Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena skutków regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE Ministerstwo Gospodarki Departament Regulacji Gospodarczych Warszawa, 28 stycznia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena skutków regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE Ministerstwo Gospodarki Departament Regulacji Gospodarczych Warszawa, 28 stycznia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena skutków regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE Ministerstwo Gospodarki Departament Regulacji Gospodarczych Warszawa, 28 stycznia 2008 r.

2 2 Podstawowe elementy OSR Analiza problemu, Cele regulacji, Opcje, Konsultacje, Analiza relacji korzyści do kosztów: –Identyfikacja podmiotów, –Wpływ na finanse publiczne, –Wpływ na konkurencyjność gospodarki, –Wpływ na rynek pracy, –Wpływ na sytuację i rozwój regionalny, Wprowadzenie, egzekwowanie monitoring, Plan wdrożenia.

3 3 Analiza problemu Bariery na rynku wewnętrznym, Brak przepisów regulujących swobodę świadczenia usług, Systemy reglamentacji – potrzeba uproszczeń, Jedno okienko =PPK.

4 4 Cele regulacji Cele ogólne: –Poprawa warunków wzrostu ekonomicznego i zatrudnienia w UE, –Utworzenie rynku wewnętrznego w usługach – likwidacja barier, –Wzmocnienie praw konsumentów jako usługobiorców, –Stworzenie efektywnej współpracy administracyjnej. Cele operacyjne: –Zagwarantowanie swobody świadczenia usług, –Zniesienie lub uproszczenie systemów reglamentacji, –Stworzenie pojedynczych punktów kontaktowych.

5 5 Opcje wdrożenia Rezygnacja z regulacji: –Brak praktycznej skuteczności dyrektywy, –Brak odpowiednich rozwiązań w prawie polskim, –Zbyt kompleksowa regulacja. Interwencja o charakterze pozalegislacyjnym: –Elementy pozalegislacyjne w dyrektywie (art. 26 i 37), –Zbyt kompleksowa regulacja, Interwencja o charakterze legislacyjnym – rekomendacja, –Zobowiązania zawarte w dyrektywie, –Nowe mechanizmy i regulacje, –Zagwarantowanie pewności prawnej.

6 6 Konsultacje Podmioty –Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych, –Przedstawiciele MŚP, –Organizacje branżowe, –Europejskie Centrum Konsumenckie i Centra Euro Info –Przedsiębiorcy z innych krajów UE, Konsultacje założeń a następnie projektu aktu prawnego, Organizacja konferencji rozpoczynającej i podsumowującej. Dokument konsultacyjny.

7 7 Koszty i korzyści – identyfikacja podmiotów Organy administracji rządowej i samorządowej, Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z SDG: Działalność usługowa, Inna działalność, Przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową nieobjęci przepisami SDG: Przedsiębiorcy świadczący usług transgranicznie, Inne podmioty: Organizacje przedsiębiorców, Organizacje konsumenckie.

8 8 Wpływ na konkurencyjność gospodarki Wzrost PKB o ok. 1 % (najpierw ok. 0,25 pkt.% i malejący), Największy wpływ na usługi dla biznesu, Poprawa konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, Brak zagrożenia ze strony przedsiębiorstw zagranicznych.

9 9 Wpływ na rynek pracy W ciągu 5 lat od wdrożenia dyrektywy w sektorze usługowym przybędzie: –60 tys. miejsc pracy - scenariusz z cyklem, –100 tys. - scenariusz zrównoważony, Wzrost miejsc pracy w usługach IT, doradztwo w zarządzaniu, usługi telekomunikacyjne, Zmniejszenie ilości miejsc pracy: remonty mieszkań, naprawa art. użytku osobistego.

10 10 Wpływ na sytuację i rozwój regionalny Wpływ na unowocześnienie struktury usług, Liderzy: woj. zachodnio-pomorskie i mazowieckie, Pogłębienie dysproporcji między województwami w strukturze zatrudnienia w usługach, Możliwy wpływ negatywny – niemożność zaspokojenia popytu.

11 11 Wprowadzenie, egzekwowanie, monitoring Przegląd w 2010 r., Skutki społeczno-gospodarcze co 3 lata, Analizy dot. możliwości rozszerzenia zakresu dyrektywy.


Pobierz ppt "1 Ocena skutków regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE Ministerstwo Gospodarki Departament Regulacji Gospodarczych Warszawa, 28 stycznia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google