Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marian Babiuch Prezes PTEZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marian Babiuch Prezes PTEZ"— Zapis prezentacji:

1 Marian Babiuch Prezes PTEZ
Ogólnopolski Kongres Energetyczno – Ciepłowniczy POWERPOL  Nowe technologie wytwarzania energii i ich możliwy rozwój w warunkach polskich Przyszłość kogeneracji w energetyce polskiej Kogeneracja = Efektywność + Ekologia Marian Babiuch Prezes PTEZ Mr Chairman Ladies and Gentlemen It is a real pleasure for me to present you some main aspects of cogeneration technology in the liberalized energy market in Poland. To be more precise I should say on the energy market being liberalized. Later on I will show you prasent stage of liberalization. Kazimierz Dolny, Marca 2010 1

2 Potencjał ciepłownictwa systemowego
Moc zainstalowana ,5 tys. MW Moc wykorzystana tys. MW Ciepło z systemów ciepłowniczych ok. 300 PJ Pokrycie zapotrzebowania przez ciepło systemowe w miastach ok. 60 % ok. 15 mln ludzi korzysta z ciepła systemowego Źródło: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

3 kogeneracja w ciepłownictwie systemowym
Większość polskich miast posiada scentralizowane systemy ciepłownicze zasilane głównie z ciepłowni Ok. 20% systemów ciepłowniczych zasilanych jest ze źródeł kogeneracyjnych Należy dążyć aby scentralizowane systemy ciepłownicze polskich miast zasilane były ciepłem produkowanym w skojarzeniu z energią elektryczną Produkcja energii elektrycznej w kogeneracji: w Polsce tylko 16% w Danii prawie 60 %

4 Kogeneracja w dokumentach rządowych
Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 /dokument przyjęty przez Radę Ministrów r./ zakłada między innymi: Cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej „Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006r.” Działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej „Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin” 4

5 Kogeneracja w dokumentach rządowych
Wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła szczegółowym celem w tym obszarze jest między innymi: „Dążenie do zastąpienia do roku 2030 ciepłowni zasilających scentralizowane systemy ciepłownicze polskich miast źródłami kogeneracyjnymi” zostaną podjęte działania obejmujące: „Zmiana mechanizmów regulacji poprzez wprowadzenie metod kształtowania cen ciepła z zastosowaniem cen referencyjnych oraz bodźców do optymalizacji kosztów zaopatrzenia w ciepło” „Preferowanie skojarzonego wytwarzania energii jako technologii zalecanej przy budowie nowych mocy wytwórczych” 5

6 Kogeneracja w dokumentach rządowych
Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny między innymi być: „Zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię” „Rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego” 6

7 Kogeneracja w dokumentach rządowych
Inne dokumenty tego problemu nie zauważają W opracowanym w maju 2009 r. przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów dokumencie „Raport Polska 2030 Wyzwania rozwojowe” w opisie dotyczącym „bezpieczeństwa energetyczno-klimatycznego” o potrzebie stymulowania rozwoju kogeneracji wspomina się hasłowo tylko jeden raz! W projekcie „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego ” w obszarze energetyki – w żadnym aspekcie NIE UWZGLĘDNIA SIĘ KOGENERACJI! 7

8 Wnioski Należy dążyć do kompatybilności zapisów w dokumentach rządowych dotyczących energetyki Warunkiem rozwoju energetyki jest stabilność regulacji prawnych dotyczących inwestowania, uzyskiwania pozwoleń na budowę, prawa drogi etc. Warunkiem poprawienia efektywności gospodarowania energią jest wdrożenie na szeroką skalę technologii kogeneracyjnych i generacji rozproszonej Warunkiem koniecznym rozwoju energetyki, szczególnie w kontekście nowych inwestycji jest podnoszenie świadomości energetyczno – ekologicznej i ekonomicznej społeczeństwa oraz kształcenie kadr dla energetyki (zasada 4xE: E – Energia, E – Ekonomia, E – Ekologia, E – Edukacja) 8


Pobierz ppt "Marian Babiuch Prezes PTEZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google