytwarzania energii i ich możliwy rozwój w warunkach polskich Marian Babiuch Prezes PTEZ Kazimierz Dolny, Marca 2010 Ogólnopolski Kongres Energetyczno – Ciepłowniczy POWERPOL Przyszłość kogeneracji w energetyce polskiej Kogeneracja = Efektywność + Ekologia

2 Potencjał ciepłownictwa systemowego Moc zainstalowana 61,5 tys. MW Moc wykorzystana 44 tys. MW Ciepło z systemów ciepłowniczych ok. 300 PJ Pokrycie zapotrzebowania przez ciepło systemowe w miastach ok. 60 % ok. 15 mln ludzi korzysta z ciepła systemowego Źródło: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

3 kogeneracja w ciepłownictwie systemowym Większość polskich miast posiada scentralizowane systemy ciepłownicze zasilane głównie z ciepłowni Ok. 20% systemów ciepłowniczych zasilanych jest ze źródeł kogeneracyjnych Należy dążyć aby scentralizowane systemy ciepłownicze polskich miast zasilane były ciepłem produkowanym w skojarzeniu z energią elektryczną Produkcja energii elektrycznej w kogeneracji: w Polsce tylko 16% w Danii prawie 60 %

4 Kogeneracja w dokumentach rządowych Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 /dokument przyjęty przez Radę Ministrów r./ zakłada między innymi: Cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006r. Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin

5 Kogeneracja w dokumentach rządowych Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła szczegółowym celem w tym obszarze jest między innymi: Dążenie do zastąpienia do roku 2030 ciepłowni zasilających scentralizowane systemy ciepłownicze polskich miast źródłami kogeneracyjnymi zostaną podjęte działania obejmujące: Zmiana mechanizmów regulacji poprzez wprowadzenie metod kształtowania cen ciepła z zastosowaniem cen referencyjnych oraz bodźców do optymalizacji kosztów zaopatrzenia w ciepło Preferowanie skojarzonego wytwarzania energii jako technologii zalecanej przy budowie nowych mocy wytwórczych

6 Kogeneracja w dokumentach rządowych Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny między innymi być: Zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię Rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego

7 Inne dokumenty tego problemu nie zauważają W projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w obszarze energetyki – w żadnym aspekcie NIE UWZGLĘDNIA SIĘ KOGENERACJI! W opracowanym w maju 2009 r. przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów dokumencie Raport Polska 2030 Wyzwania rozwojowe w opisie dotyczącym bezpieczeństwa energetyczno-klimatycznego o potrzebie stymulowania rozwoju kogeneracji wspomina się hasłowo tylko jeden raz! Kogeneracja w dokumentach rządowych

8 Należy dążyć do kompatybilności zapisów w dokumentach rządowych dotyczących energetyki Wnioski Warunkiem rozwoju energetyki jest stabilność regulacji prawnych dotyczących inwestowania, uzyskiwania pozwoleń na budowę, prawa drogi etc. Warunkiem poprawienia efektywności gospodarowania energią jest wdrożenie na szeroką skalę technologii kogeneracyjnych i generacji rozproszonej Warunkiem koniecznym rozwoju energetyki, szczególnie w kontekście nowych inwestycji jest podnoszenie świadomości energetyczno – ekologicznej i ekonomicznej społeczeństwa oraz kształcenie kadr dla energetyki (zasada 4xE: E – Energia, E – Ekonomia, E – Ekologia, E – Edukacja)


Pobierz ppt "Nowe technologie wytwarzania energii i ich możliwy rozwój w warunkach polskich Marian Babiuch Prezes PTEZ Kazimierz Dolny, 10-11 Marca 2010 Ogólnopolski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google