Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego O projekcie … Informacja wprowqadzająca dla uczestników spotkania plenarnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego O projekcie … Informacja wprowqadzająca dla uczestników spotkania plenarnego."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego O projekcie … Informacja wprowqadzająca dla uczestników spotkania plenarnego Przysiek, 12.06.2012 r.

2 Kontekst zadania aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji WK-P 2 /…/ Podjęcie procesu aktualizacji RSI WK-P oraz towarzyszącego dokumentu wdrożeniowego w postaci Planu Działań. Stworzenie planu strategicznego (zwanego Regionalną Strategią Innowacji), którego wdrożenie znacząco zdynamizuje rozwój i znaczenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki. Rezultatem długookresowym wdrożenia planu powinno być osiągnięcie wzrostu wartości wskaźników opisujących poziom innowacyjny regionu i usytuowanie regionu w czołowej 5-tce województw w Polsce. RSI zaadresuje również zagadnienie odpowiedniego kształtowania wojewódzkiego systemu innowacyjności, stanowiąc w tym zakresie sprawnie funkcjonująca platformę nawiązywania i realizacji współpracy.

3 Ogólnopoglądowy schemat realizacji zadania 3

4 Cel główny i cele szczegółowe 4 Stworzenie planu strategicznego (RSI), którego wdrożenie znacząco zdynamizuje rozwój i znaczenie WK-P w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki, przy uwzględnieniu zasady "smart specialisation" Określenie kierunków działań Samorządu WK-P jako koordynatora procesów innowacyjnych w regionie Operacjonalizacja kierunków działań Samorządu WK-P w okresie przejściowym, umożliwiająca przygotowanie do realizacji nowej RIS Cel główny Cele szczegółowe RSI WKP do 2020 r. Plan Działań

5 Cele operacyjne (cel szczegółowy 1) 5 Określenie kierunków działań Samorządu WK-P jako koordynatora procesów innowacyjnych w regionie Przygotowanie projektu dokumentu Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 r. (poprzez aktualizację obecnej RSI WKP do 2015 r.). Konsultacje społeczne zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Korekta dokumentu zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. RSI WKP do 2020 r.

6 Cele operacyjne (cel szczegółowy 2) 6 Operacjonalizacja kierunków działań Samorządu WK-P w okresie przejściowym, umożliwiająca przygotowanie do realizacji nowej RIS Planu Działań do zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 r. (plan krótkoterminowy, skompilowany do postaci jednolitego dokumentu) Plan Działań

7 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 1) Przygotowanie projektu RSI 7

8 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 1) Aktualizacja celów strategicznych i kierunków działań 8 Przygotowanie do przeprowadzenia analiz metodą bazującą na filozofii foresightu, Analiza SWOT, Zespoły eksperckie- faza I – zapoznanie z wynikami analiz, Metoda Delphi, Zespoły eksperckie – faza II – wypracowanie wizji rozwoju regionu, Zespoły eksperckie – faza III – wypracowanie scenariuszy rozwoju Badania opinii społecznej, Scenariusze rozwoju, Zespoły eksperckie – faza IV – cele strategiczne i kierunki działań proinnowacyjnych.

9 Zadania w ramach celów operacyjnych (cele op.: 2 i 3) Konsultacje społeczne (2) i korekta dokumentu RSI (3) 9 RSI WKP do 2020 r.

10 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 2) Konsultacje społeczne 10 RSI WKP do 2020 r. W toku aktualizacji RSI zaplanowano przeprowadzenie konsultacji społecznych. Kluczowym elementem konsultacji będą tzw. spotkania konsultacyjne, przewidziane w okręgach wyborczych województwa kujawsko-pomorskiego. Konsultacje, w tym spotkania konsultacyjne odbywać się będą w okresie od 14 sierpnia do 24 września 2012 r. Proponowane lokalizacje i terminy spotkań konsultacyjnych: Bydgoszcz miasto (1)28.08 Bydgoszcz powiaty (2)29.08 Grudziądz miasto i powiaty (3)05.09 Toruń miasto i powiaty (4)06.09 Inowrocław miasto i powiaty (5)11.09 Włocławek miasto i powiaty (6)12.09

11 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 4) Opracowanie Planu Działań 11 Plan Działań

12 Działania horyzontalne w procesie planowania Promocja 12 Plan Działań RSI WKP do 2020 r.

13 Harmonogram – kamienie milowe 13 Zawarcie umowy10.04 Raport metodologiczny24.04 i 02.05 Wyniki ewaluacji25.06 Aktualizacja diagnozy, cele strategiczne /…/14.08 System monitoringu i ewaluacji + ramy finansowe25.09 Sprawozdanie z wyników konsultacji społecznych25.09 Podsumowanie (ewaluacja ex-ante) i prezentacja03.10 Wstępna i ostateczna wersja Planu Działań16.10 i 06.11 Zaktualizowany RIS06.11 Raport końcowy i załączniki20.11 Dokumenty i narzędzia promocyjne14.08 i 20.11

14 Dane kontaktowe Wykonawcy 14 Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa tel. (022) 256 39 00, fax. (022) 256 39 10 email: biuro@pag-uniconsult.plbiuro@pag-uniconsult.pl Osoba do kontaktów bieżących: Bogdan Pietrzak, bpietrzak@pag-uniconsult.plbpietrzak@pag-uniconsult.pl Tel. (biuro j.w.), tel. kom. 505 058 720


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego O projekcie … Informacja wprowqadzająca dla uczestników spotkania plenarnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google