Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań"— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań proinnowacyjnych Zespoły eksperckie faza IV Zespół tematyczny: Proinnowacyjne otoczenie biznesu Solec Kujawski, 02.08.2012

2 Plan pracy 2 Lp.CzasZadanie do wykonaniaPlanowany wynik 19.30-9.35Powitanie uczestników 29.35-10.00Prezentacja wprowadzająca – matryca celów i działań, wyniki badania ankietą Delphi II 310.00-10.40Cele i działania – prezentacja szczegółowa celów oraz działań proinnowacyjnych w wybranych obszarach priorytetowych, dyskusja. Wnioski, uwagi zalecenia, cele działania 410.40-10.50Przerwa 510.50-12.00 / 12.10 Prezentacja przyjętych założeń: główne kierunki rozwoju, cele, propozycje działań, spodziewane rezultaty Wnioski, uwagi zalecenia 612.00 / 12.10- 12.30 Podsumowanie pracy zespołów eksperckich 712.30Podsumowanie i zakończenie spotkaniaWskazania do dalszej pracy

3 Metodyka pracy 3 Cel – wypracowanie celów strategicznych oraz kierunków działań proinnowacyjnych w poszczególnych obszarach tematycznych obejmowanych przez poszczególne zespoły eksperckie. Dane wejściowe – wyniki przeprowadzonych badań, diagnoza sytuacji, propozycje celów i działań postawionych w oparciu o diagnozę sytuacji oraz ustaleń zespołów eksperckich, wyniki ankiety Delphi II. Metodyka pracy Moderowana dyskusja ekspercka, burza mózgów uczestników zespołów tematycznych, opiniowanie przedstawionej propozycji celów strategicznych i działań. Formułowanie stanowiska w poszczególnych obszarach tematycznych. Wynik – w oparciu o wyniki pracy zespołów eksperckich – faza IV zostanie opracowana propozycja Regionalnej Strategii Innowacji, która zostanie przedstawiona Urzędowi Marszałkowskiemu.

4 Aktualizacja celów strategicznych i kierunków działań 4 Zasób wiedzy. Zespoły eksperckie – faza I – zapoznanie z wynikami analiz, Badanie metodą Delphi – I tura, Zespoły eksperckie – faza II – wypracowanie wizji rozwoju regionu, Zespoły eksperckie – faza III – wypracowanie scenariuszy rozwoju Badanie metodą Delphi – II tura, Zespoły eksperckie – faza IV – cele strategiczne i kierunki działań proinnowacyjnych.

5 Obszary regionalnego systemu innowacji Cele strategiczne 5 Obszar I – Nauka i badania na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw. Obszar II – Innowacyjna gospodarka. Obszar III – Proinnowacyjne otoczenie biznesu. Obszar IV – Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie. Cele strategiczne CS 1. Ukierunkowanie gospodarki regionalnej na wiedzę i innowacyjność CS 2. Ukształtowanie relacji współpracy i powiązań sieciowych CS 3. Budowa gospodarki elektronicznej CS 4. Kształtowanie postaw proinnowacyjnych i kreatywności społeczeństwa

6 Obszary regionalnego systemu innowacji 6

7 Dyskusja nad proponowanymi działaniami 7 Omówienie zakresu poszczególnych działań uprawnieni wnioskodawcy, wielkość projektów, okres realizacji projektów, źródło finansowania, sposób i liczba naboru wniosków inne

8 Obszar III – Proinnowacyjne otoczenie biznesu CO III.1. Ukształtowanie sieci instytucji otoczenia biznesu, specjalizujących się w zakresie wspierania/…/ 8

9 Obszar III – Proinnowacyjne otoczenie biznesu CO III.2. Rozwój i wzmocnienie regionalnej sfery instrumentów inżynierii finansowej na rzecz innowacyjności 9

10 Obszar III – Proinnowacyjne otoczenie biznesu CO III.3. Rozwój i umiędzynarodowienie powiązań instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz innowacyjności 10 Obszar III – Proinnowacyjne otoczenie biznesu CO III.4. E-administracja (jako element koperty cyfrowej

11 System wdrażania RSI 11 Sposób zarządzania wdrażaniem RSI: propozycje, wnioski, uwagi dotyczące systemu zarządzania.

12 Dane kontaktowe Wykonawcy 12 Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa tel. (022) 256 39 00, fax. (022) 256 39 10 email: biuro@pag-uniconsult.plbiuro@pag-uniconsult.pl Osoba do kontaktów bieżących: Bogdan Pietrzak, bpietrzak@pag-uniconsult.plbpietrzak@pag-uniconsult.pl Tel. (biuro j.w.), tel. kom. 505 058 720 Strona internetowa projektu: www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google