Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja wprowqadzająca dla uczestników spotkania plenarnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja wprowqadzająca dla uczestników spotkania plenarnego"— Zapis prezentacji:

1 Informacja wprowqadzająca dla uczestników spotkania plenarnego
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego O projekcie … Informacja wprowqadzająca dla uczestników spotkania plenarnego Przysiek, r.

2 Kontekst zadania aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji WK-P
/…/ Podjęcie procesu aktualizacji RSI WK-P oraz towarzyszącego dokumentu wdrożeniowego w postaci Planu Działań. Stworzenie planu strategicznego (zwanego Regionalną Strategią Innowacji), którego wdrożenie znacząco zdynamizuje rozwój i znaczenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki. Rezultatem długookresowym wdrożenia planu powinno być osiągnięcie wzrostu wartości wskaźników opisujących poziom innowacyjny regionu i usytuowanie regionu w czołowej 5-tce województw w Polsce. RSI zaadresuje również zagadnienie odpowiedniego kształtowania wojewódzkiego systemu innowacyjności, stanowiąc w tym zakresie sprawnie funkcjonująca platformę nawiązywania i realizacji współpracy.

3 Ogólnopoglądowy schemat realizacji zadania

4 Cel główny i cele szczegółowe
Stworzenie planu strategicznego (RSI), którego wdrożenie znacząco zdynamizuje rozwój i znaczenie WK-P w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki, przy uwzględnieniu zasady "smart specialisation" Cel główny Operacjonalizacja kierunków działań Samorządu WK-P w okresie przejściowym, umożliwiająca przygotowanie do realizacji nowej RIS Określenie kierunków działań Samorządu WK-P jako koordynatora procesów innowacyjnych w regionie Cele szczegółowe RSI WKP do 2020 r. Plan Działań

5 Cele operacyjne (cel szczegółowy 1)
Określenie kierunków działań Samorządu WK-P jako koordynatora procesów innowacyjnych w regionie Przygotowanie projektu dokumentu „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 r.” (poprzez aktualizację obecnej „RSI WKP do 2015 r.”). Konsultacje społeczne zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. RSI WKP do 2020 r. Korekta dokumentu zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6 Cele operacyjne (cel szczegółowy 2)
Operacjonalizacja kierunków działań Samorządu WK-P w okresie przejściowym, umożliwiająca przygotowanie do realizacji nowej RIS Planu Działań do zaktualizowanej „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 r.” (plan krótkoterminowy, skompilowany do postaci jednolitego dokumentu) Plan Działań

7 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op
Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 1) Przygotowanie projektu RSI

8 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op
Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 1) Aktualizacja celów strategicznych i kierunków działań Przygotowanie do przeprowadzenia analiz metodą bazującą na filozofii foresight’u, Analiza SWOT, Zespoły eksperckie- faza I – zapoznanie z wynikami analiz, Metoda Delphi, Zespoły eksperckie – faza II – wypracowanie wizji rozwoju regionu, Zespoły eksperckie – faza III – wypracowanie scenariuszy rozwoju Badania opinii społecznej, Scenariusze rozwoju, Zespoły eksperckie – faza IV – cele strategiczne i kierunki działań proinnowacyjnych.

9 Zadania w ramach celów operacyjnych (cele op
Zadania w ramach celów operacyjnych (cele op.: 2 i 3) Konsultacje społeczne (2) i korekta dokumentu RSI (3) RSI WKP do 2020 r.

10 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 2) Konsultacje społeczne
W toku aktualizacji RSI zaplanowano przeprowadzenie konsultacji społecznych. Kluczowym elementem konsultacji będą tzw. spotkania konsultacyjne, przewidziane w okręgach wyborczych województwa kujawsko-pomorskiego. Konsultacje, w tym spotkania konsultacyjne odbywać się będą w okresie od 14 sierpnia do 24 września 2012 r. Proponowane lokalizacje i terminy spotkań konsultacyjnych: Bydgoszcz miasto (1) Bydgoszcz powiaty (2) Grudziądz miasto i powiaty (3) 05.09 Toruń miasto i powiaty (4) 06.09 Inowrocław miasto i powiaty (5) 11.09 Włocławek miasto i powiaty (6) 12.09 RSI WKP do 2020 r.

11 Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op
Zadania w ramach celów operacyjnych (cel op. 4) Opracowanie Planu Działań Plan Działań

12 Działania horyzontalne w procesie planowania Promocja
RSI WKP do 2020 r. Plan Działań

13 Harmonogram – kamienie milowe
Zawarcie umowy Raport metodologiczny i 02.05 Wyniki ewaluacji Aktualizacja diagnozy, cele strategiczne /…/ System monitoringu i ewaluacji + ramy finansowe 25.09 Sprawozdanie z wyników konsultacji społecznych 25.09 Podsumowanie (ewaluacja ex-ante) i prezentacja 03.10 Wstępna i ostateczna wersja Planu Działań i 06.11 Zaktualizowany RIS Raport końcowy i załączniki Dokumenty i narzędzia promocyjne i 20.11

14 Dane kontaktowe Wykonawcy
Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.ul. Migdałowa 4, Warszawa tel. (022) , fax. (022) Osoba do kontaktów bieżących: Bogdan Pietrzak, Tel. (biuro j.w.), tel. kom


Pobierz ppt "Informacja wprowqadzająca dla uczestników spotkania plenarnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google