Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Katowice, 28 listopada 2008 Krystyna Kubica, Anna Bogusz, Bernard Bednorz, Jan Drużyński, Robert Kubica, Sławomir Pasierb, Andrzej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Katowice, 28 listopada 2008 Krystyna Kubica, Anna Bogusz, Bernard Bednorz, Jan Drużyński, Robert Kubica, Sławomir Pasierb, Andrzej."— Zapis prezentacji:

1

2 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Katowice, 28 listopada 2008 Krystyna Kubica, Anna Bogusz, Bernard Bednorz, Jan Drużyński, Robert Kubica, Sławomir Pasierb, Andrzej Szlęk, Wilhelm Syrnicki krystyna.kubica@polsl.pl

3

4

5 Kto inicjatorem i kto zarządza energią i środowiskiem? Na szczeblu lokalnym rolę inicjatora i koordynatora w zarządzaniu energią i środowiskiem pełni samorząd terytorialny, w tym gmina, ponieważ: ustawowo jest zobowiązana do planowania zaopatrzenia gminy w sieciowe nośniki energii oraz do realizacji programów ochrony środowiska skutki działań wpływają na całą lokalną gospodarkę, zdrowie społeczeństwa i stan środowiska rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz synergia działań zależy od budowy lokalnej koalicji i partnerstwa podmiotów na rzecz poprawy stanu środowiska i efektywności stylu życia

6 Film edukacyjny

7

8

9

10 Cel Pilotażowa inwentaryzacja stanu i prognozowanych zmian sposobu produkcji ciepła w wybranych obszarach województwa Śląskiego wraz z oceną wielkości emisji toksycznych zanieczyszczeń z sektora z indywidualnych gospodarstw domowych

11 EFEKT 1.Ocena aktualnej wielkości emisji toksycznych zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych w pilotażowych obszarach województwa śląskiego oraz zmian ich oddziaływania na jakość powietrza w aspekcie zmian sposobu produkcji energii do celów bytowych (opracowanie odrębne wykonuje 2.Oszacowania aktualnego i planowanego udziału OŹE w produkcji energii do celów użytkowych w indywidualnych gospodarstwach domowych w pilotażowych obszarach województwa śląskiego 3.Oszacowanie prognozy zapotrzebowania na gminne, wojewódzkie i inne środki finansowe wspomagające modernizację systemów produkcji ciepła do celów bytowych w indywidualnych gospodarstwach domowych w pilotażowych obszarach województwa śląskiego 4.Założenia sposobu (modelu) monitorowania zmian wpływu sposobu produkcji ciepła w indywidualnym ogrzewnictwie na jakość powietrza 5.Opracowanie aktualnego stanu i planowanych zmian w zakresie sposobu produkcji ciepła do celów bytowych (ogrzewanie, przygotowanie posiłków i ciepłej wody) w obszarze pilotażowym województwa śląskiego (opracowanie jako podsumowanie całości

12

13

14

15

16 Bojszowy Bieruń Lędziny Imielin Chełm Śląski

17 Udział procentowy budynków mieszkalnych objętych ankietyzacją w całkowitej ilości budynków mieszkalnych na terenie obszaru pilotażowego

18 Stopień termomodernizacji skorupy budynków w obszarze pilotażowym

19 Wyniki ankietyzacji w zakresie zadowolenia z obecnego systemu grzewczego oraz planowanej jego modernizacji

20 Zadeklarowana chęć ubiegania się o wsparcie finansowe inwestycji

21 Oszacowanie całkowitych nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w obszarze pilotażowym oraz w woj. śląskim Zapotrzebowanie na gminne, wojewódzkie i inne środki finansowe wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach indywidualnych na poziomie 223 mln zł w obszarze pilotażowym oraz na poziomie 5,6 mld zł w całym województwie śląskim!!

22

23

24 Emisja zanieczyszczeń aktualna i prognozowana po zrealizowaniu planowanych przedsięwzięć – przykład IMIELIN

25 Model monitorowania efektów wdrażania PONE

26


Pobierz ppt "KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA Katowice, 28 listopada 2008 Krystyna Kubica, Anna Bogusz, Bernard Bednorz, Jan Drużyński, Robert Kubica, Sławomir Pasierb, Andrzej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google